Ders Adı Medeni Usul Hukuku II
Ders Kodu ADL-232
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Deliller, Kesin deliller, Takdiri deliller, Yargılama ve hüküm, Sözlü yargılama usulü, Davada özel durumlar (dava arkadaşlığı, bekletici sorun, davaya müdahale, davanın ihbarı), Davanın kabulü, sulh, feragat, Karşılık dava, ıslah, İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti, Kanun yolları (Temyiz, Karar düzeltme), Kesin hüküm, Özel yargılama usulleri, Özel mahkemeler, Hakimlerin hukuki sorumluluğu, Tahkim
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler Olay çalışması yapabilir Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 -ÖN SORUN -ISLAH -MÜDDEABİHİN TEMLİKİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
2 -İSPAT(İspatın Konusu; İspatın Gerekli Olmadığı Haller; İspat Yükü; Delil İkame(Gösterme) Yükü; İddia Yükü; Somutlaştırma Yükü; İspat Ölçüsü; İspat Türleri)
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
3 -SENET(Kavram; Senet Çeşitleri; Senetlerin Mahkemeye Verilmesi(İbrazı) Zorunluluğu; Senetle İspat Zorunluluğu)
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
4 -YEMİN -BİLİRKİŞİ -TANIK
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
5 -HÜKÜM - DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ (Davadan Feragat, Kabul ve Sulh) -BASİT YARGILAMA USULÜ
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
6 -YARGILAMA GİDERLERİ VE ADLİ YARDIM -KANUN YOLLARI
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
7 İstinaf
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
8 VİZE
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
9 -İSTİNAF
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
10 -İSTİNAF
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
11 -TEMYİZ
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
12 -YARGILAMANIN YENİLENMESİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
13 GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA ÖNLEMLERİ
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
14 Final
  Ön Hazırlık: Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 2
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 2
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 5
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 5
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 4
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 5
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 1
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 2
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 2
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 3
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 3
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 2
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kuru, B./Yılmaz, E./Arslan, R. 2009, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara
Diğer Kaynaklar Yılmaz, E./Arslan, R. 2008, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, Yetkin Yayınevi, Ankara
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)