Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
Kariyer Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02IIO5721
Çağdaş Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL1110
Yönetim Psikolojisi'nde Liderlik ve Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1111
Örgütsel Davranış Konseptinde Kariyer Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1112
Örgütsel Iletişim Ileri Düzey Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1113
Yönetim Psikolojisi'nde Kuramsal Düşünme ve Kuram Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1114
Sosyal Bilimlerde Nicel Yöntem ve Analizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1115
Dijital Çağda Gündelik Hayat
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1116
Örgütsel İletişimde İleri Düzey Araştırmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0042,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL1117
Liderlik İleri Düzey Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL1118
Liderlik İleri Düzey Araştırmaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5002
İşletmelerde Bilimsel Araştırma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5004
Uluslararası Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5006
Stratejik Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5008
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5010
Elektronik Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5012
Yönetimsel Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5014
Marka Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5016
Pazarlama Araştırması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5018
Pazarlamada Yeni Açılımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5020
Doğrudan Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5022
Stratejik Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5024
Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5026
İnsan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5028
İletişim Becerileri ve İkna
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5030
Girişimcilik Kültürü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5032
Ücret Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5034
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5036
Global Rekabet Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5038
Tarihsel Süreçte Yönetim Konsepti ve Liderlik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5042
Sermaye Piyasası Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5046
Birleşme ve Devralmalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5048
Haksız Rekabet
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5050
Yatırım Fonları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5052
Üretim Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5054
İşletmelerde Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5056
Yöneylem Araştırma Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5058
Simülasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5060
Teknoloji Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5062
Tedarik Zinciri Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5064
Enflasyon Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5066
Finansal Kurumlar ve Araçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5068
İşletmelerde Vergilendirme ve Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5070
Finansal Varlık ve Kaynakların Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5072
Dış Ticaret Finansmanı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5074
Muhasebe Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5076
İleri Yönetim Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5078
Türev Ürünleri ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5080
Uluslararası Finansal Piyasalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5082
Şirket Birleşmeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5084
Dünya' da ve Türkiye'de Kooperatifçilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5086
Fizibilite ve Yatırım Projeleri Hazırlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00258,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL5087
Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5088
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5089
Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5090
Uluslararası Turizm İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5091
İlişkisel Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5093
Turizm İşletmelerinde Talep Tahmin Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5094
Temel ve Teknik Analiz Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5095
Kalite Yönetim Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5096
Gelir Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5097
Turizmde Ulaştırma Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5098
Hile Denetimi ve Muhasebe Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5099
Uluslararası Turizm İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL5101
Pazarlama İlkeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5103
Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5105
Tüketici Davranışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5107
Hizmet Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5109
Medya Yönetimi ve Reklam Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5111
Satış Yönetimi ve Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5113
Lojistik Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5115
Pazarlamada İletişim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5117
Perakendeci Pazarlama Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5119
Tarımsal Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5121
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5123
Çağdaş Yaklaşımlar ve Düşünceler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5125
Çok Uluslu İşletme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5127
Örgütlerde İletişim ve Çatışma Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5129
İş Değerlendirme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5131
Küçük İşletme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5133
Amaçlarına Göre Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5135
Entelektüel Sermaye
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5137
Örgüt Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5139
Yönetimde Mükemmellik Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5141
Yönetim Felsefesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5145
Banka Denetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5147
Fikri Haklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5149
İhtiyari Sigortalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5151
Ekonomik Suçlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5153
Muhasebe Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5157
Doğrusal Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5159
İstatistiksel Araştırma Metodolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5161
Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5163
İstatistiksel Karar Verme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5165
Yönetim Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5167
İleri İmalat Teknolojileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5169
Karar Kuramı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5171
Muhasebe Bilgi Sistemi ve Organizasyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5173
Modern Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5175
Muhasebe Standartları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5177
Mali Müşavirlik Mevzuatı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5179
Finansal Tablolar Analizi ve Konsolide Tablolar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5181
İleri Maliyet Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5183
İşletme Bütçeleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5185
Çalışma Sermayesi Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5187
Stratejik Finansman
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5189
Çok Uluslu İşletmelerde Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5191
Portföy Yönetimi ve Firma Değerliliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5193
İhtisas Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00270,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL5198
Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5199
İnovasyon Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5201
Türk İşletmecilik Tarihi ve uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5202
Strateji Haritalama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5203
Proje Teklifi Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5204
İş Modeli ve Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5205
İşletmelerde Değiştirme ve Geliştirme İşlevleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5206
Muhasebe ve Finansta Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5207
Kültürel ve Eleştirel Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5208
Yükseköğretim Kurumları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5209
Strateji Topyekun Rekabet ve uluslarötesi şirketler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5210
Uluslararası Proje Hazırlama Rehberleri ve Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5211
Güncel Yönetim teknikleri ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5212
GİRİŞİMCİ PAZARLAMA
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5213
Sektörler Muhasebesi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5214
Sürdürülebilir Rekabet ve Kaynak Tabanlı Pazarlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5215
Örgüt Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5216
Neoliberal Toplum ve Pazarlama İdeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5217
Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5218
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5219
İhracat Pazarlaması ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5220
Sektörler Muhasebesi Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5221
Neoliberal Akıl ve Pazarlama İdeolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5222
Örgütlerde Kadın ve Kariyer
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5223
Örgüt Psikolojisinde Araştırma Konuları ve Ölçme Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5224
