Değişim Programı Öğrencileri İçin Pratik Bilgiler

       Değişim öğrencilerinin ihtiyaç duydukları tüm pratik ve eğitimsel destek, öğrenciler Isparta’ya gelmeden önce ve geldikten sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından verilmektedir.   

      Pratik bilgiler : http://uluslararasi.sdu.edu.tr/  adresinde mevcuttur