Yönetim

          Süleyman Demirel Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak kurulmuş olup bu kanuna göre idare ve finanse edilmektedir. Rektör ve Üniversite Senatosu yönetimin koordinasyonundan ve akademik işleyişten sorumludur. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulları da akademik konularda karar vericidir.

REKTÖR

Prof.Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
  e-mail : ilkercarikci@sdu.edu.tr

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
  e-mail : muratdulupcu@sdu.edu.tr

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Mehmet SALTAN
  e-mail : mehmetsaltan@sdu.edu.tr

REKTÖR YARDIMCISI

Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ
  e-mail : nihatayyildiz@sdu.edu.tr