Ders Adı Fizyoloji
Ders Kodu ECZ-120
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Erkan Aksöz
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Fizyolojinin temel kavramlarının bilinmesi, hücre ve organ sistemlerinin işleyişinin anlaşılması, bu sistemlerin organizmada iç dengenin sağlanmasında koordine bir şekilde çalışmasındaki ilkelerin kavranması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizyolojinin tanımı, fizyolojik temel kavramlar, Hücre fizyolojisi, Sıvı dinamikleri, Sinir sistemi ve membran fizyolojisi, Kardiyovasküler sistem fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi, Gastrointestinal sistem fizyolojisi, Endokrin sistem fizyolojisi, Metabolizma ve enerji dengesi, Termoregülasyon, Üreme sistemi ve gebelik fizyolojisi, Kan fizyolojisi, İmmün sistem fizyolojisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Vücudun işleyiş mekanizmalarının, organ ve sistemlerin bir bütün olarak denge içinde çalışmasının kavranması, bu sistemler ile ilgili kavramların ve terminolojinin öğrenilmesini sağlamak.
Dersin Amacı Öğrencilerin, insan organizmasının canlılığını sürdürmede hücre, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmalarını ve bu yapıların birbirleri ile ilişkilerini kavramalarını sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fizyoloji temel kavramlar hücre fizyolojisi
  Ön Hazırlık: -
2 Vücut sıvı dinamikleri, Membran fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
3 Sinir sistemi fizyolojisi I Sinaptik iletim ve nörotransmitterler
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
4 Sinir sistemi fizyolojisi II Kas fizyolojisi, refleksler ve motor koordinasyon
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
5 Sinir sistemi fizyolojisi III Ağrı ve genel duyu fizyolojisi, Otonom sinir sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
6 Kan fizyolojisi , İmmün sistem fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
7 Ara sınav (vize)
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
8 Kardiovasküler sistem fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
9 Solunum sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
10 Gastrointestinal sistem fizyolojisi, metabolizma ve enerji dengesi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
11 Böbrek ve üriner sistem fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
12 Endokrin sistemi fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
13 Üreme sistemi fizyolojisi, Gebelik fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
14 Sinir sistemi fizyolojisi IV Özel duyular, Emosyonel ve kognitif fonksiyonların fizyolojisi
  Ön Hazırlık: Ders kitabından bir önceki haftanın konularının gözden geçirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 0
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 0
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 0
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 0
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 0
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 0
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 0
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 0
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 40 40
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 60 60
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 148    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)