Ders Adı Üniversite Ortak Seçmeli I
Ders Kodu UOS-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Hayri ÇAPRAZ
Dersin Yardımcıları ---
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Ortak seçmeli dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda genel bilgi ve/veya beceri kazandırmayı amaçlar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Ortak seçmeli dersler, öğrencilere bilim ve teknoloji, sağlık, sanat ve spor gibi alanlarda genel bilgi ve/veya beceri kazandırmayı amaçlar.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin kaynakları ve önemi
  Ön Hazırlık: -----
2 Türk Dünyasında Devlet ve Toplum Düşüncesi
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak İzleme: 1- https://www.youtube.com/watch?v=m2jqqCBx0Fk 2- https://www.youtube.com/watch?v=raVVHwgMDdc 3-https://www.youtube.com/watch?v=7k1Hm0TezGc
3 Farabi ve İbn-i Rüşd
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
4 Nizamülmülk ve Yusuf Has Hacip'te yönetim ve halk düşüncesi
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
5 Ortaçağ'da Avrupa'da Devlet ve Yönetim
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
6 Aydınlama ve Sanayileşme
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
7 Aydınlanma : İngiliz Düşünürler
  Ön Hazırlık: Bir önceki dersin gözden geçirilmesi ve konu hakkında tavsiye edilen eserleri okumak İzleme: 1- https://www.youtube.com/watch?v=m2jqqCBx0Fk 2- https://www.youtube.com/watch?v=raVVHwgMDdc 3-https://www.youtube.com/watch?v=7k1Hm0TezGc
8 Aydınlanma: Fransız Düşünürler
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
9 Fransız Devrimi ve Ulusal haklar
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
10 19.yüzyılın ilk yarısında aydınlar
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
11 Materyalist ve İdealist Düşünce
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
12 Milliyetçilik
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak 1-https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZPoDpYXk
13 Modernleşme
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
14 Demokrasi analyışı
  Ön Hazırlık: önceki dersin tekrarı ve tavsiye edilen eserlerde ilgili haftanın konusunu okumak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Öğrenci bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 2
2 Öğrenci tarih biliminin konularında tarih metodolojisi temelinde sebep-sonuç ilişkisine göre bilgi toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanır. 2
3 Öğrenci Eğitim, Kültür, Basın ve Toplumsal sorunlar konusunda fikir beyan eder. 2
4 Öğrenci bağımsız tarih araştırmaları yapar. 2
5 Öğrenci farklı coğrafyalardaki tarihi olayları karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanır. 2
6 Öğrenci tarihi olayların gelişiminde siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik, bireysel vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olur. 2
7 Öğrenci farklı tarihi zamanlardaki belge, olay ve buluntulardaki tarihsel yaklaşımların farkında olur. 2
8 Öğrenci tarih alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olur. 2
9 Öğrenci belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme yeteneğine sahip olur. 2
10 Öğrenci dünya tarihi ve milli tarih arasında ilişki kurma bilgisine sahip olur. 2
11 Öğrenci temel düzeyde ulusal eğitim taleplerini karşılayacak yetkinliktedir. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 2 15
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 1 25
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 63    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi George Sabina, Yakınçağ Siyasal Düşünceler TArihi Nizamülmülk, Siyasetname Yusuf Has HAcip, Kutadgu Bilig İbn-i Haldun Mukaddime
Diğer Kaynaklar Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi George Sabina, Yakınçağ Siyasal Düşünceler TArihi Nizamülmülk, Siyasetname Yusuf Has HAcip, Kutadgu Bilig İbn-i Haldun Mukaddime
Materyal
Dökümanlar Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi George Sabina, Yakınçağ Siyasal Düşünceler TArihi Nizamülmülk, Siyasetname Yusuf Has HAcip, Kutadgu Bilig İbn-i Haldun Mukaddime
Ödevler ---------
Sınavlar Kısa Sınav, Vize ve Final
Materyal Diğer ------
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)