Ders Adı Anatomi
Ders Kodu ECZ-114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1- Doç. Dr. Soner Albay 2- Dr. Öğr. Üyesi Yadigar Kastamoni 3- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Dursun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri, Anatomik pozisyonları öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 2- Bütün kemikler hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. 3- Kas sistemine ait genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 4- Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp yeri ve şekli, kalbin damar ve sinirleri, perikart, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi genel ve özel terimleri öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak 5- Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, broşlar, plevra ve mediastinum anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 6- Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi, sindirim organları hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 7- Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 8- Endokrin organların bölgesel Anatomisi, morfolojik yapısı hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 9- Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 10- Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis. anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak. 11- Periferik Sinir Sistemi hakkında, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri, öğrenmek ve pratik uygulamalarını yapmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Anatomiye giriş, Anatomide genel kavramlar, Anatomi genel ve özel terimleri, Anatomik pozisyonlar. Kemikler hakkında genel bilgiler, Columa vertebralis ve vertebralar, Thoraks, Kafatası kemikleri ve kafatasının bütünü, Üst ekstremite, Alt ekstremite kemikleri. Eklemler hakkında genel bilgiler, Eklem çeşitleri, Kafatası eklemleri, Üst ekstremite, Culumna vertebralis, Pelvis, Alt ekstremite eklemleri. Kas sistemine ait genel ve özel bilgiler. Dolaşım sistemi hakkında genel bilgi, kalp anatomisi, kalbin damar ve sinirleri, arteriyel sistem, venöz sistem, lenfatik sistemi, dolaşım sistemi bölgesel topografik anatomisi. Solunum sistemi hakkında genel bilgi, burun, larinks, akciğerler, broşlar, plevra ve mediastinum anatomisi. Ağız anatomisi, diş ve çiğneme fonksiyonu, sindirim organlarının klinik ve fonksiyonel anatomisi. Böbrekler, üreter, mesane, erkek ve kadın genital organları fonksiyonel ve klinik anatomisini urogenital sisteminin topografik anatomisi. Endokrin organların bölgesel Anatomisi. Deri, koku, göz, kulak ve tad organları anatomisi. Sinir Sistemi hakkında genel bilgi, Merkezi sinir sistemi, Beyin zarları cerebrum, cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi. Periferik Sinir Sistemi hakkında, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Anatomide genel kavramları, anatomi terminolojisini, kemikler ve eklemler hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgilerin öğrenilmesini sağlamak
Dersin Amacı Anatomide genel kavramları, anatomi terminolojisini, kemikler ve eklemler hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek. Kas, dolaşım, solunum, sindirim, üregenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgileri öğrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Anatomiye giriş ve terminoloji Columna vertebralis ve thorax kemikleri Üst ekstremite kemikleri Alt ekstremite kemikleri
2 cranium kemikleri
3 Eklemler hk. genel bilgi ve çeşitleri Cranium ve columna vertebralis eklemleri Üst ekstremite eklemleri Alt ekstremite eklemleri
4 Kaslar hakkında genel bilgi Cranium kasları Çiğneme kasları Boyun kasları
5 Boyun üçgenleri ve fasciaları Omuz ve kol kasları Önkol ve el kasları Thorax kasları
6 Sırt kasları Karın kasları ve inguinal kanal Kalça ve uyluk kasları Bacak ve ayak kasları
7 Kalp anatomisi Baş ve boyun arterleri Baş-boyun venleri ve lenfatikleri Üst ekstremite arter,ven ve lenfatikleri
8 Thorax ve abdomen arterleri Thorax-abdomen venleri ve lenfatikleri Alt ekstremite arter,ven ve lenfatikleri Burun anatomisi ve paranazal sinusler
9 Larynx, Akciğer ve mediasten anatomisi Ağız boşluğu anatomisi Diş ve tükrük bezleri anatomisi
10 Pharynx anatomisi Oesophagus ve mide anatomisi Duodenum, jejunum, ileum anatomisi Kalın bağırsak anatomisi Karaciğer anatomisi V.portae, pankreas, dalak anatomisi
11 Böbrek anatomisi Üreter, mesane, üretra anatomisi Erkek genital sistem anatomisi Kadın genital sistem anatomisi
12 Santral sinir sistemi anatomisine giriş Beyin hemisferleri Nuclei basales ve limbik sistem Diencephalon
13 Mesencephalon Pons Bulbus Cerebellum
14 Medulla spinalis,Beyin ventrikülleri ve zarları Beyin damarları Cranial sinirler,Göz anatomisi Kulak anatomisi ve Plexus cervicalis, plexus brachialis Nn. intercostales, plexus lumbosacralis
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 3
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 3
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 3
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 3
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 3
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 3
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 3
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 3
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 3
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 3
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 3
12 3
13 3
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 144    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu “Anatomiye giriş, terminoloji, kemik ve eklemlere ait ders notları ve pratik çalışma rehberi”(http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber
Diğer Kaynaklar 1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999
Materyal
Dökümanlar “Anatomiye giriş, terminoloji, kemik ve eklemlere ait ders notları ve pratik çalışma rehberi”(http://tip.sdu.edu.tr/index.php?dosya=egitim/mezunonce/egitimrehber
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)