Ders Adı Üniversite Ortak Seçmeli I
Ders Kodu UOS-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Didem Narmanlı
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Filmleri analiz eder. 2- Öğrendiği eleştirel kuramları ile sanatın başka alanları arasında bağ kurar. 3- Göstergebilim, ideoloji, feminizm ve psikanaliz gibi son derece önemli bilim dallarını tanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Film Sanatı ve Film Eleştirisi, Sinemada Temel Kavramlar, Sosyolojik Eleştiri, Tarihsel Eleştiri, İdeolojik Eleştiri, Auteur Eleştiri, Göstergebilim, Psikanalitik Eleştiri, Feminist Eleştiri, Tür Film Eleştirisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sinema filmlerinin çözümlenmesini ve anlamlandırılmasını sağlamak.
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sinema filmlerini bir sanat eseri, bir meta, sosyokültürel ve ideolojik bir ürün olarak ele alıp değerlendirmelerini sağlayacak teorik yaklaşımları öğretmek ve filmlerle ilgili eleştiri yazıları yazabilmelerini sağlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Film Sanatı ve Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma
2 Sinemada Temel Kavramlar
  Ön Hazırlık: Okuma
3 Sosyolojik Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
4 Tarihsel Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
5 İdeolojik Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
6 Auteur Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
7 Auteur Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
8 Film Eleştirisinde Göstergebilim Yaklaşımı
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
9 Film Eleştirisinde Göstergebilim Yaklaşımı
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
10 Psikanalitik Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
11 Feminist Eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
12 Feminist Eleştiri
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
13 Tür Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
14 Tür Film Eleştirisi
  Ön Hazırlık: Okuma, film izleme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İletişim/medya alanına ilişkin temel kavramsallaştırmaları açıklar. 2
2 İletişim/medya alanına dair temel kuramları toplumsal olay ve olguların analizinde kullanır. 2
3 Sinema filmlerini çeşitli bakış açılarıyla anlamlandırarak filmlerin kodlarını çözümler. 5
4 Radyo ve televizyon metinlerini farklı kuramsal perspektiflerden hareketle okur. 4
5 Medya alanına ilişkin olarak eleştirel bir bakış açısı kazanır. 4
6 Yeni iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır. 1
7 Radyo ve Televizyon programı tasarlama, araştırma ve uygulama süreçlerini bilir ve uygular. 1
8 Film senaryosu yazar, film çeker ve yönetir. 2
9 Ekip çalışmasını öğrenerek radyo-televizyon ve sinema uygulamalarında iş bölümü içerisinde sorumluluk alır. 1
10 İletişim kurma, tutma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 1
11 Ses ve video üretim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanır. 1
12 İletişim/medya alanına dair etik ilke ve sorumlulukları bilir. 2
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Kitaplar: Zafer Özden, Film ELeştirisi, İmge Yayınları,2004 Lale Kabadayı, Film Eleştirisi, Ayrıntı Yayınları,2018 Filmler: Atıf Yılmaz, Kibar Feyzo, 1978 Ken Loach, Ülke ve Özgürlük, 1995 James McTeigue, V for Vendetta, 2005 Alfred Hitchcock, Kuşlar, 1963 Quentin Tarantino, Rezervuar Köpekleri, 1992 Quentin Tarantino, Ucuz Roman, 1994 Quentin Tarantino, Jackie Brown, 1997 Ferzan Özpetek, Serseri Mayınlar, 2010 Yavuz Turgul, Gönül Yarası, 2005 J. Mackye Gruber, Eric Bress, Kelebek Etkisi, 2004 George Miller, Mad Max: Fury Road, 2015 Bryan Singer, Olağan Şüpheliler, 1995 David Fincher, Yedi, 1995
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)