Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENM-101
Endüstri Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-103
Bilgisayar Programlama I
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-105
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-155
Kalkülüs I
Zorunlu 5,5 7 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,5034,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENM-102
Modelleme ve Tasarım
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-104
Bilgisayar Programlama II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-106
Mühendislik Mekaniği
Zorunlu 4 4 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-156
Kalkülüs II
Zorunlu 5,5 7 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,5032,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
ENM-201
İstatistik I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-203
İş Etüdü
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-205
Veri Tabanı Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-207
Mühendislik Malzemeleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAT-160
Lineer Cebir
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MUH-103
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli III
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENM-231
Mesleki Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-233
İkinci Yabancı Dil
Seçmeli 3 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,5030,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
ENM-202
İstatistik II
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-204
Maliyet Analizi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-206
Ekonomi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-208
Üretim Yöntemleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAT-157
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
ENM-232
Bilgisayar Programlama III
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
ENM-234
Verimlilik Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-236
Maliyet Muhasebesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-238
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-240
Sürdürülebilir Üretim
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAT-161
Ayrık Matematik
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
MAT-162
Sayısal Çözümleme
Seçmeli 2,5 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
ENM-301
Yöneylem Araştırması I
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-303
Mühendislik Ekonomisi
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-305
Üretim Planlama ve Kontrolü
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-307
İşbilim
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-309
Yönetim ve Organizasyon
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-331
Proje Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-333
Servis Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-335
İş Psikolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-337
Veri Madenciliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-339
Makine Elemanları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-341
Alışılmamış İmalat Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-343
Takım Tezgahları ve CNC Programlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-345
Bakım Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-347
Yalın Üretim
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-349
Tahmin Modelleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
ENM-302
Yöneylem Araştırması II
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-304
Kalite Kontrolü
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-306
Tesis Tasarımı ve Planlama
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-398
Üretim Stajı
Zorunlu 1 7 Yazdır
ENM-332
Üretim Sistemleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-334
Davranış Bilimleri
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-336
Tedarik Zinciri Yönetimi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-338
Çizelgeleme
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-340
Kapasite Planlama
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-342
Envanter Teorisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-344
Oyun Teorisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-346
Çizge Teorisi
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-348
Kurumsal Kaynak Planlaması
Seçmeli 3 3 Yazdır
ENM-350
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0030,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
ENM-401
Bitirme Ödevi
Zorunlu 1 5 Yazdır
ENM-403
Benzetim
Zorunlu 3 5 Yazdır
ENM-407
Yönetim Bilişim Sistemleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ENM-431
Lojistik Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-433
Bilgisayar Destekli Üretim
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-435
Esnek Üretim Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-437
Karar Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-439
Süreç Planlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-441
Deney Tasarımı ve Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-443
Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-445
Sezgisel Eniyileme
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-447
Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-449
Gri Sistem Teorisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-451
Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-453
İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-455
İş Değerlendirmesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-457
Stratejik Planlama ve Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-459
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-461
Pazarlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
ENM-463
Şebeke Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı11,0030,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
ENM-402
Tasarım Projesi
Zorunlu 1 5 Yazdır
ENM-404
İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-406
Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
Zorunlu 3 3 Yazdır
ENM-410
Vaka Analizi
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENM-498
Yönetim Stajı
Zorunlu 0 7 Yazdır
ENM-432
Toplam Kalite Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-436
Enerji Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-438
Kurumsallaşma Mühendisliği
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-440
Doğrusal Olmayan Programlama
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-442
Stokastik Süreçler
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-444
Uzman Sistemler
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-448
İnsan Faktörü Mühendisliği
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-450
Finansal Yönetim
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-452
İşletme Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-454
E-Ticaret
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-456
Acil Durum ve Kriz Yönetimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
ENM-458
Büyük Veri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı14,0030,00
Toplam156,00246,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-801
Ekolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Gültekin ÖZDEMİR  
e-mail : gultekinozdemir@sdu.edu.tr  
Telefon : +90-246-211-1519  
Fax : +90-246-237-0859  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. H.İbrahim KORUCA  
e-mail : halilkoruca@sdu.edu.tr  
Telefon : +90-246-211-8009  
Fax : +90-246-237-0859  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 32260 Isparta /Türkiye  
Genel Bilgi :

Bölümümüz 2006-2007 Eğitim ve Öğretim yılında lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı olarak iki anabilim dalı’nda akademik faaliyetler gerçekleştirilen bölümümüzde 1 Prof.Dr., 1 Doç.Dr., 4 Dr.Öğr Üyesi ve 5 Arş.Gör. olmak üzere toplam 12 akademik personel ve 2 idari personel görev yapmaktadır.


