Kurumun Genel Tanımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Akdeniz Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesidir. Resmi olarak 11 Temmuz 1992’de kurulmasına rağmen, SDÜ 25 yıllık bir geçmişe sahiptir. Kendini yenileyen ve ileri görüşlü bir üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye’nin gelişmesinde önemli roller oynayan birçok mezuna sahiptir. Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 18 Fakülte, 20 Meslek Yüksek Okulu, 3 Yüksek Okul ve 5 Enstitü bulunmaktadır. Merkez kampüs alanı gelecekteki tüm fakülteleri, ana laboratuvarları, bilgisayar merkezlerini, ana kütüphaneleri, kültür merkezlerini, diğer sosyal faaliyetleri ve spor birimlerini birleştirmek için planlanmıştır.