Ders Adı İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri II
Ders Kodu ADL-234
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr.Gör. Arzu Özkanan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standart Türkçe F klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir. 2. F klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir. 3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı. 4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı geliştirebilecektir. 5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır. 6. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 7. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme 8. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme 9. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme 10. Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hız çalışmaları ve yabancı dilde metin çalışmaları devam ederken, diğer taraftan öğrencilerin duyduklarını yazma çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda dava kararını dinleyerek yazmaları, biçimlendirmeleri, özellikli yazı çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - Öğrencinin hatasız ve seri yazma becerisinin geliştirilmesi - On parmakla klavyeye bakmadan 3 dakikada 60 kelimeyi hatasız yazabilme becerisini öğrenciye kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Öğrencilerin meslek hayatlarının bir uygulamasını yapmalarını sağlamak, meslek hayatına hazırlamayı sağlamaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Yargı kararı yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yargı kararları
2 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Yargı kararı yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yargı kararları
3 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Yargı kararı yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yargı kararları
4 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Adli tutanakların yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Adli tutanaklar
5 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Adli tutanakların yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Adli tutanaklar
6 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Adli tutanakların yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Adli tutanaklar
7 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Adli tutanakların yazılması) ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Adli tutanaklar
8 Klavye'de sesli metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Sesli metinler
9 Klavye'de sesli metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Sesli metinler
10 Klavye'de sesli metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Sesli metinler
11 Klavye'de yabancı dilde metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yabancı dilde yazılmış metinler
12 Klavye'de yabancı dilde metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yabancı dilde yazılmış metinler
13 Klavye'de yabancı dilde metin yazılması ve yüksek sürat cümlesi yazımı
  Ön Hazırlık: Yabancı dilde yazılmış metinler
14 Sesli, yazılı ve yabancı metinlerle hız çalışması
  Ön Hazırlık: Her türlü sesli, yazılı ve yabancı metinler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 16 16
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 78    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Her türlü sesli, yazılı ve yabancı metinler
Diğer Kaynaklar Her türlü sesli, yazılı ve yabancı metinler
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)