Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 1
05BTE5101
Eğitim Teknolojilerinde Teori ve Uygulamalar
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5102
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5103
Öğretim Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5104
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5105
Multimedya Prodüksiyon
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5106
Elektronik Öğrenme Ortamlarının Tasarımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5107
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5108
E-öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5109
Teknoloji Kullanımının Sosyal ve Psikolojik Boyutları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5110
Eğitimde İstatistik Uygulamaları
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE5111
Teknoloji Destekli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0066,00
Sınıf : 0/Dönemi : 2
05BTE5112
Ölçek Geliştirme
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,006,00
Sınıf : 0/Dönemi : 1
05BTE7501
Seminer (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE8501
Tez (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 30 Yazdır
05BTE9501
Uzmanlık Alan Dersi I (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE9502
Uzmanlık Alan Dersi II (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE9503
Uzmanlık Alan Dersi III (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
05BTE9504
Uzmanlık Alan Dersi IV (Yüksek Lisans)
Zorunlu 0 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,0060,00
Toplam0,00132,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Bulunamadı  
e-mail :  
Telefon :  
Fax :  
Adres :  
Genel Bilgi :  
Edinilen Ünvan :  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları :  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) :  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı :  
Programın Amaçları :  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları :  
Mezuniyet Koşulları :  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) :  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Araştırma ve Yayın Etiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Ortamlarında İnternet Kullanımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitim Teknolojilerinde Teori ve Uygulamalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eğitimde İstatistik Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektronik Öğrenme Ortamlarının Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E-öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multimedya Prodüksiyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçek Geliştirme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji Destekli Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknoloji Kullanımının Sosyal ve Psikolojik Boyutları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzaktan Eğitimde Kuram ve Uygulama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0