Ders Adı Pozitif Psikoloji
Ders Kodu SOH-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Muhammet BENER
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları • Pozitif psikolojinin gelişimini anlama, • Pozitif psikolojinin temel kavramlarını anlama, • Pozitif psikoloji yaklaşımını meslekte kullanma. Pozitif Psikoloji' nin Genel Psikoloji'den ve diğer psikoloji alt dallarından farkını anlayıp davranışların nasıl farklı gözlemlenebileceğini kavrayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pozitif psikoloji Dersi kapsamında, pozitif psikoloji kapsamında temel tanım ve kavramlar, pozitif psikolojinin kapsamı, kural ve gerekleri, temel ilkeleri, psikoloji sağlamlık, mutluluk, yaşam kalitesi, yaşam doyumu, bireyi değerlendirme, rehberlik hizmetleri, din olgusu ve psikolojik iyi olma hali konuları ele alınır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pozitif psikolojinin geçmişi, olumlu duygulanım, mutluluk ve öznel iyi oluş, psikolojik iyilik hali, psikolojik dayanıklılık, motivasyon, pozitif psikoloji müdahaleler konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu konularda davranış değişikliği kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilere kendi özel yaşamlarında ve öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşacakları dezavantajlı gruplara karşı olaylara pozitif bakış açısı geliştirme amaçlanmaktadır. Düşüncelerin değiştirilebileceği böylece davranışların da nasıl değiştirileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri üzeride durulacaktır.
2 Pozitif Psikolojiye Giriş, Pozitif Psikoloji ile Genel Psikoloji karşılaştırması.
3 Güçlü Yönlerin Tanımlanması, Duyguları Anlamak, duygu değişimi.
4 Düşünce ve duygu ilişkisi, düşüncelerin değiştirilmesi ile değişen hayatlar.
5 Ülkeler arası mutluluk ve öznel iyi oluş, karşılaştırmalı analiz.
6 Mutluluk öznel değerlendirme; Geçmiş yaşantılar, hayal kırıklıkları ve yaşamdan doyum...
7 Mutluluk öznel değerlendirme; Gelecek yaşam yaklaşımları, Umut ve İyimserlik.
8 Mutluluk öznel değerlendirme; şimdiye bakış, haz ve zevk üzerine değerlendirmeler...
9 Psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişme ve pozitif yaşlanma...
10 Değerler ve Motivasyon (güdülenme).Motivasyonun günlük yaşama etkileri...
11 İlişkiler ve Yakınlığın Etkisi, insanlarla iletişimin insana katkısı.
12 Affetme ve Empati, Bu iki kavramın insanın hayatına olumlu etkisi.
13 İş Hayatında Pozitif Psikoloji, İş hayatına yeni bir bakış açısıyla bakmak...
14 Genel Değerlendirme, Ders hakkında özet bir yeni sunum...
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 1
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 1
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 1
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 2
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 1
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 1
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 3
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 1
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 3
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SELİGMAN, Martin, Gerçek Mutluluk, HYB Yay., Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar HAFFERON Kate & Ilona BANIWELL (Çev. Tayfun DOĞAN), Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Nobel Yay., Ankara, 2014. TARHAN, Nevzat, Pozitif Psikoloji Çoklu zeka uygulamaları, Timaş Yay., İstanbul, 2014.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)