Birim Detayı
Birim Adı : İletişim Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Ertokuş Bey Derslikleri A Blok K:2 Doğu Kampüsü Çünür / ISPARTA
Tel : 0 246 211 8341
Fax : 0 246 211 8345
Elektronik Posta : iletisimf@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. AHMET SAİT ÖZKUL
Genel Bilgi : İletişim Fakültesi, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal konularda analiz yapabilen; iletişim teknolojilerini etkili kullanabilen; dünyaya ve mesleğine eleştirel bakabilen; yaratıcı düşünebilen; etik ve toplumsal sorumluluk sahibi, sektörün gerektirdiği gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo ve televizyon, görsel iletişim alanının değişen niteliğine uygun esneklikte uygulama becerilerine sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir.İletişim Fakültesi kapsamında Görsel İletişim Tasarımı; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Radyo-Televizyon ve Sinema,Gazetecilik bölümleri yer almaktadır.
Dekan : Prof. Dr. ÜMİT ARKLAN
Fakülte Sekreteri : - EMRAH GÜLCEMAL
Kabul Koşulları : Fakülteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planında belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir.
Edinilen Ünvan : Fakültede Gazetecilik, Görsel İletişim ve Tasarım, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri yüksek öğretimde iletişim bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında iletişim bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım elemanı, gazeteci, iletişimci unvanları alınır.
Kayıt Prosedürü : Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
Mezuniyet Koşulları : Programı tamamlamak ve Dereceyi alabilmek için akademik yılsonlarında veya programın tamamlanmasının ardından özel bir dönem sonu / yılsonu / bitirme sınavı veya projesi yoktur. Bununla birlikte öğrencinin ilgili dönemde aldığı derslerden, her yarıyıl ortasında düzenlenen ara sınavlara (vize) ve yarıyıl sonlarında düzenlenen dönem sonu sınavlarına (final) girmesi gerekmektedir. Öğrenci başarısız olduğu derslerden belirli bir kısmını Yaz Okulu kapsamında da alabilir.
AKTS Yapılandırması : İletişim fakültesi kapsamında Gazetecilik, Görsel İletişim ve Tasarım, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım eğitimi yüksek öğretimde iletişim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir.
Akademik Danışmanlık : Her şubeye bir akademik danışman atanır