Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 3/Dönemi : 0
TIP320
Klinik Bilimlere Giriş
Zorunlu 13,0 16,0 Yazdır
TIP322
Tıbbi Biyokimya
Zorunlu 3,0 6,0 Yazdır
TIP323
Tıbbi Farmakoloji
Zorunlu 7,0 7,0 Yazdır
TIP325
Patoloji
Zorunlu 9,5 10,0 Yazdır
TIP328
Mesleki Beceri
Zorunlu 0,0 1,0 Yazdır
TIP330
Entegre Oturum
Zorunlu 0,0 0,0 Yazdır
Toplam32,5040,00
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2112222  
Fax : 0 246 2371165  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Alim KOŞAR  
e-mail :  
Telefon : 0 246 2113698  
Fax : 0 246 2371165  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ISPARTA  
Genel Bilgi : 15 Nisan 1993'te açılan Tıp Fakültesi, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenci almaya başlamıştır. Başlangıçta diğer devlet kurumları ve Sağlık Müdürlüğünden emanet alınan binaların bir bölümünde hizmet veren Fakülte, 2002 yılında Doğu Kampüsü'nde tamamlanan binalarına taşınmıştır. Fakültemizde Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 bölüm vardır. Bu bölümlerden Temel Tıp Bilimleri Bölümünde 9 Ana Bilim Dalı; Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde 17 Ana Bilim Dalı; Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde 15 Ana Bilim Dalı faaliyet göstermektedir. Doğu Kampüsünde yapımı tamamlanan Araştırma ve Uygulama Hastanesi 1 Kasım 2000 tarihinde açılmış olup poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olan SDÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, ana binasından başka 28 Kasım 1999 tarihinde açılan Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi, 23 Eylül 2002 tarihinde açılan Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi ile de Isparta ve çevre illere modern kaliteli üst düzey sağlık hizmeti vermektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanemiz 400 yatak kapasitelidir. 60 yatak kapasiteli Şevket Demirel Kalp Damar Merkezi ve 40 yataklı Kanser Tedavi Merkezi ise şehir merkezinde Devlet Hastanesinin yanında bulunmaktadır. Şevket Demirel Kalp Damar Merkezinde, Kalp Damar Cerrahisi ve tüm Girişimsel Kardiyolojik işlemler uygulanmaktadır. Zehra Ulusoy Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi Aferez, Ayaktan Kemoterapi Ünitesi ve Kanser Kayıt Merkezi merkez bünyesinde hizmet vermektedir. Tıp fakültesi Hastaneleri, toplam 500 yatak kapasitesinde olup, %85 doluluk oranına sahiptir. Nisan 2001’de otomasyon projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte, hastanelerimizde gündelik işler sırasında ürettiğimiz milyonlarca verinin bilgi haline getirilebilmesi sağlanmıştır. Hastanemiz, Mart 2005 tarihinde ISO 9001:2000 kalite belgesi almıştır. Fakültemizin Temel Tıp Bilimleri bölümleri ve Eğitim binaları ise 2007 yılında hizmete girmiştir. Eğitim bölümünde 3 adet anfi, 6 adet multidisiplin labaratuarı, kütüphene, çalışma salonu, elektronik kütüphane-bilgisayar internet odası ve sosyal mekânlar bulunmaktadır.  
Edinilen Ünvan : Tıp Doktoru  
Yeterlilik Düzeyi : Altı yıllık eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve Merkezi olarak yapılan sınav  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Diğer Tıp Fakülteleri arasında yatay geçiş yapabilir  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Tıp Fakültesinden Tıp doktoru ünvanına sahip olarak mezun olan kişi sağlık bakanlığı ve diğer sağlık alanlarında pratisyen hekim olarak görev alabilir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Tıp Doktoru diplomasını alan mezun, Tıpta Uzmanlık eğitimine ve Doktora proğramlarına devam edebilir  
Programın Amaçları : Yalnızca ulusal ölçekte değil, uluslar arası düzeyde de saygın, kaliteli, tüm bölümleri ile akredite olmuş bir tıp eğitim ve araştırma merkezi haline gelmek, ülkemizin sağlık sorunlarının bilincinde ve bu sorunların üstesinden gelebilecek donanıma sahip, alanında küresel rekabetle baş edebilecek hekimlerin yetiştirildiği bir tıp fakültesi olmak, tıp literatürüne özgün katkılarda bulunacak araştırmaları yapmak.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : ARA SINAVLAR: Dönem 1, 2 ve 3. sınıfta Her ders kurulunun sonunda ara sınav olarak o ders kurulunu kapsayan “ Ders Kurulu Sınavı" yapılır. YIL SONU SINAVI : Her dönemin sonunda bütün ders kurullarını kapsayan “Yıl Sonu Sınavı” yapılır. BÜTÜNLEME SINAVI : Final sınavında başarılı olamayanlar için, yılsonu genel sınavının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra yapılır. DÖNEM NOTU, YIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA DEĞERLENDİRME : “ Dönem Notu”, ders kurulu sınav puanlarının ortalamasının %60'ı ile yıl sonu ve bütünleme sınavı puanının %40'ının toplanması ile bulunan nottur. Dönemi başarmak için yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavında tam puanın en az %60'ının alınması ve dönem notunun da en az (CC) olması gerekir. STAJ SINAVI : Dönem IV ve V'te her stajda ara sınav ve Staj Sonu Sınavı yapılır. Staj sonu başarı notu ara sınav notunun %40'ı, Staj Sonu Sınav notunun % 60'ının toplanması ile belirlenir. STAJ BÜTÜNLEME SINAVI : Stajların bütünleme sınavları, öğrencinin bulunduğu dönemin en son stajının bitiminden en erken 15 (on beş) gün sonra başlar ve 30 (otuz) günlük süre içerisinde tamamlanır. AİLE HEKİMLİĞİ BAŞARI NOTU : Dönem 6 kademesinde her stajdan başarılı olan öğrencilerin, dönem başarı notu, staj puanlarının ortalaması alınır.  
