Ders Adı İngilizce
Ders Kodu ING103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem -
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Utku Takka
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları The Common European Framework A1- A2 Skills
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Somut bir türdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir. Diğer bir kişinin yavaşça ve açıkça konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir. En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örneğin, çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam). Bilinen ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Temelleri, yakın çevresi ve acil ihtiyaç alanlarındaki hususları basit bir şekilde tarif edebilir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Somut bir türdeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik günlük ifadeleri ve çok basit ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendilerini ve başkalarını tanıtabilir ve nerede yaşadıkları, tanıdıkları insanlar ve sahip oldukları şeyler gibi kişisel detaylar hakkında sorular sorabilir ve cevaplayabilir. Diğer bir kişinin yavaşça ve açıkça konuşması ve yardım etmeye hazır olması koşuluyla basit bir şekilde etkileşime girebilir. En yakın ilgi alanlarıyla ilgili cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir (örneğin, çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam). Bilinen ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir. Temelleri, yakın çevresi ve acil ihtiyaç alanlarındaki hususları basit bir şekilde tarif edebilir.
Dersin Amacı The Common European Framework A1- A2 Skills
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Manage simple, routine exchanges
  Ön Hazırlık: Directions, signs, notices and instructions
2 “to be” Possessive adjectives
  Ön Hazırlık: Posters and advertisements
3 Questions and negatives, countries
  Ön Hazırlık: Extract essential information form short recorded passages
4 Everyday objects, countries, opposite adjectives
  Ön Hazırlık: Handle simple business in shops, post offices or banks
5 What time is it?” Social expressions: I'm sorry. Excuse me!
  Ön Hazırlık: Make and respond to invitations, suggestions and apologies
6 There is/are, How many?, Prepositions of place
  Ön Hazırlık: Discuss what to do in the evening/at the weekend
7 Give and receive information about travel and buy tickets
  Ön Hazırlık: Forms, Standard letters
8 Agree and disagree with others, order a meal
  Ön Hazırlık: Personal correspondence
9 Arasınav Mid term exam
  Ön Hazırlık: Arasınav Mid term exam
10 Describe events and activities
  Ön Hazırlık: Describe plans and arrangements
11 Express likes and Dislikes
  Ön Hazırlık: Ask for and give directions
12 Describe family and living conditions
  Ön Hazırlık: Ask for and provide personal information
13 Relate personal experience
  Ön Hazırlık: Use simple techniques to start, maintain or end a short conversation
14 Simple Past Tense
  Ön Hazırlık: Past habits
15 Past Simple: negative, yes/no questions and short answers
  Ön Hazırlık: Irregular Past Simple forms; verbs and nouns from news stories
16 Irregular Past Simple forms; verbs and nouns from news stories
  Ön Hazırlık: Question words. Articles: a, an and the
17 Can/can’t for possibility, ability
  Ön Hazırlık: Holiday activities
18 Adjectives to describe places. Comparatives
  Ön Hazırlık: Planning a day out: I’d rather…./I’d like… /I want…
19 Present Continuous for “now”
  Ön Hazırlık: Verb collocations, transport, phone messages
20 Present Simple or Present Continuous
  Ön Hazırlık: Talking on the phone, indoor and outdoor activities; adverbs and adjectives
21 Imperatives; should/ shouldn’t
  Ön Hazırlık: How often…? And frequency expressions
22 Questions with like
  Ön Hazırlık: Describing people’s appearance and character
23 Mid term exam
  Ön Hazırlık: Mid term exam
24 Health problems and treatment
  Ön Hazırlık: Talking about health; giving advice with Why don’t you…?
25 Future tense
  Ön Hazırlık: Asking for and giving directions
26 Might; be going to yes/no questions and short answers
  Ön Hazırlık: Prepositions of place and movement
27 Superlatives, Past participles.
  Ön Hazırlık: Questions on the phone, big and small numbers.
28 Superlatives, Past participles.
  Ön Hazırlık: Questions on the phone, big and small numbers.
29 Experiences: positive and negative
  Ön Hazırlık: At the airport; saying goodbye, things and places at an airport
30 Have you ever…? Questions and short answers
  Ön Hazırlık: At the airport; saying goodbye, things and places at an airport
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 0
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 0
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 0
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 0
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 0
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 0
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 0
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 0
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 0
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 2 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 30 2 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 1 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 2 15 30
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 130    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Konyalı, F., Tolungüç, G. (2002). www.dbe.off-line.readings2. Ankara: METU Press Güleç, Z. & Özkan, Y., Dikmen, F.E., (1998) Development of Reading and Writing Skills. Ankara: METU Press
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)