Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 2/Dönemi : 0
TIP271
Anatomi
Zorunlu 10,0 14,0 Yazdır
TIP272
Biyofizik
Zorunlu 2,0 5,0 Yazdır
TIP273
Tıbbi Biyokimya
Zorunlu 5,0 9,0 Yazdır
TIP274
Fizyoloji
Zorunlu 9,0 13,0 Yazdır
TIP275
Histoloji ve Embriyoloji
Zorunlu 7,0 8,0 Yazdır
TIP276
Tıbbi Mikrobiyoloji
Zorunlu 6,0 8,0 Yazdır
TIP277
Tıp Tarihi ve Etik
Zorunlu 1,0 1,0 Yazdır
TIP278
Mesleki Beceri
Zorunlu 0,0 1,0 Yazdır
TIP280
Özel Çalışma Modülü
Zorunlu 1,0 1,0 Yazdır
Toplam41,0060,00
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2112222  
Fax : 0 246 2371165  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2113698  
Fax : 0 246 2371165  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ISPARTA  
Genel Bilgi : 15 Nisan 1993'te açılan Tıp Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci almaya başlamıştır. Başlangıçta diğer devlet kurumları ve Sağlık Müdürlüğünden emanet alınan binaların bir bölümünde hizmet veren Fakülte, 2002 yılında Doğu Kampüsü'nde tamamlanan binalarına taşınmıştır. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 9 Ana Bilim Dalı; Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 17 Ana Bilim Dalı; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 15 Ana Bilim Dalı faaliyet göstermektedir. Doğu Kampüsünde yapımı tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Kasım 2000 tarihinde açılmış olup poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olan SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, ana binasından başka 28 Kasım 1999 tarihinde açılan Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi, 23 Eylül 2002 tarihinde açılan Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ile de Isparta ve çevre illere modern kaliteli üst düzey sağlık hizmeti vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanemiz 400 yatak kapasitelidir. 60 yatak kapasiteli Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi ve 40 yataklı Kanser Tedavi Merkezi ise şehir merkezinde Devlet Hastanesinin yanında bulunmaktadır. Şevket Demirel Kalp Damar Merkezinde, Kalp Damar Cerrahisi ve tüm Girişimsel Kardiyolojik işlemler uygulanmaktadır. Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Aferez, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ve Kanser Kayıt Merkezi merkez bünyesinde hizmet vermektedir. Tıp fakültesi Hastaneleri, toplam 500 yatak kapasitesinde olup, %85 doluluk oranına sahiptir. Nisan 2001’de otomasyon projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte, hastanelerimizde gündelik işler sırasında ürettiğimiz milyonlarca verinin bilgi haline getirilebilmesi sağlanmıştır. Hastanemiz, Mart 2005 tarihinde ISO 9001:2000 kalite belgesi almıştır. Fakültemizin Temel Tıp Bilimleri bölümleri ve Eğitim binaları ise 2007 yılında hizmete girmiştir. Eğitim bölümünde 3 adet anfi, 6 adet multidisiplin labaratuarı, kütüphene, çalışma salonu, elektronik kütüphane-bilgisayar internet odası ve sosyal mekânlar bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Tıp Doktoru  
Yeterlilik Düzeyi : Altı yıllık eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve Merkezi olarak yapılan sınav  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer Tıp Fakülteleri arasında yatay geçiş yapabilir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tıp Fakültesinden Tıp doktoru ünvanına sahip olarak mezun olan kişi sağlık bakanlığı ve diğer sağlık alanlarında pratisyen hekim olarak görev alabilir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Tıp Doktoru diplomasını alan mezun, Tıpta Uzmanlık eğitimine ve Doktora proğramlarına devam edebilir  
Programın Amaçları : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : ARA SINAVLAR: Dönem 1, 2 ve 3. sınıfta Her ders kurulunun sonunda ara sınav olarak o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı" yapılır. YIL SONU SINAVI : Her dönemin sonunda bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. BÜTÜNLEME SINAVI : Final sınavında başarılı olamayanlar için, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır. DÖNEM NOTU, YIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA DEĞERLENDİRME : “ Dönem Notu”, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasının %60'ı ile yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının %40'ının toplanması ile bulunan nottur. Dönemi başarmak için yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavında tam puanın en az %60'ının alınması ve dönem notunun da en az (CC) olması gerekir. STAJ SINAVI : Dönem IV ve V'te her stajda ara sınav ve Staj Sonu Sınavı yapılır. Staj sonu başarı notu ara sınav notunun %40'ı, Staj Sonu Sınav notunun % 60'ının toplanması ile belirlenir. STAJ BÜTÜNLEME SINAVI : Stajların bütünleme sınavları, öğrencinin bulunduğu dönemin en son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra başlar ve 30 (otuz) günlük süre içerisinde tamamlanır. AİLE HEKİMLİĞİ BAŞARI NOTU : Dönem 6 kademesinde her stajdan başarılı olan öğrencilerin, dönem başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınır.  
