Birim Detayı
Birim Adı : Eczacılık Fakültesi
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 32000, Doğu Kampüsü, Çünür - Isparta, Türkiye
Tel : 2110338
Fax :
Elektronik Posta : eczacilikf@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi SILA GÜLBAĞ PINAR
Genel Bilgi : Eczacılık Fakültesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak (2012/2972 karar sayısı) 2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile üç bölüme bağlı anabilim dalları ile kurulmuştur. Fakültemizde; - Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü; Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı, Farmakognazi Anabilim Dalı, Farmakoloji Anabilim Dalı Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, - Eczacılık Teknolojisi Bölümü; Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Anabilim Dalı, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Anabilim Dalı, Radyofarmasi Anabilim Dalı, - Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü; Analitik Kimya Anabilim Dalı, Biyokimya Anabilim Dalı, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Dekan : Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Fakülte Sekreteri : - HAVVA OĞUZTÜRK
Kabul Koşulları : Eczacılık Fakültesi'ne giriş için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilir.
Edinilen Ünvan : Eczacı
Kayıt Prosedürü : Eczacılık Fakültesi'ne giriş için ülkemizde ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eğitim almış ve eşdeğerliği kabul edilmiş olmak ve üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda (MF-3) yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu'nda belirtilir.
Mezuniyet Koşulları : Mezun olmak için toplam 300 AKTS kredi miktarının tamamlaması gerekmektedir. Programda yer alan bütün dersleri, uygulamaları, mezuniyet projesi dersi ve stajları başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.
AKTS Yapılandırması :
Akademik Danışmanlık :