Envanter Yönetiminde Modern ve Klasik Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5225
İLERİ OYUN TEORİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5226
Hizmet İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5227
Muhasebe Meslek Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5228
Lineer Cebir
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5230
Dijital İşletme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5231
Dijital İşletme Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL5232
OYUN TEORİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6001
Fikri Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00204,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6101
Finansal Teknikler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6102
Maliyet Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6103
İletişim ve Çatışma Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6104
Matematiksel Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6105
Stok Kontrolü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6106
Tüketici Davranışları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6107
Stratejik Planlama ve Düşünce
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6108
İş Değerlendirmesi ve Ücretlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6109
Stratejik insan Kaynakları Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6110
Davranışsal Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6111
Model Kurma
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6112
AB ve Türk Rekabet Hukuku
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6113
Pazarlamada Karar Alma Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6114
Liderlik Yaklaşımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6115
Toplam Kalite Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6116
Yönetim Bilgi Sistemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6117
Dinamik Programlama
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6118
Verimlilik Politikaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6119
Muhasebe Bilgi Sistemi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6120
Satış Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6121
Döviz Piyasaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6122
Portföy Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6124
Kantitatif Karar Verme Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6125
Olasılık Dağılımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6126
Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6127
Örgüt Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6128
Çağdaş Finansal Teknikler ve Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6129
Fikri ve Sınai Haklar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6130
İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6131
Muhasebe Hukuk İlişkileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6132
Yönetim ve Tarihte Yönetim Konseptleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6133
Şirketlerin Kuruluşu ve İşleyişi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6135
Pazarlamada Rekabetçi Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6136
Marka Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6137
Uluslararası İşletmecilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6138
Turizm Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6139
E-Ticaret
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6140
Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6141
Kurumsal Kaynak Planlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6142
Sigorta İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6143
E-Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6144
Sermaye Piyasaları ve Yatırım Teorisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6145
Denetim Standartları Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6146
Kooperatif İşletmeciliği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6147
Genel Muhasebe Seçim Kontrol ve Örnek Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6148
Konut Finansmanı ve Menkul Kıymetleştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6149
Uluslararası Muhasebe
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6150
Devlet Muhasebe Standartları ve 5018 Sayılı Mali Yönetim ve Denetim Yasası
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6151
İleri Programlama Dilleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6153
Risk Yönetimi ve Türev Finansal Piyasaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6155
AB ile Entegrasyonda Finansal Piyasalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6157
Bankalarda Finansal Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00312,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6158
Küresel Finansal Krizler
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6159
Kariyer Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6160
Stratejik insan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6161
Türkiye'de Denetim Yapısı ve Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6162
İŞLETMELERDE İLETİŞİM
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6163
İşletmelerde İç kontrol Yapısı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6164
Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0012,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6165
İnovatif Girişimcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6166
Girişimcilik Tarihi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6167
Girişimcilik Eğitimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0018,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6168
Pazarlama Zekâsı
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6169
Aracı Kurumlar Muhasebesi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6170
Muhasebede Güncel Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6171
Uygulamalı Portföy Analizi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6172
SÜREÇ YÖNETİMİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6173
Hizmet İşletmelerinde Maliyet ve Verimlilik Analizleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6174
Hibe Programları için Proje Teklifi Hazırlama Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6175
Uluslararsı Proje Hazırlama Rehberi ve Proje Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0048,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6176
Modern Örgüt Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6177
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6178
Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6179
Motivasyon Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0024,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL6180
Denetim Uygulamalarında İstatistik Teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6181
Hile Denetimi ve Muhasebe Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6182
Davranışsal Finans
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6184
Üniversiteler ve Girişimcilik
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6185
Siyasal Reklamcılık ve Siyasal Kampanyalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6186
çok kriterli karar verme teknikleri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6187
Örgütsel Davranışta Güncel Konular
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6188
Pazarlama Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6189
Performans Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6190
Performans Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6191
Sosyal Medyada İKY Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL6192
Tüketici Davranış Teorileri
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL7502
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL7601
Seminer (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL7602
Seminer II (Doktora )
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL8502
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ISL8602
Tez (Doktora)
Zorunlu 0 30 Yazdır
02ISL9501
Uzmanlık Alan Dersi-1 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9502
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9504
Uzmanlık Alan Dersi-2 (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9601
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9602
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-1
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9603
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9604
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-2
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9605
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9606
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-3
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9607
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9608
Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)-4
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9609
Finansal Raporlama Standartları Uygulaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9610
Yapısal Eşitlik Modeli ve Lisrel
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9611
İş Etüdü
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9612
Öğrenen Organizasyonlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9613
HİZMET iŞLETMELERİ YÖNETİMi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9614
Tüketim Sosyolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9615
Örgütler Arası İlişkiler
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,00186,00
Hazırlık Sınıfı
02ISL9616
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9617
Sürdürülebilir Turizm Yönetimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9618
Eğlence Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9619
Örgütsel Yaşamda Kadın
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9620
Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9621
Eleştirel Yönetim
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9622
Spor Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9623
Davranışsal Finans
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9624
Tüketim Antropolojisi
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9625
Yapay Sinir Ağları Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9626
Eğlence Pazarlaması
Zorunlu 0 6 Yazdır
02ISL9627
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0072,00
Toplam0,001632,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :