Ders Adı İnfaz Kurumları Yönetimi ve İnfaz Hukuku
Ders Kodu ADL-236
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Selcen DENİZ UZUNBACAK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ceza hukuku ile infaz hukukunun ilişkisini ifade edebilme. 2.İnfaz hukukunun insan hakları boyutunu idrak etme. 3.İnfaz sistemini ana hatlarıyla belirtebilme. 4.İnfaz sisteminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirebilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İnfaz hukukunun amacı, temel kavramları,Ceza kavramı, nitelikleri, türleri, infaz kurumlarının hukuki yapısı, bunlara uygulanacak rejim, infazın gevşetilmesi, tahliye hazırlığı vb. gibi konular dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ileride atılacakları meslek hayatlarında yararlanacakları, infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi sunarak kazanım sağlamaktır.
Dersin Amacı Hükmün kesinleşmesinden hükümlünün infaz kurumundan salıverilmesine kadar olan süreç ile infazla ilgili kararları ve koşullu salıverilmeyi de düzenleyen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun incelenerek yeni Türk infaz hukuku hakkında yeterli bilgiyi öğrenciye sunmaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 İnfaz Kavramı ve Bir Hukuk Dalı Olarak İnfaz Hukuku, Tarihsel Açıdan İnfazın Gelişimi,İnfazın Amacı,İnfaz Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri ve Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi, İnfaz Hukuku Kurallarının Uygulanma Alanı
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
2 İnfaz Hukukunun Anayasal Temelleri, Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, Eşitlik ilkeleri, İnsan Haysiyetinin Korunması Prensibi, İnfaz Rejimine Egemen olan İlkeler
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
3 Ceza Kavramı, Cezanın Türleri, Güvenlik Tedbiri Kavramı, Güvenlik Tedbirlerinin Türleri
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
4 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Müebbet hapis cezası, Süreli hapis cezası, Kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımların infazı, Kısa süreli hapis cezalarının özel infaz usulleri
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
5 Adli para cezasının infaz edilmesi, Güvenlik tedbirlerinin infaz edilmesi,Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma tedbirinin infazı,Eşya ve kazanç müsaderesi tedbirinin infazı, Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin infazı, Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin infazı, Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilere özgü güvenlik tedbirlerinin infazı, Mükerrirlere özgü denetimli serbestlik kararının infazı, Sınır dışı edilme tedbirinin infazı, Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirlerinin infazı
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
6 Türk İnfaz Hukukunda Hükümlünün Yeri, Hakları ve Yükümlülükleri
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
7 Hükümlünün nakli kavramı, naklin çeşitleri, Hükümlünün nakli sırasında alınacak tedbirler, Naklen gelen hükümlülerin tabi olduğu işlemler, Hükümlülerin milletlerarası nakli, İnfazın gevşetilmesi, salıverilme hazırlığı ve infaz sonrası
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
8 İnfaz Organizasyonları, İnfaz Kurumları, Hükümlülerin Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılması
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
9 Yeniden topluma kazandırma, Bireyselleştirme, Eğitim, Sağlığın korunması ve tıbbi müdahaleler, Dışarıyla ilişkiler, Beden eğitimi ve boş zaman etkinlikleri
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
10 İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar, İnfaz Kurumlarında Arama ve Sayım, Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
11 İnfaz Kurumlarının İdaresi, İnfaz Personeli, İnfaz Kurumunda Yer Alan Kurullar ve Görevleri, İnfazın Denetimi
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
12 Koşullu salıverilme kavramının tanımı, amacı ve hukuki niteliği, şartları, Koşullu salıverilme kararı ve sonuçları, Koşullu salıverilmeden sonra uygulanacak rejim
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
13 İnfaza Ara Verilmesi,İnfazın Ertelenmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
14 Türk Hukukunda Denetimli Serbestlik, Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezanın İnfazı, Denetimli Serbestliğin Uygulanması
  Ön Hazırlık: -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Diğer Kaynaklar -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Materyal
Dökümanlar -Prof.Dr.Timur Demirbaş,İnfaz Hukuku, Ankara, -Prof.Dr.Veli Özer Özbek,İnfaz Hukuku, Ankara, -Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları, -Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Üniversitesi ders notları.
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)