Ders Adı Laboratuvar Güvenliği
Ders Kodu ECZ-128
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU
Dersin Yardımcıları Prof.Dr.Muammer Canel , Laboratory Safety, Ankara University Science Faculty Publishing Nr:26 Akçelik, H. 2007. Laboratuar Güvenliği. Ege Üniversitesi Yayınları. 89 s. Canel M. 1995. Laboratuar Güvenliği. AÜFF yayınları No:65, Ankara.
Dersin Öğrenme Çıktıları Laboratuvar güvenliği eğitiminde kimyasal, biyolojik ve fiziksel riskleri anlayabilir.  Acil durumlarda ne yapılacağını bilebilir.  Uyulması gereken başlıca güvenlik standartları hakkında bilgilidir. Laboratuvarda güvenlik önlemleri hakkında bilgi sahibidir. Laboratuvar güvenliğinin önemini anlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Laboratuvarı bekleyen araç-gereç, laboratuvar düzeni, laboratuvarda uyulması gereken başlıca güvenlik standartları, biyogüvenlik düzeyleri, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası laboratuvar kazaları ve önlemleri, kimyasal maddelerin tanınması, toksik, patlayıcı, parlayıcı maddeler, asitler-bazlar, radyoaktivite hakkında genel bilgiler ve bu kimyasallar ile güvenli çalışma kuralları, laboratuvar güvenlik ekipmanlarının tanınması ve kullanım prensipleri, biyolojik zararlılar, deney hayvanları ile çalışmada genel prensipler, kişisel hijyen, acil durumlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Laboratuvar tekniklerini tanımlama becerisine sahip olmak. Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri alabilecek seviyeye ulaşmak. Kimyasal, radyoaktif ya da enfekte materyal tehlikesine karşı önlem alabilme becerisine sahip olmak. Laboratuvardaki çalışma kurallarını bilme ve uygulayabilme. Laboratuvardaki olası acil durum ve kaza durumlarında doğru hareket edebilme.
Dersin Amacı Laboratuvar çalışmalarında öğrencilerin karşılaşabileceği araç-gereç, kimyasal ve kişisel kaynaklı olası kazaları tanıtarak alınacak önlemleri öğretmek suretiyle; kimyasal, fiziksel ve biyolojik zararlılarla laboratuvarda güvenli bir şekilde çalışmanın genel prensiplerini edinmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Laboratuvar güvenliğine Giriş
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
2 Laboratuvar Düzeni
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
3 Laboratuvar Güvenliğinin Temel Prensipleri
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
4 Laboratuvarda Güvenli çalışma Kuralları
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
5 Laboratuvarda Güvenli çalışma Kuralları
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
6 Laboratuvar Güvenliğinde işaretler ve etiketler
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
7 Laboratuvar Biyogüvenlik Düzeyleri
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
8 Ara Sınav
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
9 Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Depolanması
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
10 Laboratuvar Atıkları
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
11 Laboratuvar Atıklarının Yönetimi
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
12 Laboratuvarda Tehlike Anında Yapılacaklar
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
13 Kazalar ve Önlemler
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
14 Laboratuvar Kazalarında İlk Yardım
  Ön Hazırlık: konuyu araştırıp gelme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Eczacılık mesleğini, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde uygulayabilme ve gerektiğinde bu anlamda inisiyatif kullanabilme 0
2 Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanabilme 0
3 Eczacılık meslek uygulamalarındaki süreçleri ve kişiler arası ilişkileri yönetebilme ve iletişim yeteneklerini kullanabilme 0
4 Meslek uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetebilme 0
5 Evrensel ve ulusal sağlık sorunlarının farkında olarak sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik politikalar üretebilme 0
6 İnsan sağlığının temelini oluşturan biyolojik sistemlerin işleyişi, sürdürülmesi ve patolojisine yönelik kavramlara sahip olabilme 0
7 Temel ve uygulamalı fen bilimlerini eczacılık meslek uygulamaları ile birleştirerek eczacılık alanında kullanabilme 0
8 Eczacılık alanında sahip olduğu bilgileri, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri getirebilme 0
9 Doğal, sentetik ve biyolojik kaynaklı ilaç etkin ve yardımcı maddelerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
10 Farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahip olabilme 0
11 İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olabilme 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)