Mezuniyet Koşulları : Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarında Entegre sistem, 4. ve 5. sınıflarında staj programı, 6. sınıfta ise Aile Hekimliği programı uygulanmaktadır  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanıta Dayalı Tıp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davranış Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Becerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyofizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıpta İnsan Bilimleri ve Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Tarihi ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem I Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Biyolojisi Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boşaltım, Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinir Sistemi Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyofizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Tarihi ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Çalışma Modülü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem II Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp - Vahe Aliksanyan Yolunda Hekimlik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği - Beceri Uygulamalarının Görsel Materyal Haline Dönüştürülmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi - Klinikte Yanlış Terminoloji Kullanımı 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anatomi -Tıp Tarihinde Anatomi ve Anatomistler 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Beyin ve Sinir Cerrahisi-Beyin Cerrahisinin Bugünü ve Geleceği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Atölye Çalışması ile Grafik ve Veri Yorumlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-İleri Biyoistatistik Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Bilim ve Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Olgularla Çocuk Cerrahisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Drama Aracılığıyla Hasta Hekim İlişkilerinin Geliştirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatoloji-Gençlik, Yaşlılık ve Deri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatoloji-Türk Tıp Tarihinin Mihenk Taşları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatoloji-Beslenmenin Deri Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-Akılcı İlaç Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji-Otonom Sinir sistemini Öğreniyorum 5 4 5 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 2 4
Fizyoloji-Nasıl Bilimsel Araştırma Yaparım 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4
Göğüs Hastalıkları-Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Varmı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-Sağlık Konularının İşlendiği Filmlerin Değerlendirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji- Klinik Embriyoloji Lab. Uyg. ve Tanıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-Preperasyon Teknikleri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-Geçmişten Günümüze Size En Fazla İlham Veren Bilim İnsanlarının Yaşamları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kadın Hastalıkları ve Doğum-Kadın Sağlığının Belgesel Filmler İle İrdelenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji - Tıp ve Edebiyat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nöroloji - Vücudumdaki Sinirlerin Elektriğini Ölçeceğim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatri - Çocuklarda Büyüme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pediatri - Tıp Öğrencilerinde Eğitime Bakış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psikiyatri - Sinema ve Psikiyatri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Hekimliği - Doğamızda Koşmak Var Mı? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya - İnsanları Etkileyen Müzik Türleri ve İnsan Psikolojisine Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji - Sitogenetik Uygulama Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji - Kanser Tedavisinde Uygulamaları Gen Tedavi Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji - Mikrobiyolojide Keşif Yapan Bilim Adamları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üroloji - Taş Oluşumunun Laboratuvar Ortamında Simülasyonu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişim - Bilimsel Makale Yazma Süreçleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Çalışma Modülü II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Bilimlere Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entegre Oturum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Zedelenmesi ve Enfeksiyon Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Hemopoetik Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endokrin ve Ürogenital Sistemleri Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hareket Sistemi Nöropsikiyatri Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği(VI.