Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
PLN-101
Planlama Projesi I
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-103
Kent ve Planlamaya Giriş
Zorunlu 3 4 Yazdır
PLN-107
Ölçme ve Harita Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
PLN-109
Bilimsel Düşüncenin Evrimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
PLN-102
Planlama Projesi II
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-104
Mimarlık Bilgisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
PLN-108
Kent Planlama Teknikleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
PLN-110
İstatistiksel Yöntemler
Zorunlu 3 4 Yazdır
PLN-112
Kentleşme ve Planlama Tarihi
Zorunlu 3 4 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
PLN-201
Planlama Projesi III
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-203
Kent ve Toplum Bilimleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-205
Kentsel Ekonomik Analiz
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-207
Kentsel Ulaşım Planlaması
Zorunlu 3 5 Yazdır
PLN-209
Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-211
Görsel Sunum ve İletişim Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-213
Yabancı Dilde Okuma Konuşma
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
PLN-202
Planlama Projesi IV
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-204
Kentsel Coğrafya
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-206
Kent ve Bölge Ekonomisi
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-208
Kent Planlamada Modeller
Zorunlu 3 5 Yazdır
PLN-210
İleri Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-212
Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-214
Mesleki Yabancı Dil I
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-216
Peyzaj Planlaması ve Tasarımı
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
PLN-301
Planlama Projesi V
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-303
Kent Hukuku ve Yönetimi
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-305
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-307
Davranış Bilimleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-309
Kent ve Çevre Jeolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-311
Mesleki Yabancı Dil II
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-313
Kültür, Kimlik ve Mekan
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-315
Kentsel Arkeoloji ve Planlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
PLN-302
Planlama Projesi VI
Zorunlu 6 8 Yazdır
PLN-304
Kentsel Koruma ve Yenileme
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-306
Planlama Kuramı ve Politikaları
Zorunlu 3 6 Yazdır
PLN-308
Kentsel Çevre Psikolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-310
Kent ve Çevre Mühendisliği
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-312
İş Hayatı İçin Yabancı Dil
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-314
Engelliler İçin Tasarım
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-316
Kentsel Tasarım Atölyesi
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
PLN-401
Planlama Projesi VII
Zorunlu 4 7 Yazdır
PLN-417
Resmi Kurum Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
PLN-419
Kırsal Yerleşmeler ve Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-421
Metropoliten ve Bölge Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-433
Afet Bölgelerinde Planlama ve Tasarım
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-423
Turizm Alanları Planlaması
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-431
Kentsel Mekan Niteliğini Arttırma Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-427
Ötekiler ve Fiziksel Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
PLN-429
Sosyal Politikalar ve Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
PLN-404
Planlama Bürosu Stajı
Zorunlu 0 8 Yazdır
PLN-418
Diploma Projesi
Zorunlu 4 9 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
PLN-406
Planlama Pratiği ve Etik
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-410
Konut ve Alan Planlaması
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-408
Girişimcilik
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-412
Ekolojik Kentsel Planlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
PLN-414
Fikri Mülkiyet Hakları
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı12,0030,00
Toplam147,50240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Erkan POLAT  
e-mail : erkanpolat@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 1971  
Fax : +90 246 237 08 59  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi HALİME GÖZLÜKAYA  
e-mail : halimegozlukaya@sdu.edu.tr  
Telefon : +90 246 211 8257  
Fax : +90 246 237 08 59  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 32260 ISPARTA / TÜRKİYE  
Genel Bilgi : Şehir ve Bölge Planlama, mevcut ve gelecek nesiller için kullanışlı, eşit, yeterli ve çekici alanlar oluşturarak kentlerin ve bölgelerin beşeri, doğal ve fiziksel özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten dinamik bir meslek dalıdır. Plancılar; kent ve bölge topluluğunun daha geniş bir vizyon oluşturmasına yardımcı olurken aynı zamanda araştırmalar ve programlar geliştirir. Esas itibariyle, plancının temel elemanı, proje alanı için derlenen dataların analizi ve projenin amaçları ve hedeflerini tanımlayarak geliştirilen planın üretimidir. Planın üretiminde, plancılar, kentsel ve bölgesel toplumun amaçlarına ve vizyonuna ulaştıracak politikaları ve stratejileri tanımlarlar.  
