Ders Adı Eczacılık Tarihi ve Deontoloji
Ders Kodu ECZ-121
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Muhammed Tilahun MUHAMMED
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları -Öğrenci deontolojinin temel kavarmalarını öğrenecek. -Öğrenci deontolojik tartışmaları içeren yaşanmış olayları öğrenecek ve tartışacak. -Deontoloji kurallarını öğrenmesi bu kurallara uygun hareket edecek eczacı olmasını sağlayacak. -Batı medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini -Doğu medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini -Türk medeniyetinde eczacılık tarihinin gelişmesini -Farklı medeniyetler arasındaki eczacılık gelişmeleri karşılaştırabilecek. -Eczacılık tarihinde önemli bilim insanları tanıyacak. -Medeniyetlerin ittifaklarında önemli bir örnek olan eczacılık ve tıp tarihinin mehenk taşlarını öğrenmiş olacak. -Eczacılık tarihi diğer sağlık bilimleri özellikle tıp ile etkileşimini ve ayrışmasını öğrenecek. -Eczacılık tarihi gelişmelerden ilham alarak şuanda eczacılık mesleğinde yaşanan sorunlara çözüm arayabilecek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 1.Hafta: Deantoloji, temel kavramları, deontolojik temel ilkeleri 2.Hafta: Vaka tartışması, örnek deontolojik olaylar 3.Hafta: Mezopotamya'da tıp ve eczacılık uygulamalar 4.Hafta: Eski Mısır'da tıp ve eczacılık uygulamalar 5.Hafta: Eski Hint'te tıp ve eczacılık uygulamalar 6.Hafta: Eski Çin'de tıp ve eczacılık uygulamalar 7.Hafta: Eski Yunan'da tıp ve eczacılık uygulamalar 8.Hafta: Eski Roma'da tıp ve eczacılık uygulamalar 9.Hafta: Bizans ve Ortaçağ'da tıp ve eczacılık uygulamalar 10.Hafta: İslam medeniyetinde tıp ve eczacılık uygulamalar 11.Hafta: İslam Öncesi Türklerde ve Anadolu Selçuklularda tıp ve eczacılık uygulamalar 12.Hafta: Osmanlılarda tıp ve eczacılık uygulamalar 13.Hafta: Türkiye'de Eczacılık Eğitimi 14.Hafta: Türkiye'de Eczaneler ve İlaç Sanayi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin sonucunda öğrencinin eczacılık tarihinin genel dünya tarihi akışında nasıl geliştiği öğrenmesi hedeflemektedir. Eczacılık tarihi önemli aşamaları geçirirken diğer bilim dallar ile, özellikle de sağlık bilimleri ile ilişkisi nasıl olduğu anlatılması öğrencilerin mesleki hayatında kuracakları iletişime katkı sağlaması beklenmektedir. Deontolojinin ana hedefi mesleki etik kurallara bağlı yeni eczacılar yetiştirmektir. Ayrıca kanunlar ve yönetmelikler ile belirtilmiş deontoloji kuralları da öğrenciye aktarılacaktır.
Dersin Amacı Eczacılık öğrencilerine eczacılık mesleğinin tarihçesini anlatmak ve deontoloji konusunda temel kavramaları aktarmaktır. Bu kapsamda dünyadaki kadim medeniyetlerde eczacılık tarihi için önemli gelişmeler aktarılacaktır. Deontoloji konusunda öğrencinin temel kavramlar kavraması ve mesleki hayatında uygulamasını sağlayarak eczacılık iyi uygulamalarını teşvik etmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 0
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 0
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 0
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 0
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 0
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 0
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 0
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 0
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)