Ders Adı Ambulans Servis Eğitimi
Ders Kodu IAY-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Ambulans ekipmanlarını bilir - Ambulans ekipmanlarının kullanılmasını hatırlar. - Tüm ambulans ekipmanlarını kullanma becerisini kazanır. - Hastayı taşırken uygun taşıma yöntemlerini kullanır. - Görev ve sorumluluklarının farkında olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ambulans Servis Standartları Acil Tıp Servis Sistemi Araç ve Ekipman Kontrolü Trafik Bilgisi Telsiz ve Haberleşme Kanuni Sorumluluklar Ambulans malzemeleri ve kullanımı Kırık-çıkık-burkulmalarda kullanılan alet ve malzemeler Doğum seti Çevresel Aciller; Yanık Seti Çevresel Aciller; Travma Seti Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -Acil sağlık hizmetlerinin işleyişini bilecek -Paramediklerin görevlerini bilecek -Ambulans donanımları ve hasta taşıma teknikleri becerilerini geliştirecek
Dersin Amacı Hayati durumlarda hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında Ambulans ve Ambulans içindeki araç gereçleri kullanacak elemanın yetkin hale gelmesi için Ambulans veAcil Bakım Teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda teorik eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan cihaz ve malzemelerin tanıtımı, Ambulans çeşitleri, Ambulans servis standartları vekanuni sorumlulukların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Acil tıp servisi sistemi nedir, ambulans ve acil bakım tekniklerinin bu sistemdeki yeri ve yasal sorumlulukları nelerdir,
2 hastanın hareket ettirilmesi ve taşınması metodları nelerdir,
3 Ambulans servisi standartları, trafik ambulans-motor dersleri
4 Kırık, çıkık, ve burkulmalarda kullanılan aletler,
5 çevresel acillerde (yanık, suda boğulma, zehirlenme, sıcak, soğuk çarpması vb.) değerlendirme ve acil bakım
6 araç ve ekipman kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler
7 ambulans sürücülüğü pratikleri, telsiz ile iletişim,
8 yangın söndürme ve önleme, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları
9 hastayı emniyetli transfer etmek, partneri ile kendisini koruması
10 hastayı emniyetli transfer etmek, partneri ile kendisini koruması
11 Doğum seti Çevresel Aciller;
12 Yanık Seti Çevresel Aciller;
13 Travma Seti
14 Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 1 Çalışma ortamında (hastanede, ambulansta ve alanda) kendisinin ve hasta/kazazedenin güvenliğini sağlamak. 5
2 2 Hastane öncesi acil bakımda gerekli olan ambulans ve ambulans içinde yer alan tüm malzeme ve ekipmanların kullanımını öğrenmek ve bakımlarını yapmak 5
3 3 Hastane öncesi acil bakımda hasta/kazazedenin hayatını tehdit eden durumları saptamak ve gerekli önlemleri almak 2
4 4 Hastane öncesi acil bakımda yaşamsal tehlikesi olan hasta/kazazedeyi etkin bir değerlendirme ile problemini saptayıp hareket planı geliştirmek 2
5 5 Hastane öncesi acil bakımda yapılması gereken uygulama ve girişimleri amacına uygun ve doğru yöntemle yapabilmek(damaryolu girişimleri, entübasyon uygulamaları, gerekli ilaç uygulamaları, atel uygulamaları, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, defibrilasyon ve ekg kullanımı) 1
6 6 Hastane öncesi acil bakımda özellikle toplu kaza ve afet durumlarında triaj uygulamalarını yapıp, nakil önceliğini saptamak ve güvenli nakil işlemini sürdürerek uygun sağlık kuruluşuna hasta naklini yapmak 3
7 7 Haberleşme merkezinde (112 merkez) gelen çağrıları değerlendirip,olay yerine ambulans ekibinin yönlendirilmek ve gelen çağrılara hastane öncesi acil bakıma yönelik danışmanlık hizmeti vermek 3
8 8 Bir paramedikte bulunması gereken iletişim, düşünme becerilerine sahip olmak, önderlik ve karar verme yetilerine sahip olmak, ekip çalışması yapabilmek 2
9 9 Haberleşme merkezinde ve hasta nakil ile teslim sürecinde paramedik tarafından doldurulması gereken tüm rapor, kayıt, form ,defter ve tutanakları eksiksiz ve uygun şekilde doldurup teslim etmek 2
10 10 Mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılıp, teknolojik gelişmeleri izlemek sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirmek 1
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1)Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikam Ortopedik ve Cerrahlar Akademisi 2)Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı 3)Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)