Ders Adı İdare Hukuku
Ders Kodu ADL-233
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini ve diğer konuları kavrayarak idare hukukunda yetkinlik sağlamak, Türk kamu idareciliğinde hukuki teşkilat ve işleyiş mantığını oturtabileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdare kavramı, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam ve yeri,idari teşkilata hakim ilkeler, Türk idari teşkilatı,İdari işlem teorisi, idarenin faaliyetleri, idarenin hareket araçları, idarenin sorumluluğu, idarenin denetlenmesi, idarenin yargısal denetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini ve diğer konuları kavrayarak idare hukukunda yetkinlik sağlamak dersin hedefini oluşturmaktadır.
Dersin Amacı İdare kavramını, idare hukukunun hukuk dalları arasındaki anlam yerini,idari teşkilata hakim ilkeleri, Türk idari teşkilatını,İdari işlem teorisini, idarenin faaliyetlerini, idarenin hareket araçlarını, idarenin sorumluluğunu, idarenin denetlenmesini, idarenin yargısal denetimini öğretmek.
WorkPlacement Adalet MYO
Hafta Konular  
1 İdare kavramı
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
2 İdare hukuku dalı
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
3 İdari teşkilata hakim ilkeler
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
4 Merkezi idare
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
5 Yerinden Yönetim Kuruluşları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
6 İdari işlem kavramı
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
7 Bireysel işlemler
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
8 Düzenleyici İşlemler, İdari Sözleşmeler
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
9 Kamu hizmeti
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
10 Kolluk
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
11 Kamu Görevlileri
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
12 Kamu Malları
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
13 İdarenin Sorumluluğu
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
14 İdarenin yargı dışı denetimi
  Ön Hazırlık: İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 91    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Ekin Yayınları
Diğer Kaynaklar -
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)