Birim Detayı
Birim Adı : Mühendislik Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Batı Yerleşkesi ISPARTA TÜRKİYE
Tel : +90 246 211 1269
Fax : +90 246 211 1072
Elektronik Posta : muhendislik@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. ERKAN KARACABEY
Genel Bilgi : MÜHENDİSLİK FAKU¨LTESI· Fakültemiz “Isparta Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi” adıyla 21 Şubat 1976 yılında Isparta’da kurulmuştur. Başlangıçta bünyesinde İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümlerini barındıran fakültemiz, çatısı altında günümüze kadar farklı disiplinlerde yeni mühendislik programlarının da kurulmasıyla 13 bölüme ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde Akademi olarak hayatına başlayan kurumumuz 20 Temmuz 1982 tarihinde Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanmış, devamında 11 Temmuz 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi ailesine “Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” adını alarak katılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi içerisindeki faaliyetlerine 8 Mart 2012 tarihinden sonra Mühendislik Fakültesi adıyla devam ederek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde fakültemiz, bünyesinde yer alan Bilgisayar, Çevre, Elektrik – Elektronik, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya (%30 İngilizce Programı), Maden, Makine, Otomotiv ve Tekstil Mühendisliği Bölümleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümlerimizde 162 öğretim üyesi ve 56 öğretim elemanı eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve AR-GE çalışmalarında yer almaktadır. Ayrıca fakültemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli şekilde devam etmesinde 53 idari personelimiz de görev almaktadır. Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz kayıtlı oldukları mühendislik disiplinlerinin gerekleri olan teorik ve uygulamalı derslerini tamamlayarak ülkemizin farklı sektörlerinde mezun oldukları disiplinlere ait
Dekan : Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Fakülte Sekreteri : - SADİ DURMAZ
Kabul Koşulları : Her yıl merkezi olarak gerçekleştirilen ÖSS sınavından sayısal-2 puan türünde ilgili bölüm için yeterli puanı almış olmak.
Edinilen Ünvan : Dört yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, ilgili bölümden lisans mezunu ünvanı ile ayrılırlar.
Kayıt Prosedürü : Merkezi sınavda kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilen tarihlerde üniversiteye gelerek kayıt yaptırırlar.
Mezuniyet Koşulları : İlgili bölümce belirlenmiş olan 130+-10 kredilik ders yükünü tamamlamak ve öngörülen staj çalışmasını yapmış olmak.
AKTS Yapılandırması : AKTS yapılandırması, dönemlik 30 AKTS ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisine eşdeğer iş yükü şeklindedir
Akademik Danışmanlık : Öğrencilere eğitimleri boyunca 1. sınıfta ataması yapılan bir öğretim üyesi 4 yıl boyunca danışmanlık yapar.