Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
JFZ-101
Bilgisayar Programlama I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-103
Jeoloji
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-107
Yer Bilimlerinde Teknik Çizim
Zorunlu 2 3 Yazdır
KIM-608
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
JFZ-102
Bilgisayar Programlama II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-108
Mekanik Sondaj Tekniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-110
Dalgalar
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-112
Genel Jeofizik
Zorunlu 2 2 Yazdır
JFZ-114
Mineraloji ve Petrografi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
JFZ-201
Jeodinamik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-203
Jeofizikte Potansiyel Alanlara Giriş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-207
Kaya Mekaniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-211
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-213
Uygulamalı Jeofizik Yöntemler (G+M)
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-215
Jeomanyetizma
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-217
Deprem Mühendisliği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-219
Mühendislik Matematiği I
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-221
Jeofizikte Veri İşlem I
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
JFZ-202
Jeotermik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-204
Mühendislik Matematiği II
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-206
Sismoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-208
Uygulamalı Jeofizik Yöntemler (E+S)
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-210
Zemin Mekaniği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-212
Sismik Prospeksiyon
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
JFZ-214
Yer Fiziği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-216
Sismotektonik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
JFZ-301
Gravite ve Manyetik Prospeksiyon
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
JFZ-303
Jeofizikte Veri İşlem II
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-305
Yeraltı Suyu Jeofiziği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-307
Jeoteknik Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 2 2 Yazdır
JFZ-313
Elektromanyetik Prospeksiyonda Özel Konular
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-315
Aletsel Sismoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-317
Elektromanyetik Teori
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-319
Global Sismisite
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-321
Jeofizikte Veri Sayısallaştırma ve Haritalama
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-323
Aktif Kaynak Sismolojisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-325
Jeofizikte Elektrik Alanlar
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-327
Jeotermal Jeofiziği
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-329
Jeofizik Ölçü Aletleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-331
Sismogram Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-333
Mikro ve Makro Bölgeleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-335
Kaya Manyetizması
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-337
Statik-Dinamik
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-339
Mukavemet
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
JFZ-302
Elektrik ve Elektromanyetik Prospeksiyon
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
JFZ-304
Mühendislik Jeofiziği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-306
Uygulamalı Sismoloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-310
Sismik Stratigrafi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-344
Staj 1
Zorunlu 0 2 Yazdır
JFZ-352
Manyetik Modelleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-354
Paleosismoloji
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-356
Temel Mühendisliğine Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-358
Batimetrik Haritalama Yöntemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-360
Paleomanyetizma
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-362
Sismolojide Seçimlik Konular
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-364
Teknik İngilizce I
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-366
Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Teknikleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-368
İnşaat Jeofiziği
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-370
Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-372
Jeofizikte Ters Çözüm
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-376
Sismik Risk Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
JFZ-403
Çevre Jeofiziğine Giriş
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-405
Kuyu Logları ve Jeofiziği
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-409
Zemin Dinamiği ve Mühendislik Sismolojisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JFZ-411
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
JFZ-413
Maden Jeofiziği
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MUH-101
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
JFZ-415
Gravimetri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-417
İstatistik veOlasılık
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-419
Patlatma Kaynaklı Titreşim Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-421
Spektral ve Gürültü Analizi
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-423
Teknik İngilizce II
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-425
Yöneyler ve Dizeyler
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-427
Jeofizikte Proje Hazırlama (Uygulamalı Jeofizik)
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-429
Gravite Modelleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-431
Petrol Jeofiziği
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-433
Sismik Kırılma ve Mühendislik Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-435
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-437
Programlama Dilleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-439
Kayaç Fiziği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
JFZ-408
Jeofizik Yorumlama (E+S)
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-410
Jeofizik Yorumlama (G+M)
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
JFZ-412
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi II
Zorunlu 1 2 Yazdır
JFZ-444
Staj II
Zorunlu 0 5 Yazdır
JFZ-416
Baraj Yeri Seçiminde Jeofizik Uygulamaları
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-418
Bilimsel Sunum ve Yazım Kuralları
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-420
Deniz Jeofiziğine Giriş
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-422
Elektrik Modelleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-424
Jeofizikte Proje Hazırlama (Sismoloji)
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-426
Güçlü Yer Hareketi ve Depremden Korunma
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-428
Arkeojeofizik
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-430
Meslek Hukuku
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-432
Jeofizikte Proje Hazırlama (Yer Fiziği)
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-434
Afet Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-436
Levha Tektoniği
Seçmeli 3 3 Yazdır
JFZ-438
Mühendislik Etiği
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Toplam196,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. MUSTAFA NURİ DOLMAZ  
e-mail : nuridolmaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1354  
Fax : 0 246 237 0859  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Sedat YILMAZ  
e-mail : sedatyilmaz@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 1349  
Fax : 0 246 237 0859  
Adres : Süleyman Demirel Universitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ISPARTA  
Genel Bilgi : Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 1992 tarihinde Mimarlık ve Mühendislik bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Bölüm, 4 Profesör, 4 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 5 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzmandan oluşan kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir.  
