Bölümler
- 1 - Hukuk Fakültesi
Birim Detayı
Birim Adı : Hukuk Fakültesi
Adres : Doğu Kampüsü, Çünür/Isparta
Tel : +90 246 2113207
Fax : +90 246 2370771
Elektronik Posta : hukuk@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Süleyman DOST
Genel Bilgi : Hukuk Fakültesi’nin amacı; hâkim, savcı, avukat, noter, akademisyen, uzman ve denetçi gibi unvanlarla kamu ve özel sektörde görev alacak, çağdaş hukuk anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, hukuki sorunları ve uyuşmazlıkları aklın, vicdanın terazisinde tartabilen, çağcıl yorum yeteneğine sahip, çatışan çıkarları doğru ve kararlılıkla değerlendirebilen; insan haklarını ön planda tutan; güçsüzleri güçlülere karşı koruyan ve sadece yasacı değil hukukçu kimliği ağır basan iyi hukukçular yetiştirmektir. Hukuk eğitiminin genel hedefleri, hukukun temel prensiplerini ve hukuksal kaynakları kavramak, hukuksal kurumları ve terimleri bilmek, hukuksal sorunları zamanında tespit etmek, doğru ve adil çözme yeteneğini kazandırmak ve geliştirmektir. Aynı zamanda Türk hukuk sisteminin genel yapısı hakkındaki bilgilere sahip, mevzuata hâkim, yönetsel, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, analitik düşünme ve sorun çözme yeteneğine sahip, mezuniyet sonrası sınavlar için gerekli temel bilgilerle donanmış, kamu ve özel sektörde görev alabilecek donanımlı bireyler yetiştirmektir.
Dekan : Prof. Dr. Haluk SONGUR
Fakülte Sekreteri : Öğr. Gör. Ali ÇUHADAR
Kabul Koşulları : Hukuk Fakültesine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu’nda mevcuttur.
Edinilen Ünvan : Lisans Mezunu:Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hukuk alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kayıt Prosedürü : Üniversitelerin genel kayıt prosedürüne tabidir
Mezuniyet Koşulları : Fakülteden mezun olabilmek için mevzuatta öngörülen süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlamak zorunludur. Genel Not Ortalaması, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır. Dereceyi alabilmek/programı tamamlamak için akademik yılsonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır.
AKTS Yapılandırması : Hukuk eğitimi, yüksek öğretimde Hukuk alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir.
Akademik Danışmanlık : Her şubeye bir akademik danışman atanır.