Edinilen Ünvan : Şehir ve Bölge Plancısı  
Yeterlilik Düzeyi : SDÜ Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 240 AKTS Kredi, Bitirme Projesi ve Yaz Stajları  
Kabul Koşulları : Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan ulusal öğrenci yerleştirme sınavı (ÖSS SAY-2 Puanı Türü)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Matematik 1-2 2. Temel Bilgi Teknolojileri 3. Türk Dili 1-2 4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-2 5. Yabancı Dil 1-2  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Kent planlama ve tasarım uzmanlık alanları ile ilgili konuları ele alabilmek için gerekli kavramsal, kuramsal bilgi ve mesleki yetkinliklerle donatılmış nitelikli, girişimci ve çok yönlü öğrenciler yetiştirmek. 2. Stüdyo deneyimiyle problem-çözme becerilerine sahip olabilen, en iyi çözüme yönelik alternatif sistemler geliştirebilen ve en uygun, en çevreci ve en ekonomik sistemi seçebilen ve uygulayabilen mezunlar yetiştirmek. 3. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, kendini tanıtabilen, piyasada öne çıkabilen, ikna kabiliyeti ve kendine güvenini artırıcı beceri ve kabiliyetlerle donatılmış mezunlar vermek. 4. Kent ve bölge sistemlerini anlamaya yönelik niceliksel analiz yöntemleri ve tekniklerinden sosyal ve ekonomik analizlere kadar çok yönlü becerilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmek. 5. Kent planlama ve tasarımın doğası ve süreçlerini anlayan ve bilen, yapılı çevrede duyarlı değişimleri uygulayabilme becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olanlar ilgili kamu kurumlarında, özel kuruluşlarda ya da kendisi tarafından kurulan planlama ofisinde çalışabilir. Mezunlar; belediyeler, bakanlıkların yerel birimleri ve kamu sektörünün planlama organizasyonlarında görev alabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yüksek Lisans programlarına başvurabilir.  
Programın Amaçları : 1) ulusal düzeyde kentsel planlama ve tasarım eğitimi ve araştırmada önemli bir rol üstlenmek ve uluslararası düzeyde tanınan planlama okullarından biri olmaktır. 2) yerel ve bölgesel eylem planları ve uygulama projelerinin destekleriyle özgün bilimsel araştırma projeleri geliştirerek planlama disiplin alanına katkı sağlamaktır. 3) Kentsel ve bölgesel çalışmaların organizasyonunda önerilerin gerçekciliği ve uygunluğu için yerel kamusal ve özel sektörlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Genel kural olarak, her ders için, ilgili yarıyıl içinde en az bir ara sınav yapılır ve yarıyıl sonunda öğrenciler bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl sonu sınavına girebilmek için öğrencilerin derse katılım oranı en az % 70 olmalıdır. Bu oran, uygulamalı derslerde % 80'dir ve Fakülte tarafından belirlenen minimum ara sınav notunu almalıdır. Değerlendirme süreçleri ve yöntemleri, bazı AKTS ders formlarında da belirtildiği gibi, öğretim elemanlarınca farklı şekilde tanımlanabilir. Genellikle bu yöntemler, ara ve yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıkları olarak olabileceği gibi dönem ödevi veya projesi, proje sunumu, alan araştırması, katılım ve sınıf dışı çalışmalara verilecek ağırlıklarla belirlenebilir.  
Mezuniyet Koşulları : Genel not ortalaması en az 2.0 olmak üzere toplam 240 AKTS crediyi başarmalı ve tüm derslerden geçmiş olmalı, bitirme projesini ve planlama stajlarını (60 işgünü) tamamlamalı ve geçmelidir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Planlama Projesi I 4 1 1 1 1 4 4 1 5 2 3 4 0 0 0
Kent ve Planlamaya Giriş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilimsel Düşüncenin Evrimi 5 2 4 5 3 1 3 4 2 2 2 1 0 0 0
Ölçme ve Harita Bilgisi 5 3 1 4 1 2 3 1 5 2 2 3 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0
Kalkülüs I 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Planlama Teknikleri 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 0 0 0
İstatistiksel Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentleşme ve Planlama Tarihi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mimarlık Bilgisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Projesi II 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 0 0 0
Planlama Projesi III 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Kent ve Toplum Bilimleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Ekonomik Analiz 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 0 0 0
Kentsel Ulaşım Planlaması 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 0 0 0
Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İleri Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Coğrafi Bilgi Sistemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesleki Yabancı Dil I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Planlamada Modeller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent ve Bölge Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Coğrafya 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Projesi IV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0
Peyzaj Planlaması ve Tasarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Projesi V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent Hukuku ve Yönetimi 4 1 2 3 3 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0
Araştırma Yöntem ve Teknikleri 5 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 0 0
Kent ve Çevre Jeolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Arkeoloji ve Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Tasarım Atölyesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kent ve Çevre Mühendisliği 2 4 3 3 2 4 2 4 2 3 3 4 3 0 0
İş Hayatı İçin Yabancı Dil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Engelliler İçin Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Kuramı ve Politikaları 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Çevre Psikolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentsel Koruma ve Yenileme 2 3 3 4 5 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0
Planlama Projesi VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Projesi VII 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 0 0 0
Resmi Kurum Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kırsal Yerleşmeler ve Planlama 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 0 0 0
Metropoliten ve Bölge Planlama 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 0 0 0
Ötekiler ve Fiziksel Planlama 4 4 4 2 4 5 2 4 5 3 4 5 0 0 0
Kentsel Mekan Niteliğini Arttırma Yöntemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afet Bölgelerinde Planlama ve Tasarım 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diploma Projesi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekolojik Kentsel Planlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Bürosu Stajı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planlama Pratiği ve Etik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girişimcilik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konut ve Alan Planlaması 3 4 5 2 4 5 4 4 3 4 3 5 0 0 0