Mezuniyet Koşulları : Altı yıllık Tıp Fakültesi eğitim ve öğretim programındaki zorunlu bütün dersleri başarmış olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tıp Fakültesi 1., 2. ve 3. sınıflarında Entegre sistem, 4. ve 5. sınıflarında staj programı, 6. sınıfta ise Aile Hekimliği programı uygulanmaktadır  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyofizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıpta İnsan Bilimleri ve Sanat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Tarihi ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davranış Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ders Kurulu III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem I Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanıta Dayalı Tıp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
İş Sağlığı ve Güvenliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İletişim Becerileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinir Sistemi Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem II Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Metabolizma Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boşaltım, Endokrin ve Ürogenital Sistemler Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Tarihi ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Çalışma Modülü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Biyolojisi Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyofizik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Yüzme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-Dünyadaki Acil Tıp Sistemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Cerrahi-Meme Kanserinde Farkındalık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-El Hijyeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizyoloji-Nörofizyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Uygulamalı Bilgisayar Kullanımı (Word, Excel, Powerpoint ve Access) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üroloji-Ürolojik Acillere Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-Rutin Klinik Pratikte En Sık Rastlanılan Ritim Bozuklukları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-Hipertansif Hastaya Yaklaşım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radyasyon Onkolojisi-Meme Kanserinde Radyoterapi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Tıp-Hasta-Doktor İletişiminde Psikoloji-Savunma Mekanizmaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji- Klinik Embriyoloji Lab. Uyg. ve Tanıtımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Evren, Kuantum ve Bilim Felsefesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıkları-Dermatoloji ve Kozmotoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adli Tıp-Doktora Yönelik Şiddet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-Teşhis ve Tedavide Kullanılan Bazı İlaç ve Tıbbi Cihazlar İle Bazı Tamamlayıcı Tıp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-Sententik ve Bitkisel İlaçların Önemi-Popüler Bilimde Tıp Hekimliğinin Rolü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-Eleştirel Makale Sunumu ve Tarihteki Önemli Sosyal Psikoloji Deneylerinin İrdelenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik-Genetik Hastalıklar: Endikasyondan Tanıya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmakoloji-Farmakoloji Nedir? Ne Değildir? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Yatırım Araçları ve Analizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Bilardo Sporu Disiplinleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-Dünyadan Örneklerle Hastalıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği-Gıda Mühendisliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Olgularla Çocuk Cerrahisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deontoloji-Tıp Alanında İcat,Keşif ve Buluşlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Sağlıkta Meslekler Arası Eğitim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-Sağlıkla İlişkili Tv-Sinema Programlarının İncelenmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalp Damar Cerrahisi-Neden Kalp Cerrahisi? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ebelik-Antioksidan Laboratuvar Çalışma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eczacılık Fakültesi Biyokimya-Genomik Çağındaki Alternatif Tedavi Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Adli Antropoloji: İskeletlerden Kimliklendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Masa Tenisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Bilimleri Fakültesi-Tenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-Drama Aracılığıyla Hasta Hekim İlişkilerinin Geliştirilmesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji - Sitogenetik Uygulama Metodları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji-Tıbbi Antropoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-Sinemada İnce Hastalığın Bilimsel Temeli Varmı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-Preperasyon Teknikleri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-Tıp Eğitiminde Kitapların, Filmlerin,Dizilerin ve Sosyal Medyanın Yeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spor Hekimliği-Ortopedik ve Spor Cerrahisi : Bir Yaşam Stili 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi-Estetik Cerrahi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik Bilimlere Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Beceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Çalışma Modülü II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem III Notu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sindirim ve Hemopoetik Sistemleri Ders Kurulu(III.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endokrin ve Ürogenital Sistemleri Ders Kurulu(IV.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doku Zedelenmesi ve Enfeksiyon Ders Kurulu(I.