Ders Adı Pozitif Psikoloji
Ders Kodu SOH-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Muhammet BENER
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları • Pozitif psikolojinin gelişimini anlama, • Pozitif psikolojinin temel kavramlarını anlama, • Pozitif psikoloji yaklaşımını meslekte kullanma. Pozitif Psikoloji' nin Genel Psikoloji'den ve diğer psikoloji alt dallarından farkını anlayıp davranışların nasıl farklı gözlemlenebileceğini kavrayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pozitif psikoloji Dersi kapsamında, pozitif psikoloji kapsamında temel tanım ve kavramlar, pozitif psikolojinin kapsamı, kural ve gerekleri, temel ilkeleri, psikoloji sağlamlık, mutluluk, yaşam kalitesi, yaşam doyumu, bireyi değerlendirme, rehberlik hizmetleri, din olgusu ve psikolojik iyi olma hali konuları ele alınır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Pozitif psikolojinin geçmişi, olumlu duygulanım, mutluluk ve öznel iyi oluş, psikolojik iyilik hali, psikolojik dayanıklılık, motivasyon, pozitif psikoloji müdahaleler konuları hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve bu konularda davranış değişikliği kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilere kendi özel yaşamlarında ve öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşacakları dezavantajlı gruplara karşı olaylara pozitif bakış açısı geliştirme amaçlanmaktadır. Düşüncelerin değiştirilebileceği böylece davranışların da nasıl değiştirileceği gösterilmeye çalışılmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri üzeride durulacaktır.
2 Pozitif Psikolojiye Giriş, Pozitif Psikoloji ile Genel Psikoloji karşılaştırması.
3 Güçlü Yönlerin Tanımlanması, Duyguları Anlamak, duygu değişimi.
4 Düşünce ve duygu ilişkisi, düşüncelerin değiştirilmesi ile değişen hayatlar.
5 Ülkeler arası mutluluk ve öznel iyi oluş, karşılaştırmalı analiz.
6 Mutluluk öznel değerlendirme; Geçmiş yaşantılar, hayal kırıklıkları ve yaşamdan doyum...
7 Mutluluk öznel değerlendirme; Gelecek yaşam yaklaşımları, Umut ve İyimserlik.
8 Mutluluk öznel değerlendirme; şimdiye bakış, haz ve zevk üzerine değerlendirmeler...
9 Psikolojik dayanıklılık, travma sonrası gelişme ve pozitif yaşlanma...
10 Değerler ve Motivasyon (güdülenme).Motivasyonun günlük yaşama etkileri...
11 İlişkiler ve Yakınlığın Etkisi, insanlarla iletişimin insana katkısı.
12 Affetme ve Empati, Bu iki kavramın insanın hayatına olumlu etkisi.
13 İş Hayatında Pozitif Psikoloji, İş hayatına yeni bir bakış açısıyla bakmak...
14 Genel Değerlendirme, Ders hakkında özet bir yeni sunum...
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 1
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 1
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 1
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 1
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 1
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 3
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 1
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu SELİGMAN, Martin, Gerçek Mutluluk, HYB Yay., Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar HAFFERON Kate & Ilona BANIWELL (Çev. Tayfun DOĞAN), Pozitif Psikoloji Kuram, Araştırma ve Uygulamalar, Nobel Yay., Ankara, 2014. TARHAN, Nevzat, Pozitif Psikoloji Çoklu zeka uygulamaları, Timaş Yay., İstanbul, 2014.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)