Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MIM-101
Mimari Proje I ve Temel Tasarım
Zorunlu 4 10 Yazdır
MIM-103
Teknik Resim
Zorunlu 3 4 Yazdır
MIM-111
Yapı Bilgisi I
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MIM-131
Bina Bilgisi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-102
Mimari Proje II
Zorunlu 6 12 Yazdır
MIM-108
Ölçme Bilgisi ve Uygulaması
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MIM-112
Yapı Bilgisi II
Zorunlu 3 4 Yazdır
MIM-124
Mimarlık Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-132
Bina Bilgisi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MIM-201
Mimari Proje III
Zorunlu 6 12 Yazdır
MIM-211
Yapı Bilgisi III
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MIM-213
Yapı Malzemesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-223
Mimarlık Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-271
Bina Bilgisi III
Seçmeli 2 4 Yazdır
MIM-273
Yakın Çevre Düzenleme ve Tasarım
Seçmeli 2 4 Yazdır
MIM-275
Mimari Perspektif
Seçmeli 2,5 6 Yazdır
MIM-277
Mimari Gölge
Seçmeli 2,5 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MIM-202
Mimari Proje IV
Zorunlu 6 12 Yazdır
MIM-242
Şehircilik
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-252
Statik ve Mukavemet
Zorunlu 3 4 Yazdır
MIM-272
Fiziksel Çevre Kontrolü
Seçmeli 2,5 5 Yazdır
MIM-274
Kontrüksiyon Teknikleri
Seçmeli 2,5 5 Yazdır
MIM-276
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım
Seçmeli 2,5 5 Yazdır
MIM-278
Bilgisayar Destekli Sunum Teknikleri
Seçmeli 2,5 5 Yazdır
MIM-294
Ahşap Yapılar
Seçmeli 2 2 Yazdır
MIM-296
Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
Seçmeli 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MIM-301
Mimari Proje V
Zorunlu 6 12 Yazdır
MIM-311
Uygulama Projesi
Zorunlu 3 6 Yazdır
MIM-341
Kentsel Tasarım Projesi
Zorunlu 3 6 Yazdır
MIM-351
Yapı Statiği
Zorunlu 2 3 Yazdır
MIM-371
Geleneksel Türk Evi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-373
Mimaride Algısal Boyut
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-377
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MIM-302
Mimari Proje VI
Zorunlu 6 10 Yazdır
MIM-304
İç Mekan Tasarımı Projesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MIM-352
Betonarme
Zorunlu 3 3 Yazdır
MIM-362
Tarihsel Çevre Koruma ve Restorasyon
Zorunlu 2 2 Yazdır
MIM-380
Staj I– Şantiye Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
MIM-372
Koruma Bilinci ve Kaygısı
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-374
Konut Çevre ve Kültür
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MIM-401
Mimari Proje VII
Zorunlu 6 10 Yazdır
MIM-461
Rölöve ve Restorasyon Projesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MIM-471
Mimarlıkta Modelleme Yöntemleri
Seçmeli 2,5 6 Yazdır
MIM-475
Yüksek Binalar
Seçmeli 2,5 6 Yazdır
MIM-477
Çelik Yapılar
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-479
Ekolojik Mimarlık
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-491
Mimarlık Üzerine Düşünme Denemeleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
MIM-493
Tarihsel Çevrede Yeni Yapılaşma
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MIM-402
Diploma Projesi
Zorunlu 3 4 Yazdır
MIM-480
Staj II – Büro Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
MIM-482
Meslek Pratiği
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MIM-474
Mimarlıkta Peyzaj Düzenlemeleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
MIM-486
Sağlık Yapıları
Seçmeli 3 3 Yazdır
MIM-476
Bina Maliyeti ve Ekonomisi
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
MIM-478
Üniversite Kampüs Planlaması
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
MIM-488
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-490
Girişimcilik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-492
Fotografik Tasarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-494
Mimarlık, Kimlik ve Sürdürülebilirlik
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-496
Türkiye’de Mimarlık Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MIM-498
Cumhuriyet Dönemi Konut Mimarisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,5030,00
Toplam143,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şefika Gülin BEYHAN  
e-mail : tgulin@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111375  
Fax : 02462370859  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi HATİCE GÖKÇEN ÖZKAYA  
e-mail : haticeakgun@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462118247  
Fax : 02462370859  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Çünür Kampüsü Isparta  
Genel Bilgi : Mimarlık Bölümü 1995 yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Yapı üretimi ağırlıklı içeriğiyle klasik anlamda yürüttüğü Mimarlık Eğitimi Programına her yıl 40 öğrenci kabul etmektedir. 2002-2003 Eğitim-öğretim yılından itibaren Mimarlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitim Programına da başlamış bulunmaktadır. Bilgisayar destekli tasarıma hizmet veren Bilgisayar Laboratuarına ve Fotoğraf-Maket-Malzeme Laboratuarına sahiptir. Öğretim elemanları ve öğrenciler arasında kurulan yapıcı ve verimli ilişkiler çerçevesinde eğitim sürdürülmektedir. Bölüm mezunlarının özel sektörde ve çeşitli devlet kurumları ile üniversiteler dahil olmak üzere kamu sektöründe istihdam potansiyeli yüksektir. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibari ile Avrupa Birliği bünyesindeki Mimarlık Eğitimi ile denklik kurma çalışmaları sürdürülmektedir.  
