Ders Adı İşaret Dili
Ders Kodu MYO-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Tıbbi laboratuvar araç ve gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanabilme, kontrollerini ve bakımlarını yapabilme 0
2 Laboratuvarda iş organizasyonu hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme 0
3 Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan alınan örneklerin uygun koşullarda transferini gerçekleştirebilme 0
4 Analiz öncesi örnek hazırlık işlemlerini yapma, bakı preparatlarını hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulama becerilerine sahip olma 0
5 Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygulama 0
6 Tıbbi laboratuvar testlerini metabolizma ve vücut sistemlerinin yapı-fonksiyonlarıyla veya mikrobik/paraziter etkenlerle ilişkilendirebilme 0
7 Tıbbi laboratuvarlarda toplam test sürecindeki hata kaynaklarını ortaya çıkarabilme ve çözümler üretme becerisine sahip olma 0
8 Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanması 0
9 Bilişim teknolojilerini tıbbi laboratuvar uygulamalarında kullanabilme 0
10 Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik kurallarını uygulayabilme, kişisel güvenlik önlemlerini alma ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme 0
11 Tıbbi laboratuvar çalışmalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi tedbirlerini uygulayabilme 0
12 Alanı ile ilgili güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve takip etme 0
13 Meslek ve tıp etiği kurallarını bilme ve bu kurallara uygun davranışlar sergileme 0
14 Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanma ve etkili iletişim becerilerini kullanabilme 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)