Ders Adı İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Ders Kodu ING-111
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanları
Dersin Yardımcıları School of Foreign Language Instructors
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi - okuma parçaları yardımı ile kelime dağarcıklarını geliştirerek metin içindeki düşünceleri değerlendirip analiz edebilmeleri - dönem ödevi, rapor çalışmaları gibi akademik yazma becerilerinde gerekli sözcük dağarcığını edinmeleri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akademik okuma ve yazmada gerek duyulan okuma alt becerilerine uygun okuma parçaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, - metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak, - öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
Dersin Amacı Öğrencilerin; - analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, - metin içindeki düşünceleri değerlendirme ve analiz etmelerine yardımcı olmak, - öğrenci merkezli sözcük çalışmaları ile etkin sözcük dağarcıklarını geliştirmek,
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Reading (unit 1) ; Understanding references & guessing vocabulary
2 Reading (unit 1 cont’d)
3 Reading (unit 2); Note taking & dictionary use
4 Reading (unit 2 cont’d)
5 Reading (unit 2 cont’d )
6 Reading (unit 3) ; Skimming & scanning
7 Reading (unit 3 cont’d)
8 Reading (unit 3 cont’d ); Midterm exam
9 Reading (unit 4); Finding main idea& use of connectors
10 Reading (unit 4 cont’d)
11 Reading (unit 4 cont’d)
12 Reading (unit 5); Distinguishing between facts and opinions
13 Reading (unit 5 cont’d)
14 Reading (unit 5 cont’d)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimini; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanır. 0
2 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular. 0
3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği kapsamında karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular. 0
4 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 0
5 Karmaşık Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 1
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma becerisine sahiptir. 4
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin bir şekilde iletişim kurar; en az bir yabancı dil bilgisi ile etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahiptir. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 5
9 Etik ilkelerine uygun davranır, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibidir. 0
10 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibidir. 0
11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 1 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Gülsen, F., Tolungüç, G. (2008). www.dbe.off-line.readings1. Ankara: METU Press
Diğer Kaynaklar Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)