Ders Adı Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Ders Kodu ENF-150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilişim teknolojisi kavramlarını öğrenme. Bilgisayarın temel donanım ve yazılım bileşenlerini öğrenme. Mesleki ihtiyacı karşılayacak düzeyde kelime işlemci yazılımı hakkında bilgi sahibi olma. Mesleki ihtiyacı karşılayacak düzeyde elektronik hesaplama tablosu yazılımı hakkında bilgi sahibi olma. Sunu hazırlayabilme.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste temel bilişim teknolojileri bilgisi, İşletim sistemi, Kelime işlemci ve Elektronik tablolama, sunum hazırlama, veritabanı yazılımları ve internete erişim eğitimi verilmektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması, İşletim Sistemi, Kelime İşlem, Elektronik Hesaplama Tablosu, Sunu hazırlama, Internet kullanımı ve Bilgi Güvenliği konularında deneyim sahibi olunması.
Dersin Amacı Temel bilişim teknolojileri okur-yazarlığının geliştirilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Donanım ve Yazılım hakkında bilgiler
  Ön Hazırlık: Bilgisayar kapasite birimleri ve donanım parçaları araştırılmalıdır.
2 Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Donanım ve Yazılım hakkında bilgiler
  Ön Hazırlık: Bilgisayar kapasite birimleri ve donanım parçaları araştırılmalıdır.
3 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Windows )
  Ön Hazırlık: İşletim Sistemlerinin kurulumu ve işletim sistemlerinin kullanıldığı platformlar araştırılmalıdır.
4 Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Windows )
  Ön Hazırlık: İşletim Sistemlerinde Temel Kavramlar hakkında araştırma yapılmalıdır.
5 Internet, Bilgiye erişim ve İletişim
  Ön Hazırlık: İnternet servis sağlayıcılar, internet bağlantı teknolojileri, bilişim suçları araştırılmalıdır.
6 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Ofis paket programları ve kurulumu araştırılmalıdır. Kes kopyala yapıştır, Tablo oluşturma, Sayfa düzeni ve biçimlendirme, İçindekiler Tablosu Oluşturma ve Adres Mektup Birleştirme işlemleri incelenmelidir.
7 Arasınav Arasınav
8 Kelime İşlemci (MS Word)
  Ön Hazırlık: Ofis paket programları ve kurulumu araştırılmalıdır. Kes kopyala yapıştır, Tablo oluşturma, Sayfa düzeni ve biçimlendirme, İçindekiler Tablosu Oluşturma ve Adres Mektup Birleştirme işlemleri incelenmelidir.
9 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Elektronik Tablolama ile ilgili Temel Kavramlar(Hücre, Veri Girişi, Seçme vb), Formüller, Fonksiyonlar, Özet Tablo, Grafik, Veri, Yazdırma iş ve işlemleri incelenmelidir.
10 Elektronik Tablolama (MS Excel)
  Ön Hazırlık: Elektronik Tablolama ile ilgili Temel Kavramlar(Hücre, Veri Girişi, Seçme vb), Formüller, Fonksiyonlar, Özet Tablo, Grafik, Veri, Yazdırma iş ve işlemleri incelenmelidir.
11 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Sunu Hazırlama ile ilgili Temel Kavramlar(Slayt, Sunu, Gösteri), Tema, Efekt, Animasyon, Medya ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri incelenmelidir.
12 Sunum (MS PowerPoint)
  Ön Hazırlık: Sunu Hazırlama ile ilgili Temel Kavramlar(Slayt, Sunu, Gösteri), Tema, Efekt, Animasyon, Medya ve Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri incelenmelidir.
13 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Veritabanı ile ilgili Temel Kavramlar(Veritabanı, veri, veri tipi, sorgulama dili, vtys), tablo, sorgu, form, rapor kavramları incelenmelidir.
14 Veritabanı (MS Access)
  Ön Hazırlık: Veritabanı ile ilgili Temel Kavramlar(Veritabanı, veri, veri tipi, sorgulama dili, vtys), tablo, sorgu, form, rapor kavramları incelenmelidir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Ortaöğretimde kazanılan bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine, kendi alanında ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek 5
2 Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerilerini bilimsel yöntemlerle değerlendirerek karmaşık problem ve konuları analiz etmek 5
3 Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapmak 5
4 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojileri alanındaki sınırlı yada eksik verileri bilimsel yöntemlerle geliştirmek, bilimsel toplumsal ve etik sorumlulukla kullanmak 3
5 Bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemleri geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulamak 5
6 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olmak 3
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak 5
8 Coğrafya ve coğrafi bilgi teknolojilerinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirmek 2
9 Verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetmek 2
10 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak ve eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirmek 2
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinmek 5
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı e-ders içeriği Derste gösterilen uygulamalar ve diğer materyaller öğrenme kaynağı olarak kullanılır.
Diğer Kaynaklar Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı e-ders içeriği Derste gösterilen uygulamalar ve diğer materyaller öğrenme kaynağı olarak kullanılır.
Materyal
Dökümanlar Süleyman Demirel Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı e-ders içeriği Derste gösterilen uygulamalar ve diğer materyaller öğrenme kaynağı olarak kullanılır.
Ödevler Öğretmenlik alanları öğrencisi olarak ve/veya öğretmenlik mesleğinde kullanılacak bilişim teknolojilerini kapsayan en az 2 ödev verilmektedir.
Sınavlar Arasınav=Ödevler+Diğer Etkinlikler+Vize Sınav
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)