Ders Adı Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulaması
Ders Kodu ADL-240
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Hatice MESCİ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Suç karşılığında uygulanan hapis, adli para cezası ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu ve bunların türlerini öğrenmek 2- Cezaların ve tedbirlerin nasıl infaz edildiğini öğrenmek 3- Cezaların infaz edildiği kurumların özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak 4- İnfaz sonrası hükümlüler hakkında uygulanan denetimli serbestlik sistemi hakkında bilgi sahibi olmak. 5- Suçun toplumsal sonuçlarını değerlendirmeyi sağlar 6- Toplumdaki suç olgusunun kaynaklarını araştırmayı sağlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri kanunu, 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği başta olmak üzere Denetimle serbestlik ile ilgili hükümlere yer veren diğer mevzuatlar uyarınca, denetimli serbestliğin ne olduğu, hangi durumlarda uygulandığı, uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu, kimlerin denetimli serbestlik görevini üstlenebileceği, denetimli serbestlik görevlilerinin hak ve ödevleri konuları işlenmekte ve uygulamaya yönelik yargı kararları analizleri yapılmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Denetimli Serbestlik İşlemleri hakkında bilgi sahibi olmak Denetimli Serbestlik Kurumunun önemini kavratmak Denetimli Serbestlik İşlemlerinin türleri ve bunlara uygulanan yaptırımlar hakkında bilgi sahibi olmak Denetimli Serbestlik Kurumunun teşkilat yapısı ve görevleri hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Denetimli serbestlik müessesesinin çoğu zaman infaz aşmasında uygulama alanı bulan bir kavram olması sebebiyle, bu ders kapsamında öğrencilerin ceza hukuku, ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukuku ile ilgili edindiği bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmesi ve bahse konu hukuk mevzuatının uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Çağdaş ceza infaz sisteminin temel amacı, denetimli serbestlik ve kuramsal temelleri, denetimli serbestliğin amacı, denetimli serbestliğin konusu, denetimli serbestlik sisteminin kapsamı, iyi bir denetimli serbestlik sistemi nasıl olmalıdır?
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
2 Denetimli Serbestlikle ilgili prensipler ve etik kurallar, Denetimli serbestliğin etkili bir uygulamaya kavuşabilmesi için gerekli olan unsurlar, Denetimli Serbestlik ile Erteleme Arasındaki Farklar, Denetimli Serbestlik ve Yardım Sisteminin Temel ve Genel Özellikleri
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
3 Denetimli Serbestliğin Türk Ceza Adalet Sistemindeki Tarihsel Gelişim Süreci (Osmanlı İmparatorluğu Döneminde/Cumhuriyet Döneminde (1926-2005 yılları arası)/Günümüzde), Ulusal ve Uluslararası Kaynaklar Bakımından Denetimli Serbestliğin Hukuksal Dayanakları
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
4 Denetimli Serbestlik Sisteminin Lehine ve Aleyhine görüşler, Türkiye'de denetimli serbestliğin kabul edilme nedenleri, denetimli serbestlik ve yardım sisteminin sosyal hedefleri
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
5 Denetimli serbestlik ve yardım sisteminin fonksiyonları (Denetim Fonksiyonu, Yardım Fonksiyonu, Rehberlik ve Yönlendirme Fonksiyonu, Koruma ve Önleme Fonksiyonu)
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
6 Denetimli Serbestlik Kurumunun Teşkilat Yapısı ve Görevleri
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
7 Denetimli Serbestlik Sisteminin Ceza Adalet Sistemindeki Aşamaları ve bu aşamalardaki görevleri (soruşturma/Yargılama/Yargılama Sonrası/Salıverilme Sonrası Aşamalar)
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
8 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü teşkilat yapısındaki bürolar ve bürolarda yapılan iş ve işlemler
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
9 Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan personel ve gönüllü çalışanlar
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
10 Denetimli serbestlik Müdürlüklerinde düzenlenen raporlar ve iyileştirme çalışmaları
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
11 Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Hak ve Yükümlülükleri, Yükümlülerin Uyarılması, Yükümlülüklerin Değiştirilmesi, Durdurulması, Kaldırılması
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
12 Denetimli Serbestlik İşlemlerinin Türleri ve uygulanması
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
13 Denetimli Serbestlik İşlemlerinin Türleri ve uygulanması
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
14 Denetimli Serbestlik İşlemlerinin Türleri ve uygulanması
  Ön Hazırlık: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 101    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Materyal
Dökümanlar 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)