Birim Detayı
Birim Adı : Teknik Eğitim Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi E12 Bloğu Batı Kampüsü Çünür/ISPARTA
Tel : +90 246 211 14 16 +90 246 211 14 12
Fax : +90 246 237 12 83
Elektronik Posta : tef@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Osman ÇANKIRAN
Genel Bilgi : Fakültemiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu, teknik elemanları yetiştirecek öğretmenleri, gerek mesleki gerekse de eğitsel olarak hazırlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı hizmetine sunmaktadır. Ayrıca; modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji gibi alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda sağlamak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bireylerin yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktadır.
Dekan :
Fakülte Sekreteri : - BİLAL GÜÇLÜ
Kabul Koşulları : Lisa diplomasına ve ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavının sayısal böülümünden yeterli puana sahip olmak.
Edinilen Ünvan : İlgili programda lisans mezunu
Kayıt Prosedürü :
Mezuniyet Koşulları : İlgili programa ait ders yükünü tamamlamak, öğretmenlik stajı, endüstri stajı ve bitirme projesinden başarılı olmak.
AKTS Yapılandırması : Her dönem 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS
Akademik Danışmanlık : Öğrenimi boyunca her öğrencinin en az bir akademik danışmanı vardır