Bölümler
- 1 - Adalet
Birim Detayı
Birim Adı : Adalet Meslek Yüksekokulu
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü/Çünür
Tel : 0 246 2110061 -
Fax : 0 246 2370455
Elektronik Posta : adaletmyo@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. EMRAH DUMAN
Genel Bilgi : SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU; adalet hizmetleri alanında görev üstlenen kamu ve özel kuruluşların nitelikli meslek elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2010 yılında kuruldu. Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları, başta Adalet Bakanlığı teşkilatı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam olanağı bulabilmektedirler.Yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personelini yetiştiren MYO mezunlarının mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği yapma, denetimli serbestlik bürolarında ise görev alma imkânına ve önceliğine sahiptir.
Dekan : Doç. Dr. Süleyman DOST
Fakülte Sekreteri : - SIDIKA ŞULE SALALI KORKMAZ
Kabul Koşulları : ÖSYM sınavları sonucunda o öğretim yılında YGS-3 Puan türüne göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt yaptırabilmektedir.
Edinilen Ünvan : Adaket Meslek Yüksekokulu Mezunu
Kayıt Prosedürü : Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden elektronik kayıt yaptırabilmektedirler.
Mezuniyet Koşulları : Önlisans programlarından mezun olabilmek için, önlisans öğrencilerinin en az 120 kredi ders almaları gerekir. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için, kanuni süre içinde eğitim-öğretim ders planında yer alan sayıda zorunlu/seçmeli ders almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması ile tamamlaması zorunludur.
AKTS Yapılandırması :
Akademik Danışmanlık :