Ders Adı Medeni Usul Hukuku I
Ders Kodu ADL-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mahkemeler, mahkemelerin görevi,mahkemelerin yetkisi, genel yetki kuralları, özel yetki kuralları, yetki itirazı, genel mahkemeler arasında işbölümü, görev uyuşmazlığı, mahkemelerde yardımcı organlar (avukatlar, savcılar, noterler), dava, taraflar, taraf ehliyeti, dava ehliyeti,davada vekalet, dava çeşitleri, dava şartları,dava açılması,davaya cevap, tahkikat.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Medeni Usul Hukukuna giriş
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
2 Mahkemeler
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
3 Mahkemelerin görevi
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
4 Mahkemelerin yetkisi
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
5 Genel yetki kuralları
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
6 Özel yetki kuralları
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
7 Yetki itirazı
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
8 Arasınav
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
9 Genel mahkemeler arasında işbölümü
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
10 Görev uyuşmazlığı
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
11 Mahkemelerde yardımcı organlar (avukatlar, savcılar, noterler)
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
12 Dava, taraflar, taraf ehliyeti, dava ehliyeti
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
13 Davada vekalet, dava çeşitleri, dava şartları
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
14 Dava açılması; Davaya cevap; Tahkikat
  Ön Hazırlık: Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 107    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kuru, B. 2016, Medeni Usul Hukuku, Legal Yayınevi, Ankara
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)