Ders Adı İdari Yargılama Hukuku
Ders Kodu ADL-242
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Emrah DUMAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Yargılama faaliyetinde aktif rol oynayacak yardımcı personelin idare hukukuna vâkıf olması ve hukuk fakültelerine devam edecek öğrenciler için temel oluşturma. Kamu yönetiminde görev alacak öğrencilerimizin yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturmak Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilmek
Dersin Amacı İdari yargılama hukuku ile ilgili temel ilke ve kuralları, yargılama süreci ve sonuçlarını, idari işlemlerin yargısal denetimini ve idari işlem ve eylemlerden doğan idari sorumluluğun tespit ve karara bağlanması süreçlerini baştan sona öğrenmek, böylece ileride lisans tamamlayıp idari yargı alanında hakim olarak görev yapacaklar için iyi bir alt yapı oluşturmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İdari yargının doğuşu ve tarihsel gelişimi İdari yargı ve sistemler, idarenin yargısal denetimi ve sınırları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
2 İdari yargılama hukukunun kaynakları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
3 İdari yargı örgütü, görev ve yetkileri
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
4 İdari yargıda görevliler (yargılamada görevli olanlar, yargılamaya yardımcı olanlar)
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
5 Genel olarak idari yargının görev alanı İdari yargının görev alanı dışında kalan idari uyuşmazlıklar
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
6 Yargı düzenleri arasında olası görev ve hüküm uyuşmazlıkları, uyuşmazlıkların çözüm yolları, Uyuşmazlık Mahkemesi, görev alanı, kararları, sonuçları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
7 İdari dava türleri ve İptal davaları İptal davasının özellikleri, şartları, iptal sebepleri
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
8 İptal davasında hukuku aykırılık (iptal) sebepleri İdari yargı mercilerinin iptal davasında verdiği kararlar ve sonuçları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
9 İptal kararlarının uygulanması (yerine getirilmesi)
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
10 İdari yargıda Tam Yargı Davaları Tam yargı davasının özellikleri, şartları Tam yargı davası bakımından idarenin sorumluluk sebepleri
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
11 Tam yargı davalarında idarenin kusurlu sorumluluğu (hizmet kusuru) ve kusursuz sorumluluğu halleri
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
12 Tam yargı davalarında verilen kararlar, sonuçları ve yerine getirilmesi
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
13 İdari yargıda kanun yolları İtiraz, itiraz sebepleri, başvuru usul ve esasları, sonuçları Temyiz, temyiz sebepleri, temyiz başvurusu usul ve esasları, sonuçları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
14 Yargılanmanın yenilenmesi, sebepleri, usul ve esasları, sonuçları
  Ön Hazırlık: İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Başlıca hukuk disiplinlerinin temel kavramları konusunda bilgiye sahip olmak. 0
2 Hukuk alanında araştırma ve yorumlama tekniklerini temel seviyede kullanabilmek. 0
3 Hukuk uygulamasında ve yargı örgütünde karşılaşılan sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözüm üretebilmek. 0
4 Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceleyebilecek ve değerlendirebilmek. 0
5 İleri düzey bilgisayar kullanım teknikleri ile adli ve hukuki yazışma süreçlerine hakim olmak. 0
6 Hukuk ve adelet uygulamalarının kolektif süreçlere sahip olduğunu kavrayarak buna uygun düşecek şekilde ekip çalışması yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. 0
7 Hukuk biliminin ve adalet uygulamalarının öğrenme sürecinin süreklilik gerektirdiği bilinciyle bu alandaki güncel gelişmeleri takip etme yetisi kazanmak. 0
8 Mesleki ortamlarda sözlü ve yazılı biçimde kendini yetkin şekilde ifade edebilmek. 0
9 Hukukun bir ilişkiler düzeni olduğunun bilinciyle, hukukun uygulanması ve hukuki uyuşmazlıkların teşhisi ve çözümünde insan odaklı bir hukuki iletişim bilgisi ve bilgi aktarım becerisine sahip olmak. 0
10 Hukuk ve adalet sektöründeki araştırma, yazışma, haberleşme, dava ve dosya takip etme gibi işlemleri bilişim tekniklerini kullanarak yapabilmek. 0
11 Adalet yönetimi ve hukuk uygulaması süreçleri içerisinde demokrasi, adalet, laiklik, sosyal devlet gibi Anayasal ilkelerin öneminin bilinciyle hareket etmek. 0
12 10 parmak ile yetkin şekilde F klavye kullanabilmek. 0
13 Mahkeme ve savcılık yazı işleri teşkilatı ve görevleri hakkında kapsamlı bilgi edinerek meslek hayatında kullanabilmek. 0
14 Kamu hukukunun ve özel hukukun başlıca dallarında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
15 ------- 0
16 ------- 0
17 ------- 0
18 ------- 0
19 ------- 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 6 5
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 5
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 106    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
Diğer Kaynaklar İdari Yargılama Hukuku Temel Bilgiler, Ramazan Çağlayan, Seçkin Yayıncılık
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)