Edinilen Ünvan : Jeofizik Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : .  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi (YGS-4 Puan)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Matematik 2. Fizik 3. Genel Kimya 4. Türk Dili 5. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Jeofizik mühendisliği programı, yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su aramaları ve her türlü inşaat için yer şartlarının belirlenmesi konularının eğitimi ve araştırması ile ilgilidir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Jeofizik Mühendisliği mezunları, 1. Zemin araştırmaları yapan bürolarda projeden sorumlu mühendis olarak mühendislik bürolarında, 2. Sahadan, veri işlemden, yorumlamadan sorumlu mühendis olarak yer araştırması yapan kurum ve şirketlerde, görev alırlar.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik displinlerde (Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği) Yandal ve Çift Anadal programları vardır.  
Programın Amaçları : Jeofizik mühendisliği programı, Jeofizik Mühendisliği ile ilgili kavram ve ilkelerini öğrenmiş ve bu bilgilerle her türlü yer altı zenginlikleri, her türlü üst yapı yer seçimi araştırmaları yapabilen, gelişen ve değişen dünya koşullarında gerekli bilgilere ulaşabilen mühendisler yetiştirir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)  
Mezuniyet Koşulları : Verilen süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem, 2. Probleme dayalı yöntem, 3. Görsel ve uygulamalı yöntem, 4. Tartışmaya dayalı yöntem, şeklinde ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 2 2 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Fizik Laboratuvarı II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Kalkülüs II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Bilgisayar Programlama II 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0
Mekanik Sondaj Tekniği 1 3 1 2 3 4 4 4 3 3 1 0 0 0 0
Dalgalar 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0
Genel Jeofizik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Mineraloji ve Petrografi 5 5 5 4 4 2 1 4 4 4 2 0 0 0 0
Jeodinamik 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0
Jeofizikte Potansiyel Alanlara Giriş 1 5 3 4 4 4 4 5 5 4 1 0 0 0 0
Kaya Mekaniği 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Sayısal Çözümleme 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Uygulamalı Jeofizik Yöntemler (G+M) 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Deprem Mühendisliği 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği I 5 4 3 4 3 3 2 3 2 2 2 0 0 0 0
Jeofizikte Veri İşlem I 2 2 3 5 4 3 5 4 3 3 1 0 0 0 0
Jeomanyetizma 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Sismotektonik 4 2 5 5 5 4 5 5 4 4 3 0 0 0 0
Yer Fiziği 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Sismik Prospeksiyon 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Uygulamalı Jeofizik Yöntemler (E+S) 4 5 3 4 3 5 5 5 4 2 1 0 0 0 0
Zemin Mekaniği 5 2 3 3 5 4 2 4 4 4 4 0 0 0 0
Mühendislik Matematiği II 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 2 0 0 0 0
Sismoloji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Jeotermik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Gravite ve Manyetik Prospeksiyon 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 0 0 0 0
Elektromanyetik Prospeksiyonda Özel Konular 4 4 2 3 2 5 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Aletsel Sismoloji 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0
Global Sismisite 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Jeofizikte Veri Sayısallaştırma ve Haritalama 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Aktif Kaynak Sismolojisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Jeotermal Jeofiziği 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Kaya Manyetizması 3 5 3 4 3 5 3 3 4 4 3 0 0 0 0
Jeofizikte Veri İşlem II 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0
Yeraltı Suyu Jeofiziği 2 2 2 4 4 4 4 3 3 4 4 0 0 0 0
Jeoteknik Mühendisliğine Giriş 5 1 4 5 5 5 5 4 4 4 1 0 0 0 0
Mühendislik Etiği 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0
Sismik Stratigrafi 3 5 2 5 3 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0
Uygulamalı Sismoloji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Mühendislik Jeofiziği 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 0 0 0 0
Temel Mühendisliğine Giriş 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 0 0 0 0
Sismolojide Seçimlik Konular 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Yüksek Ayrımlı Sismik Yansıma Teknikleri 5 3 4 4 5 4 4 5 3 5 1 0 0 0 0
Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları 4 5 3 2 3 3 1 2 3 2 1 0 0 0 0
Jeofizikte Ters Çözüm 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Elektrik ve Elektromanyetik Prospeksiyon 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Çevre Jeofiziğine Giriş 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 0 0 0 0
Kuyu Logları ve Jeofiziği 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0
Maden Jeofiziği 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0
İstatistik veOlasılık 2 2 3 5 4 3 5 4 3 3 1 0 0 0 0
Teknik İngilizce II 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 0 0 0 0
Yöneyler ve Dizeyler 1 1 3 4 4 4 5 3 3 4 3 0 0 0 0
Jeofizikte Proje Hazırlama (Uygulamalı Jeofizik) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Arkeojeofizik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Meslek Hukuku 1 1 2 1 3 2 1 5 4 3 2 0 0 0 0
Deniz Jeofiziğine Giriş 4 4 1 3 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0
Elektrik Modelleme 3 2 4 4 4 3 4 2 2 3 3 0 0 0 0
Baraj Yeri Seçiminde Jeofizik Uygulamaları 5 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0
Jeofizik Yorumlama (E+S) 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 0 0 0
Jeofizik Yorumlama (G+M) 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 0 0 0 0
Bitirme Ödevi ve Tasarım Projesi II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0