2020 Ocak ayı itibari ile lisans yerleştirme kontenjanı 364 (I.Öğretim) ve 305 (II.Öğretim) olan bölümümüzde 669 lisans, 40 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Şu ana kadar bölümümüzden 386 lisans, 20 yüksek lisans ve 1 doktora öğrencisi mezun olmuştur. Ayrıca bölüm öğrencilerimiz ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinden olmalarının yanı sıra Türki Cumhuriyetler ve Yabancı Uyruklu olan öğrencilerimiz de bulunmaktadır.


Bölümümüzü kazanan öğrenciler isteğe bağlı 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı okuyabilmektedirler. Özellikle bölümümüzü kazanan bir öğrenci gerekli şartları yerine getirdiğinde Çift-Anadal ve Yandal programları sayesinde farklı bölümlerde de yükseköğretimine devam edebilmektedir.


Öğrenci değişim programları özellikle 2014 yılından itibaren daha fazla çeşitlilik kazanmıştır. Öğrencilerimiz Farabi programı ile bir ya da iki dönemlerine yurtiçinde başka bir üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde devam ederken artık Mevlana programı ile bu durum Tüm Dünyayı kapsar hale gelmektedir. Yine Avrupa Birliği kapsamında bölümümüz her yıl Almanya’da Fachhochschule Schmalkalden, İtalya’da Politecnico di Torino, Yunanistan'da Technological Education Institute (TEI) of Priaeus, Polonya’da Kielce University of Technology ve Slovenya’da University of Maribor üniversitelerine Erasmus öğrencisi göndermektedir. Ortalama olarak her yıl 20 öğrencimiz bu programlardan faydalanmaktadır.


Ayrıca bölümümüz öğrencileri tarafından yönetilen, üniversitemizin en eski ve büyük öğrenci kulüplerinden biri olan Endüstri ve Kalite Kulübü’müz aracılığıyla, teknik geziler, paneller, ekonomi günleri, kariyer günleri vb. temel alanlarda olmak üzere yılda ortalama 12 farklı sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlik düzenlenmektedir.


Akademik ve öğrenci projeleri olarak bölümümüzde her yıl ortalama 4 adet proje TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olup, mesleki farklı sempozyum ve diğer proje yarışmalarına katılım desteklenerek başarılar elde edilmektedir. Ayrıca şu ana kadar ulusal proje yarışmalarında 2 kez birincilik ve 1 kez de dördüncülük almış olan öğrencilerimizin önümüzdeki yıllar için Ulusal Ajans destekli Avrupa Birliği Gençlik Programları üzerinden de farklı proje başvuruları gerçekleştirilmiştir.


Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Batı Akdeniz olarak adlandırılan Antalya, Burdur ve Isparta illeri içinde aktif olarak lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim öğretime devam eden tek Endüstri Mühendisliği bölümüdür. Bu bölge başta olmak üzere Endüstri Mühendisliği tekniklerinin imalat ve servis sistemlerinin kalitesinin artırılması konusunda öncülük etmektedir.

 
Edinilen Ünvan : ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : LYS Sınavı MF-4 Puan Türü  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay geçiş imkanı verilmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilerine;
  • Endüstri Mühendisliğinin uygulama konularında matematiksel ve bilimsel prensiplerle ilgili modern bilgi ve beceriyi kazandırmak,
  • Endüstri Mühendisliğinin karmaşık problemlerine; ekonomiklik, çevre, süreklilik, etik, sağlık ve güvenlik, sosyal ve politik konuları dikkate alarak uygun çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak,
  • İletişim becerilerinin yanısıra disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme becerisi kazandırmak,
  • Değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilme, etik değerlere ve vizyona sahip olma yeteneği kazandırmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sistemlerinin geliştirilmesine, iş- yaşam hayatının ve çevreye uygunluğunun düzenlenmesine yönelik çözümler üreten, bu hedeflere uygun endüstri mühendisleri yetiştiren bir bölüm olmaktır.
 
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Üretim planlama mühendisi, kalite yönetim sistemi mühendisi, yatırım planlama, orta ve üst düzey şirketlerde yöneticilikler, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcılıkları ve uzmanlıkları, akademisyenlik vb. pozisyonlarda çalışan mühendisler mezun vermektedir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezunlar başka disiplinlerde lisansüstü çalışmalara devam edebilirler.  
Programın Amaçları : Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli; mesleki bilgiye, analitik, sayısal, deneysel beceriye ve problemlerin çözümünde, analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip, teknik problemleri; insan, işletme, ekipman, malzeme, enerji ve bilgi açılarında çözebilen mühendisler yetiştirmek.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : SDÜ Eğitim Öğretim Yönetmeliği  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olarak en az 2.00 Genel Not Ortalamasıyla (GNO) tamamlamak ve toplam 50 işgünü staj yapmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı