Ders Adı İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Ders Kodu ING-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları
Dersin Yardımcıları Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi - okuma parçaları yardımı ile kelime dağarcıklarını geliştirerek metin içindeki düşünceleri değerlendirip analiz edebilmeleri - dönem ödevi, rapor çalışmaları gibi akademik yazma becerilerinde gerekli sözcük dağarcığını edinmeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, - metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak, - öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
Dersin Amacı Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, - metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak, - öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Reading (unit 1) ; Understanding references & guessing vocabulary
  Ön Hazırlık: Reading (unit 1) ; Understanding references & guessing vocabulary
2 Reading (unit 1 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 1 cont’d)
3 Reading (unit 2); Note taking & dictionary use
  Ön Hazırlık: Reading (unit 2); Note taking & dictionary use
4 Reading (unit 2 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 2 cont’d)
5 Reading (unit 2 cont’d )
  Ön Hazırlık: Reading (unit 2 cont’d)
6 Reading (unit 3) ; Skimming & scanning
  Ön Hazırlık: Reading (unit 3) ; Skimming & scanning
7 Reading (unit 3 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 3 cont’d)
8 Reading (unit 3 cont’d ); Midterm exam
  Ön Hazırlık: Reading (unit 3 cont’d ); Midterm exam
9 Reading (unit 4); Finding main idea& use of connectors
  Ön Hazırlık: Reading (unit 4); Finding main idea& use of connectors
10 Reading (unit 4 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 4 cont’d)
11 Reading (unit 4 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 4 cont’d)
12 Reading (unit 5); Distinguishing between facts and opinions
  Ön Hazırlık: Reading (unit 5); Distinguishing between facts and opinions
13 Reading (unit 5 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 5 cont’d)
14 Reading (unit 5 cont’d)
  Ön Hazırlık: Reading (unit 5 cont’d)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri Endüstri Mühendisliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1
2 Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 1
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, makine/teçhizatı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 2
5 Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 2
6 Bireysel çalışma, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi. 2
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı dil bilgisini kullanma becerisi. 2
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 2
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi kullanma becerisi. 2
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 2
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. 2
12 Bireysel girişimlerini, sahip olduğu özgüven ve bütünsel bakış açısı ile genele uyarlama ve toplumsal faydaya dönüştürebilme becerisi. 2
13 5
14 2
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 85
Kısa Sınav 2 5
Ödev 2 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ders Kitabı: Gülsen, F., Tolungüç, G. (2008). www.dbe.off-line.readings1. Ankara: METU Press
Diğer Kaynaklar Ders Kitabı: Gülsen, F., Tolungüç, G. (2008). www.dbe.off-line.readings1. Ankara: METU Press
Materyal
Dökümanlar Ders Kitabı: Gülsen, F., Tolungüç, G. (2008). www.dbe.off-line.readings1. Ankara: METU Press
Ödevler Çalışma kağıtları, Çevrimiçi Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve yıl sonu sınavı
Materyal Diğer Kısa sınavlar
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)