Ders Adı İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Ders Kodu ING-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Reading A2 CEF, Speaking A2 CEF, Writing A2 CEF
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel Seviye İngilizce
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri The Common European Framework A2 Skills
Dersin Amacı The Common European Framework A2 Skills
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Past Simple: negative, yes/no questions and short answers
  Ön Hazırlık: Irregular Past Simple forms; verbs and nouns from news stories
2 Past Simple questions, past time phrases with ago, last and in.
  Ön Hazırlık: Question words. Articles: a, an and the
3 Past Simple questions, past time phrases with ago, last and in.
  Ön Hazırlık: Holiday activities
4 Adjectives to describe places. Comparatives
  Ön Hazırlık: Planning a day out: I’d rather…./I’d like… /I want…
5 Present Continuous for “now”
  Ön Hazırlık: Verb collocations, transport, phone messages.
6 Present Simple or Present Continuous
  Ön Hazırlık: Talking on the phone, indoor and outdoor activities; adverbs and adjectives.
7 Imperatives; should/ shouldn’t
  Ön Hazırlık: How often…? And frequency expressions
8 Questions with like
  Ön Hazırlık: Describing people’s appearance and character
9 Mid term exam
10 Health problems and treatment
  Ön Hazırlık: Talking about health; giving advice with Why don’t you…?
11 Be going to: positive, negative and Wh- questions
  Ön Hazırlık: Asking for and giving directions.
12 Might; be going to: yes/no questions and short answers
  Ön Hazırlık: Prepositions of place and movement
13 Superlatives, Past participles.
  Ön Hazırlık: Questions on the phone, big and small numbers.
14 Present Perfect for life experiences: positive and negative, Have you ever…? Questions and short answers
  Ön Hazırlık: At the airport; saying goodbye, things and places at an airport
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik bilinci sorumluluğunu kazanır. 2
2 İhtiyaç duyulan çalışma için veri toplayabilir ve düzenleyebilir. 1
3 Toplanan verilerin analizi konusunda doğru teşhisi koyabilir ve doğru analiz tekniğini tespit edebilir. 1
4 İstatistik alanı ile ilgili yeterli teori ve uygulama bilgisine sahip olur. 1
5 Mesleği ile ilgili gerekli yazılımları kullanabilme yeteneğine sahip olur. 1
6 Bulunduğu projelerde mesleki bilgi ve becerisini kullanarak planlama ve yönetebilme yeteneğini kazanır. 1
7 Ortaya çıkan problemlerin istatistiksel bilgisini de kullanarak tanımlama ve çözümleme becerisi kazanır. 1
8 Mesleki bilgilerini uzman ve uzman olmayan kişilere aktarabilme yeteneğine sahip olur. 1
9 İstatistik bilgisini diğer bilim dalları içinde kullanabilme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. 1
10 Hayatı boyunca öğrenmenin önemini kavrama ve uygulama becerisi kazanır. 1
11 Öğrenmeyi öğreterek bilgiye erişebilme ve gerekli bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olur. 2
12 İstatistiksel düşünme yeteneği kazanır ve uygulama becerisine sahip olur. 1
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 73    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Elementary course books
Diğer Kaynaklar Elementary course books
Materyal
Dökümanlar Elementary course books
Ödevler
Sınavlar Vize, Final ve Bütünleme
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)