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem III Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-NEDEN SİVİLCELİYİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-HER YÖNÜYLE DERİMİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-PREPARASYON TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-DÜNYADAKİ ACİL TIP SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestezi ve Reanimasyon-TÜRK TOPLUMUNUN ANESTEZİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği-GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIBBI TANIYALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-PERİFERİK VE ÖTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI FARKINDALIĞI VE TUZ TÜKETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jinekolojik Onkolji-TIP ÖĞRENCİLERİNE CERRAHİ BİLİMLERİ TEMELİNİ ANLATMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-SİGARA VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBB-KULAK AĞRISI (OTALJİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-MESLEĞE BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-UZAY VE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-SAĞLIKLA İLGİLİ TELEVİZYON PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik-GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-YATIRIM ARAÇLARI VE ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-TIP EĞİTİMİNDE KİTAPLARIN, FİLMLERİN, DİZİLERİN VE SOSYAL MEDYANIN YERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-OLGULARLA ÇOCUK CERRAHİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SİTAGENETİK UYGULAMA METODLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-SDÜ TF MEZUNUNDAN BEKLENEN TEMEL ROLLERİN TARTIŞILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİKTE ÖĞRENME ORTAMLARININ ARAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİK AKIL YÜRÜTME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik-EVRENİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYORUZ? EPİSTEMOLOJİ VE KUANTUM BİZE NASIL YARDIM EDİYOR? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Cerrahisi-TOPLUMUN AKCİĞER HASTALIKLARI AMELİYATLARINA BAKIŞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Cerrahisi-SİGARA VE AKCİĞER KANSERİ A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya-TIBBİ BİYOKİMYA ALANINDA NOBEL ÖDÜLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-KÜLTÜREL İSKELET DEFORMASYONLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-ADLİ ANTROPOLOJİ İSKELETLERDEN KİMLİKLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-TIBBİ ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-KÜLTÜR VE SAĞLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-TIPTA ANTROPOLOJİK YÖNTEM VE TEKNİKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji-TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA PRATİK UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KÖK HÜCRENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KLİNİK EMBRİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-HALİL HOCA İLE HER TELDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN BAZI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR İLE BAZI TAMAMLAYICI TIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-SENTENTİK VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÖNEMİ-POPÜLER BİLİMDE TIP HEKİMLİĞİNİN ROLÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-DÜNYADAN ÖRNEKLERLE HASTALIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi 5 5 4 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 3
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5 5 2 3 4 2 2 0 1 3 2 3 0 1 0
Genel Cerrahi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
İç Hastalıkları 5 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4
Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2
Kalp Damar Cerrahisi 4 4 5 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 4
Kardiyoloji 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1
Plastik Cerrahi 5 5 4 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3
Acil Tıp 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2
Adli Tıp 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 5 3 5 1 1
Anestezi 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyin Cerrahisi 4 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 1 1 2
Dermatoloji 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 0 0
Enfeksiyon Hastalıkları 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 5 4 5 4 4 4 4 1 2 3 1 2 3 1 3
Göğüs Hastalıkları 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3
Göğüs Cerrahisi 5 5 5 4 2 3 3 1 1 4 2 4 1 1 1
Kulak Burun Boğaz 4 4 5 4 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Nöroloji 5 5 4 4 4 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1
Nükleer Tıp 3 4 4 3 3 2 3 0 2 2 1 2 2 0 3
Ortopedi 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2
Psikiyatri 5 5 2 2 2 3 3 0 1 2 0 0 2 0 0
Radyoloji 5 5 4 2 2 5 5 3 2 2 2 3 3 5 4
Üroloji 5 5 5 4 2 3 3 1 1 4 2 4 1 1 1
Göz Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Psikiyatrisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radyasyon Onkolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beyin Cerrahisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0