Ders Adı Eczacılık Terminolojisi
Ders Kodu ECZ-112
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 1
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Begüm Evranos Aksöz Öğretim görevlisi Tilahun Muhammed Tilahun
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Eczacılık terminolojisini yorumlayabilecektir. 1.1. Latince ve Grekçe isim, sıfat, önek, sonek ve tamlamaları örnekler. 1.2. Terminoloji tanımını ve eczacılık mesleğindeki önemini yorumlar. 2. Eczacılıkta kullanılan reçete terimlerini yorumlayabilecektir. 2.1. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik terimlerini tanımlayacaktır. 2.2. Farmakoloji ve Toksikoloji terimlerini tanımlayabilecektir. 2.3. Farmasötik preparat hakkında terimsel ifadeleri tanımlayabilecektir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eczacılık Terminolojisine giriş 2. Latince dil bilgisi kuralları-1 3. Latince dil bilgisi kuralları-2 4. Latince dil bilgisi kuralları-3 5. Farmasötik Botanik terminolojisi-1 Farmasötik Botanik terminolojisi-2 7. Farmakognozi terminolojisi 8. Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar 9. Biyokimyasal terminoloji 10. Farmasötik teknoloji terminolojisi 11. Farmakoloji terminolojisi-1 12. Farmakoloji terminolojisi-2
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eczacılıkta kullanılan terimlerin öğrenilmesini sağlamak. Böylelikle öğrencilerin daha sonraki yıllarda görecekleri derslerdeki kelimeleri ve terminolojiyi bilmelerini sağlamak
Dersin Amacı Bu dersin amacı, eczacılık mesleğinde kullanılan terimlerinin öğretilmesidir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Eczacılık Terminolojisine giriş
2 Latince dil bilgisi kuralları-1
3 Latince dil bilgisi kuralları-2
4 Latince dil bilgisi kuralları-3
5 Farmasötik Botanik terminolojisi-1
6 Farmasötik Botanik terminolojisi-2
7 ARASINAV(1. VİZE)
8 Farmakognozi terminolojisi
9 Reçete teriminolojisi ve kısaltmalar
10 Biyokimyasal terminoloji
11 Farmasötik teknoloji terminolojisi
12 Farmakoloji terminolojisi-1
13 Farmakoloji terminolojisi-2
14 Toksikoloji terminolojisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 0
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 0
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 0
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 0
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 0
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 0
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 0
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 0
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Eczacılık Terminolojisi, Prof.Dr. Nuriye Akev, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2008. Mesleki Latince, Prof.Dr. Nevin Tanker ve H.Bunner, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1988. Eczacılıkta Latince, Cevdet Yalçın, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 1965.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)