Ders Adı Ambulans Servis Eğitimi
Ders Kodu IAY-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Asuman KOCAKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Ambulans ekipmanlarını bilir - Ambulans ekipmanlarının kullanılmasını hatırlar. - Tüm ambulans ekipmanlarını kullanma becerisini kazanır. - Hastayı taşırken uygun taşıma yöntemlerini kullanır. - Görev ve sorumluluklarının farkında olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ambulans Servis Standartları Acil Tıp Servis Sistemi Araç ve Ekipman Kontrolü Trafik Bilgisi Telsiz ve Haberleşme Kanuni Sorumluluklar Ambulans malzemeleri ve kullanımı Kırık-çıkık-burkulmalarda kullanılan alet ve malzemeler Doğum seti Çevresel Aciller; Yanık Seti Çevresel Aciller; Travma Seti Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -Acil sağlık hizmetlerinin işleyişini bilecek -Paramediklerin görevlerini bilecek -Ambulans donanımları ve hasta taşıma teknikleri becerilerini geliştirecek
Dersin Amacı Hayati durumlarda hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasında Ambulans ve Ambulans içindeki araç gereçleri kullanacak elemanın yetkin hale gelmesi için Ambulans veAcil Bakım Teknikerinin görev ve sorumlulukları konusunda teorik eğitimlerin verilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan cihaz ve malzemelerin tanıtımı, Ambulans çeşitleri, Ambulans servis standartları vekanuni sorumlulukların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Acil tıp servisi sistemi nedir, ambulans ve acil bakım tekniklerinin bu sistemdeki yeri ve yasal sorumlulukları nelerdir,
2 hastanın hareket ettirilmesi ve taşınması metodları nelerdir,
3 Ambulans servisi standartları, trafik ambulans-motor dersleri
4 Kırık, çıkık, ve burkulmalarda kullanılan aletler,
5 çevresel acillerde (yanık, suda boğulma, zehirlenme, sıcak, soğuk çarpması vb.) değerlendirme ve acil bakım
6 araç ve ekipman kontrolünde dikkat edilmesi gerekenler
7 ambulans sürücülüğü pratikleri, telsiz ile iletişim,
8 yangın söndürme ve önleme, sınıfta ve alanda vaka çalışmaları
9 hastayı emniyetli transfer etmek, partneri ile kendisini koruması
10 hastayı emniyetli transfer etmek, partneri ile kendisini koruması
11 Doğum seti Çevresel Aciller;
12 Yanık Seti Çevresel Aciller;
13 Travma Seti
14 Afet durumlarında kurtarma ve güvenlik Vaka Çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İnsan vücudunun anatomik yapısını ve fizyolojik fonksiyonlarını bilir. Sağlık alanına özgü terminolojiyi etkin kullanır. 5
2 Acil bakımda mesleği ile ilgili ilaçların kullanımı ve tıbbi girişimler konusunda bilgiye sahip olur. 5
3 Acil durumlarda olay yeri ve hasta değerlendirmeyi ve alabileceği önlemleri bilir. Hastane öncesi acil bakımda hasta taşıma tekniklerini ve yöntemlerini bilir. 2
4 Türkiye’de ve Dünyada acil sağlık hizmetlerinin durumu ve gelişimini bilir. Alanına ait yasal mevzuatı ve acil sağlık sistemi içindeki görev, yetki ve sorumluluklarını bilir. 2
5 Temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını yapabilme becerisine sahip olur. EKG ritim analizi, defibrilasyon ve kardiyoversiyon yapabilme becerisine sahip olur. 1
6 Travma ekipmanlarının kullanım ve bakım becerisine sahip olur. Acil durumlarda kılavuz/yönergeye uygun ilkyardım ve acil bakım uygular. 3
7 Enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilir, kişisel koruyucu önlemler alır ve asepsiantisepsi kurallarına uygun olmasını sağlar. 3
8 Olağan ve olağan dışı durumlarda güvenlik önlemlerini alır ve hasta transportu sırasında hasta veya yaralıların durumlarına uygun pozisyon verebilme becerisine sahip olur. 2
9 Hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, ekip içerisinde uyumlu çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme becerisine sahip olur. 2
10 Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 1
11 Entelektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek mesleğinin sorumluluklarını, etik değerleri öğrenip uygulayabilir. 0
12 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır, teknolojik gelişmeleri takip eder ve bunlarla ilgili mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılarak sosyo kültürel ve bilimsel açıdan kendini geliştirir. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1)Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, Amerikam Ortopedik ve Cerrahlar Akademisi 2)Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı 3)Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar Ambülans Hizmetleri Yönetmeliği
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)