Birim Detayı
Birim Adı : İlahiyat Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı Doğu Kampüsü 32260-ISPARTA
Tel : +90 246 211 0151
Fax : +90 246 211 0347
Elektronik Posta : ilahiyat@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. AZİZE UYGUN
Genel Bilgi : 30.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kuruluş kanununda yer alan İlahiyat Fakültesi, 25.02.1993 tarihinde faaliyete geçmiştir. İlahiyat Fakültesi'nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Ancak bu bölümler, anabilim dalları, akademik ve idarî yapılanma bakımından olup lisans seviyesinde bölümleşme yoktur. Buna göre tüm öğrenciler aynı lisans öğretimini almaktadırlar. İlahiyat Fakültelerinin 1998 yılında yeniden yapılandırılması neticesinde, ağırlıklı olarak Arapça ve Kur'an derslerinin okutulduğu hazırlık sınıfı uygulaması kaldırılmış olup, 4 yıllık normal İlahiyat lisans programı uygulamasına geçilmiştir. Avrupa birliğine entegre süreci dikkate alınarak 2007-2008 eğitim öğretim yılıyla birlikte isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıflı eğitime geçilmiştir. Ancak, daha sonra bunun yerine Arapça hazırlıklı program benimsenmiştir. Ayrıca 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren de İlk Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü açılarak hem I. Öğretime hem de II. Öğretime öğrenci alımına başlanmıştır. Fakültemizin bütün bölüm ve anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapılmaktadır.
Dekan : Prof. Dr. Rifat OKUDAN
Fakülte Sekreteri : - MUSA UYSAL
Kabul Koşulları : Her yıl OSYM tarafından organize edilen sınavda başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir.
Edinilen Ünvan : Dört yıllık İlahiyat Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere İlahiyat Fakültesi Lisans mezunu ünvanı verilir.
Kayıt Prosedürü : OSYM sınavına girerek Fakülteyi tercih edip sınavı kazanan ögrenciler, belirtilen sürelerde üniversitenin öğrenci işleri bürosuna kayıt yaptırabilirler. Gerekli belgeler, kayıt öncesinde ilan edilmektedir.
Mezuniyet Koşulları : AKTS yapılandırması çerçevesinde bir dönemde 30 AKTS kredisi ve 8 yarıyılda toplam 240 AKTS kredisini tamamlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.
AKTS Yapılandırması : AKTS yapılandırması geregince, her öğrenci Fakültenin toplam sekiz yarı yıla dağılmış zorunlu ve seçmeli derslerinden 240 AKTS kredisi tamamlamak zorundadır.
Akademik Danışmanlık : Her öğrenci için ders kaydı vb işlemlerinin takibi için akademik danışman verilmektedir.