Ders Adı Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Ders Kodu ENF-150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER Öğr.Gör.Dr.Hamit ARMAĞAN Öğr.Gör.Kazım Koray ÜÇTOP Öğr.Gör.Ömer KUŞÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramlarını bilir, 2.İşletim sistemi nedir ve işletim sisteminin kullanımını bilir. 3.İnternetle ilgili kavramları ve internette yapılan işlemleri(eposta işlemleri,arama işlemleri vb.) bilir. 4.Kelime işlemci programını bilir ve kullanır. 5.Hesap tablosu programını bilir ve kullanır. 6.Sunu hazırlama programını bilir ve kullanır. 7.Veritabanı yönetimi programını bilir ve kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramları, İşletim sistemleri ve kullanımı,İnternetle ilgili kavramlar, Kelime işlemci programı, Hesap tablosu programı, Sunu hazırlama programı, Veritabanı yönetimi programı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi, Güncel Bilişim Teknolojileri Kavramları, Donanım ve Yazılım Kavramlarını Öğrenmek İşletim Sisteminin Etkin Kullanımını sağlamak, Ofis Yazılımlarının(Word,Excel,Powerpoint ve Access) Etkin Kullanımını sağlamak, İnternet Erişim Yöntemleri, İnternet Kullanımı, İnternetle ilgili güncel kavram ve teknolojilerin öğretilmesi, Bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin öğretilmesi, Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları öğrenmek.
Dersin Amacı Öğrencilerin, temel bilişim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesi, Ofis programları olarak bilinen programlarla her türlü belge, sunum, hesap tablosu ve veritabanı uygulamalarını yapabilmesi, interneti etkin bir şekilde kullanarak gerekli arama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yeterliliklerini kazanmaları, bilişim teknolojileri ile ilgili güvenlik ve etik kavramlarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilgi Teknolojileri Kavramı
2 Bilgi Teknolojileri Kavramı
3 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
4 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi
5 Kelime İşlemci (MS Word)
6 Kelime İşlemci (MS Word)
7 Ara sınavlar
8 Elektronik Tablolama (MS Excel)
9 Elektronik Tablolama (MS Excel)
10 Veritabanı (MS Access)
11 Veritabanı (MS Access)
12 Sunum (MS PowerPoint)
13 Sunum (MS PowerPoint)
14 Internet, Bilgiye erişim ve İletişim
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak ve bu konularla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi kazanmak. 0
2 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanmak ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanmak. 0
3 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi kazanmak ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanmak. 0
4 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanmak ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanmak. 0
5 Çevre Mühendisliği disiplinine özgü karmaşık mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. 0
6 Disiplin içi veya çok disiplinli takımlarda yer alarak etkin biçimde çalışabilme becerisi kazanmak ve bireysel olarak çalışma becerisi kazanmak. 0
7 Türkçe dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazanmak; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi kazanmak; en az bir yabancı dil bilgisi. 0
8 Öğrenmenin ve yaşam boyu bunu sürdürmenin gerekliliğini ve önemini anlamış olmak; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme 0
9 Etik ilkelerine uygun davranma ve mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanmak ve Çevre Mühendisliği disiplinine özgü uygulamalarda kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanmak. 0
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi kazanmak, girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık kazanmak ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi kazanmak. 0
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi kazanmak ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu http://enformatik.sdu.edu.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.
Diğer Kaynaklar http://enformatik.sdu.edu.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.
Materyal
Dökümanlar http://enformatik.sdu.edu.tr/ adresinde yayınlanmaktadır.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)