Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı; Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerde eğitim-öğretim hizmetleri bakımından koordinasyon ve korelasyon görevini yürütmektedir. Öğrenci kayıtları, öğrenim harçları, kayıt yenilemeleri, sınav hakları, af yasaları vb... konularda ortaya çıkan problemleri çözümlemek ve rehberlik yapmak, görevleri arasında yer almaktadır.

 

Akademik takvim ve buna bağlı olarak aylık iş takvimi, başarı oranlarının hazırlanması, her yılın taban ve tavan puanlarının çıkarılması, mezun öğrencilere ait diplomaların hazırlanması, öğrencilere ait askerlik belgelerinin ilgili askerlik şubelerine gönderilmesi, öğrencilere ait sosyal durum optik formlarının okutulması işlemleri bu birim tarafından yürütülmektedir. 

 

Değişim Öğrencilerinin kayıt, ders seçimi, notların takibi, gerekli belgelerinin hazırlanması gibi işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Sokrates Ofisi tarafından işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. 

 

Adres:    SDÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 

 

              Batı Yerleşkesi / 32260, Isparta. 

 

Tel:        0 246 211 1065  

Faks:      0 246 211 1066  

E-Posta: oidb@sdu.edu.tr