Ders Adı Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Ders Kodu ENF-150
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Dr.Faruk Süleyman BERBER Öğr.Gör.Dr.Hamit ARMAĞAN Öğr.Gör.Ömer KUŞÇU Öğr.Gör.Kazım Koray ÜÇTOP Öğr.Gör.Ali Erten TENDERİS
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramlarını bilir, 2.İşletim sistemi nedir ve işletim sisteminin kullanımını bilir. 3.İnternetle ilgili kavramları ve internette yapılan işlemleri(eposta işlemleri,arama işlemleri vb.) bilir. 4.Kelime işlemci programını bilir ve kullanır. 5.Hesap tablosu programını bilir ve kullanır. 6.Sunu hazırlama programını bilir ve kullanır. 7.Veritabanı yönetimi programını bilir ve kullanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayarın tarihi gelişimi, donanım ve yazılım kavramları, İşletim sistemleri ve kullanımı,İnternetle ilgili kavramlar, Kelime işlemci programı, Hesap tablosu programı, Sunu hazırlama programı, Veritabanı yönetimi programı.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi, Güncel Bilişim Teknolojileri Kavramları, Donanım ve Yazılım Kavramlarını Öğrenmek İşletim Sisteminin Etkin Kullanımını sağlamak, Ofis Yazılımlarının(Word,Excel,Powerpoint ve Access) Etkin Kullanımını sağlamak, İnternet Erişim Yöntemleri, İnternet Kullanımı, İnternetle ilgili güncel kavram ve teknolojilerin öğretilmesi, Bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerinin öğretilmesi, Bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları öğrenmek.
Dersin Amacı Öğrencilerin, temel bilişim teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesi, Ofis programları olarak bilinen programlarla her türlü belge, sunum, hesap tablosu ve veritabanı uygulamalarını yapabilmesi, interneti etkin bir şekilde kullanarak gerekli arama, bilgiye erişim ve bilgiyi paylaşma yeterliliklerini kazanmaları, bilişim teknolojileri ile ilgili güvenlik ve etik kavramlarını bilen bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilişim Teknolojilerinin Temel Kavramları, Yazılım ve Donanım ile ilgili temel kavramlar
2 İşletim Sistemleri, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Güncel Windows İşletim Sistemi Kullanımı ve Uygulamaları )
3 İşletim Sistemleri, Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi (Güncel Windows İşletim Sistemi Kullanımı ve Uygulamaları )
4 Internet Kullanımı, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve etik kavramları.
5 Internet Kullanımı, Bilişim Sistemlerinde Güvenlik ve etik kavramları.
6 Kelime İşlemci Programları (Güncel MS Word Kullanımı ve Uygulamaları)
7 Kelime İşlemci Programları (Güncel MS Word Kullanımı ve Uygulamaları)
8 Elektronik Tablolama Programları(Güncel MS Excel Kullanımı ve Uygulamaları)
9 Elektronik Tablolama Programları(Güncel MS Excel Kullanımı ve Uygulamaları)
10 Elektronik Tablolama Programları(Güncel MS Excel Kullanımı ve Uygulamaları)
11 Sunum Hazırlama Programları (Güncel MS PowerPoint Kullanımı ve Uygulamaları)
12 Sunum Hazırlama Programları (Güncel MS PowerPoint Kullanımı ve Uygulamaları)
13 Veritabanı Kavramı ve Programları (Güncel MS Access Kullanımı ve Uygulamaları)
14 Veritabanı Kavramı ve Programları (Güncel MS Access Kullanımı ve Uygulamaları)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 5
2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, 5
3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak. 5
4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, 5
5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek 5
6 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek 5
7 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, 5
8 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek 5
9 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 5
10 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 5
11 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, 5
12 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, 0
13 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, 0
14 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 0
15 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 0
16 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, 0
17 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, 0
18 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 0
19 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 7
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 21 21
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Diğer Kaynaklar SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Materyal
Dökümanlar SDÜ Enformatik Bölüm Başkanlığı'nca geliştirilen e-ders içeriği bulunmaktadır.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)