Edinilen Ünvan : Mimar  
Yeterlilik Düzeyi : Öğrenciler, ders programında yer alan tüm derslerden başarılı olmalıdır.  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi(Y-ÖSS,SAY-2 Puanı)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Matematik 2. Temel Bilgi Teknolojileri 3. Türk Dili 1-2 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2 5. Yabancı Dil 1-2  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Mimarlık Lisans Programının hedefi; 1. Mimarlık alanında temel ve güncel bilgilerle donanmış kapsamlı bir lisans eğitim-öğretim programı sağlamak, 2. Mimarlık alanına ait araştırmaları ilgili disiplinlerin çalışmalarına entegre edebilmek, disiplinlerarası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilmek, 3. Mimarlık ile ilgili mesleki alanda yaratıcı, araştırmacı, sorgulayıcı yönü öne çıkan, analiz, sentez, tasarım ve proje üretebilen mezunlar yetiştirmek, 4. Mekansal ve kentsel sorunlara ışık tutarak, mimarlık sanat ve bilimine katkı sağlamak, 5. Mimarlık, planlama ve tasarıma yönelik bilgi, beceri ve donanımla teknoloji kullanabilme yetisinde mezunlar yetiştirmek, 6. Mimarlık alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek yeni arayışlarda bulunmak, 7. Mimarlık lisans eğitim programını yurtiçi ve yurtdışı mimarlık bölümlerinin programları ile eşdeğer hale getirmek, 8. Üretilen bilgiyi toplumsal yaşama ve pratiğe dönüştürebilmek, 9. Mesleki alanlarda yaşam boyu öğrenmeyi, araştırmayı, incelemeyi, geliştirmeyi benimsemiş, uygulayıcı, azimli mezunlar yetiştirmek, 10. Mesleki sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde kullanan, üstlenilen mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik ve yasal içeriğin bilincinde olan ve değerlendirebilen, lisans mezunları yetiştirmektir. 11. Yazılı ve sözlü iletişimde başarılı, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, kendi iş alanlarında daha ön plana çıkan, ikna yeteneği ve özgüveni olan mezunlar yetiştirmek, 12. Mezunlara temel bilgiler yanısıra kültürel, sosyal, ekonomik katkılarla entellektüel bakış açısı kazandırmak.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Kamu Kurumları’nda (Devlet Memuru Olarak ) Tasarımcı olarak, Yapı denetiminde, Yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasında, Özel Sektör’de Serbest çalışan mimarların bürolarında tasarımcı ve/veya uygulamacı olarak, Şirketler, Bankalar vb. kuruluşlarda sürekli görevli mimar olarak, Şantiyelerde görev alarak, Yapı Sektörü’ne ilişkin malzemelerin tasarımında, üretim sürecinde, pazarlamasında ve satış noktalarında, Sergi vb. organizasyonların hazırlanmasında, Mimarlık ve ilgili alanlarda dergi yayıncılığında, Serbest mimar olarak Akademisyen olarak çalışabilmektedirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik displinlerde( İnşaat Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama) Yandal ve Çift Anadal imkanları mevcuttur.  
Programın Amaçları : Eğitim sürecinde mimarlık ile, üstün nitelikli ve kendi alanında rekabete açık, başarılı mimar adayları yetiştirmek ve mezunlarını hem yurtiçi hem de yurtdışında en çok tercih edilenler arasında bir düzeye getirmek, sektöre uyumlu, araştırmacı, yaratıcı, tasarım ve analitik düşünce yeteneğine sahip, evrensel bilgi üretimine katkı sağlayan ve teknolojiyi kullanabilme yeteneğine sahip mimarlar yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : %40 vize, %60 final  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü büro, 30 işgünü şantiye stajı yapmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Tasarım ve uygulamalı yöntem 3. Jüri marifetiyle eleştiriye dayalı yöntem, 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Mimari Proje I ve Temel Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bina Bilgisi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Bilgisi I 5 5 2 5 5 2 2 5 5 1 5 2 5 2 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalkülüs I 2 2 1 1 4 2 2 1 4 2 3 3 3 3 1
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Bilgisi II 5 5 2 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 1
Mimarlık Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bina Bilgisi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ölçme Bilgisi ve Uygulaması 2 2 4 3 2 2 4 4 2 1 2 1 1 3 1
Mimari Proje II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimari Proje III 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bina Bilgisi III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yapı Bilgisi III 4 4 2 2 4 4 2 5 5 2 4 5 5 2 1
Yapı Malzemesi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Mimarlık Tarihi II 5 1 4 1 1 5 5 3 5 5 5 1 1 1 5
Mimari Perspektif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Mimari Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Şehircilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik ve Mukavemet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiziksel Çevre Kontrolü 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 1
Mimari Proje IV 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 0 0 0
Mimari Proje V 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 2 2 2 5
Uygulama Projesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kentsel Tasarım Projesi 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
Yapı Statiği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimaride Algısal Boyut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 5 1 3 1 1 5 2 3 2 4 3 1 1 1 5
Staj I– Şantiye Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betonarme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tarihsel Çevre Koruma ve Restorasyon 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
Koruma Bilinci ve Kaygısı 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimari Proje VI 5 5 3 5 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 1
İç Mekan Tasarımı Projesi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3
Mimari Proje VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çelik Yapılar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rölöve ve Restorasyon Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlıkta Modelleme Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlık Üzerine Düşünme Denemeleri 5 1 2 1 1 5 2 2 3 5 2 1 1 3 5
Türkiye’de Mimarlık Sorunları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Konut Mimarisi 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5
Bina Maliyeti ve Ekonomisi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Staj II – Büro Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meslek Pratiği 5 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 0 0 0
Sağlık Yapıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diploma Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0