Ders Adı İleri Düzey Bilgisayar ve Klavye Kullanma Teknikleri I
Ders Kodu ADL-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZKANAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Standart Türkçe F klavyeyi hızlı ve hatasız kullanabilecektir. 2. F klavye kullanırken ekrana ve klavyeye bakmadan yazabilecektir. 3. Kullanım sıklığıyla paralel olarak yazma hızı artacak, hata oranı azalacaktı. 4. Latin alfabesi kullanan diğer dillerde de aynı şekilde hatasız ekrana ve klavyeye bakmadan hızlı yazmayı geliştirebilecektir. 5. Meslekî gelişimlerine paralel olarak uygulama becerileri artacaktır. 6. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 7. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme 8. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme 9. Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme 10. Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hız çalışmaları, yabancı dilde metin çalışmaları, dava karar örneklerini yazma, metinlerin şekilsel düzenlemeleri, sayfa düzenlemeleri, tablolar oluşturma, metin biçimlendirme, dava karar örneklerini yazarak biçimlendirme konuları yer almaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri - Öğrenciye Türkçe Klavyesinin öğretilmesi - Öğrencinin hatasız ve seri yazma becerisinin geliştirilmesi - On parmakla klavyeye bakmadan 3 dakikada 50 kelimeyi hatasız yazabilme becerisini öğrenciye kazandırmak hedeflenmektedir. - Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme - Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde işlem yapabilme, istenen bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme - Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme - Bilgisayar uygulamalarını kullanarak alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme - Güncel olan bilgisayar uygulamalarını kullanabilme
Dersin Amacı Öğrencilerin hızın artırmakla birlikte, yabancı dilde metin yazabilmesini sağlama ve hukuki yazıları şekilsel düzenlemeleri ile birlikte yapabilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması (yabancı dilde metin yazımı, tersten düzden tekerleme yazımı)
  Ön Hazırlık: 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
2 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması (yabancı dilde metin yazımı, tersten düzden tekerleme yazımı)
  Ön Hazırlık: 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
3 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması (yabancı dilde metin yazımı, tersten düzden tekerleme yazımı)
  Ön Hazırlık: 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri
4 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması(her hatalı yazılan kelimenin hatasızlık hedefi ile yazılması egzersizi, yazım kılavuzu çalışması)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
5 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması(her hatalı yazılan kelimenin hatasızlık hedefi ile yazılması egzersizi, yazım kılavuzu çalışması)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
6 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması (kelime üçgeni ekzersizi, yüksek sürat cümlesi yazdırma ekzersizi)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
7 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması (kelime üçgeni ekzersizi, yüksek sürat cümlesi yazdırma ekzersizi)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
8 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması(sözcük ekleri ekzersizi, cümle üçgeni ekzersizi ve sözcük üçgeni ekzersizi)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
9 Klavye'de hız arttırma ve yanlışların düzeltilmesi çalışması(sözcük ekleri ekzersizi, cümle üçgeni ekzersizi ve sözcük üçgeni ekzersizi)
  Ön Hazırlık: 1) Yazım klavuzu 2) Şampiyon kursları ders notları
10 Klavye'de şekilli yazı yazılması ile ilgili temel konunun anlatılması ve örneklerin incelenmesi
  Ön Hazırlık: Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara.
11 Klavye'de şekilli yazı yazılması (resmi yazı yazılması)
  Ön Hazırlık: örnek resmi yazılar
12 Klavye'de şekilli yazı yazılması (müzekkere yazılması)
  Ön Hazırlık: örnek müzekkereler
13 Klavye'de şekilli yazı yazılması (dava dilekçesi yazılması)
  Ön Hazırlık: örnek dava dilekçeleri
14 Klavye'de şekilli yazı yazılması (Yargı kararı yazılması)
  Ön Hazırlık: örnekyargı kararları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 1
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 1
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 1
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 1
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 5
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 1
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 1
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 1
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 1
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 1
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 1
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 5
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 1
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 1
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 2 28
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 111    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1) Her dilde yabancı dil metinler 2) Kelime tekrarına yönelik her türlü diksiyon tekerlemeleri 3) Yazım kılavuzu 4) Şampiyon kursları ders notları 5) Nuray KESKİN, Klavye Teknikleri On Parmak F Klavye Kullanımı, Bursa. 6) Ali ÜNLÜ, 26 Saatte On Parmak Öğreniyorum, Konya. 7) Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK, Klavye Teknikleri, Ankara.
Diğer Kaynaklar http://turkegitim.net/fklavye/klavyesurattesti.aspx http://www.interstenoturk.org/klavye-hiz-testi/ yargı kararları
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)