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entegre Oturum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dolaşım ve Solunum Sistemleri Ders Kurulu(II.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hareket Sistemi Nöropsikiyatri Ders Kurulu(V.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği(VI.Kurul) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-PREPARASYON TEKNİKLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestezi ve Reanimasyon-TÜRK TOPLUMUNUN ANESTEZİ ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aile Hekimliği-GELENEKSEL VE ALTERNATİF TIBBI TANIYALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-SİGARA VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-MESLEĞE BAĞLI AKCİĞER HASTALIKLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Hastalıkları-UZAY VE SOLUNUM FİZYOLOJİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Genetik-GENETİK HASTALIKLARA YAKLAŞIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-YATIRIM ARAÇLARI VE ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SAĞLIKLI BESLENME VE SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KÖK HÜCRENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-TEŞHİS VE TEDAVİDE KULLANILAN BAZI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZLAR İLE BAZI TAMAMLAYICI TIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-SENTENTİK VE BİTKİSEL İLAÇLARIN ÖNEMİ-POPÜLER BİLİMDE TIP HEKİMLİĞİNİN ROLÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-NEDEN SİVİLCELİYİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarih-YAKINÇAĞ TÜRK DÜNYASI DÜŞÜNCE VE SİYASİ TARİHİ (1789-1950) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-PERİFERİK VE ÖTESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardiyoloji-ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİK AKIL YÜRÜTME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik-EVRENİ NASIL ŞEKİLLENDİRİYORUZ? EPİSTEMOLOJİ VE KUANTUM BİZE NASIL YARDIM EDİYOR? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyokimya-TIBBİ BİYOKİMYA ALANINDA NOBEL ÖDÜLLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-KÜLTÜREL İSKELET DEFORMASYONLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-TIBBİ ANTROPOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-KÜLTÜR VE SAĞLIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-DÜNYADAKİ ACİL TIP SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-KLİNİKTE ÖĞRENME ORTAMLARININ ARAŞTIRILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Cerrahisi-TOPLUMUN AKCİĞER HASTALIKLARI AMELİYATLARINA BAKIŞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Cerrahisi-SİGARA VE AKCİĞER KANSERİ A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Histoloji ve Embriyoloji-KLİNİK EMBRİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-HALİL HOCA İLE HER TELDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Farmakoloji-BAĞIMLI OLMA ÖZGÜR OL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deri ve Zührevi Hastalıklar-HER YÖNÜYLE DERİMİZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Fizyoloji-Nasıl Bilimsel Araştırma Yaparım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim-Yurt Dışında Tıp Eğitim Formatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Halk Sağlığı-SAĞLIKLA İLGİLİ TELEVİZYON PROGRAMLARININ İNCELENMESİ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anatomi-TIP EĞİTİMİNDE KİTAPLARIN, FİLMLERİN, DİZİLERİN VE SOSYAL MEDYANIN YERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çocuk Cerrahisi-OLGULARLA ÇOCUK CERRAHİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Biyoloji-SİTAGENETİK UYGULAMA METODLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıp Eğitimi ve Bilişimi-SDÜ TF MEZUNUNDAN BEKLENEN TEMEL ROLLERİN TARTIŞILMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Hastalıkları-ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONİK BÖBREK HASTALIĞI FARKINDALIĞI VE TUZ TÜKETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jinekolojik Onkolji-TIP ÖĞRENCİLERİNE CERRAHİ BİLİMLERİ TEMELİNİ ANLATMAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KBB-KULAK AĞRISI (OTALJİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-ADLİ ANTROPOLOJİ İSKELETLERDEN KİMLİKLENDİRME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acil Tıp-DÜNYADAN ÖRNEKLERLE HASTALIKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antropoloji-TIPTA ANTROPOLOJİK YÖNTEM VE TEKNİKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tıbbi Mikrobiyoloji-TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA PRATİK UYGULAMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalp Damar Cerrahisi 4 4 5 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 4
Kardiyoloji 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1
Genel Cerrahi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1
Çocuk Cerrahisi 5 5 4 4 2 3 3 1 1 3 1 3 1 2 3
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5 5 2 3 4 2 2 0 1 3 2 3 0 1 0
İç Hastalıkları 5 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4
Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 5 5 3 2 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2
Plastik Cerrahi 5 5 4 2 2 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 5 4 5 4 4 4 4 1 2 3 1 2 3 1 3
Ortopedi 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 1 2
Üroloji 5 5 5 4 2 3 3 1 1 4 2 4 1 1 1
Klinik Biyokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastik ve Rekonstrüktif cerrahi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nükleer Tıp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klinik farmakoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göğüs Cerrahisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psikiyatri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göz Hastalıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dermatoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Üroloji 0 0 0 0 0 0