Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-607
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAK-101
Makine Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 2 4 Yazdır
MAK-113
Teknik Resim
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,5032,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAK-106
Ölçme Tekniği
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAK-112
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAT-160
Lineer Cebir
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MAK-215
Bilgisayar Programlama
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MAK-217
Elektrik-Elektronik Bilgisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAK-219
Malzeme Bilgisi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-221
Statik
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-223
Termodinamik
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAT-157
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MAK-210
Mukavemet
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MAK-214
Dinamik
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-216
Isı Transferi
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-218
İmal Usulleri
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-250
Atölye Eğitimi
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-162
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MAK-301
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MAK-305
Makine Elemanları I
Zorunlu 3,5 6 Yazdır
MAK-309
Enerji Teknolojileri I
Zorunlu 3 4 Yazdır
MAK-317
Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-319
Mühendislikte İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
MAK-321
Laboratuvar
Zorunlu 1 3 Yazdır
MUH-103
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MAK-302
Enerji Teknolojileri II
Zorunlu 3 3 Yazdır
MAK-304
Seminer
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAK-306
Makine Elemanları II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MAK-310
Makine Teorisi ve Dinamiği
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
MAK-312
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
MAK-320
MT1-Malzeme Bilgisi II
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-322
MT1-Sistematik Konstrüksiyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-324
MT1-Bilgisayar Tümleşik Üretim
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-326
MT1- Deneysel Sistemlerin Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-328
MT1-Yapısal Deformasyon ve Gerilme Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-330
MT1-Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-332
MT1-Robotlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-334
IT1-Enerji Dönüşüm Sistemlerine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-336
IT1- Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-338
IT1-Jeotermal Isıtma Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-340
IT1-Isıtma Soğutma Sistemlerine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-342
IT1-Termodinamikte Özel Konular
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-344
IT1-Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MAK-401
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 5 Yazdır
MAK-407
Mühendislik Tasarımı I
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
MAK-411
MT2- Kaynak Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-413
MT2- Transport Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-415
MT2- Takım Tezgahları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-417
MT2- Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-419
MT2- Talaşlı İmalat ve Kesici Takımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-421
MT2- Optik Metalografi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-423
MT2- Fabrika Organizasyonu
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-425
MT2- Bilgisayarlı Modelleme ve Kalıpçılık
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-427
MT2- Titreşim Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-429
MT2-Robot Dinamiği ve Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-431
MT2- Bilgisayar Destekli İmalat (CAM)
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-433
MT2- CNC Programlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-435
MT2- Metal Dışı Malzemeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-437
MT2- Gerilme Ölçüm Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-439
MT2- Mukavemet II
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-441
MT2- Mekanizma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-443
MT2- Bilgisayarlı Sembolik Matematik
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-445
MT2-Sistem Modellemeye Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-447
MT2-Katı Modelleme
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-449
MT2-Kırılma Mekaniğine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-451
MT2- Kontrol Sistemleri Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-453
MT2-İleri Bilgisayar Programlama
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-455
MT2- Kompozit Malzemeler Mekaniğine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-459
MT2- Fiber Takviyeli Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-461
MT2- Sonlu Elemanlar yöntemi ile Dinamik Analizler ve Simülasyonlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-463
MT2- Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-483
IT2-Mühendislikte Paket Program Uygulamaları I
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-485
IT2- Taşıt Trafik ve Ulaşım
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-487
IT2-Enerji Ekonomisi ve Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-489
IT2-Isı Eşanjörleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-491
IT2-Motorlarda Yeni Teknolojiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-493
IT2-Gemi Makinaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-495
IT2-Biyogaz
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-497
IT2-Mühendislik Problemlerinde Nümerik Yaklaşımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-499
IT2-Rüzgar Enerjisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-501
IT2-Soğutma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-503
IT2-Isı Pompası
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-505
IT2-Güneş Enerjisi Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-507
IT2-Sıhhi Tesisat
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-509
IT2-İklimlendirme Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-511
IT2-Aerodinamik
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-513
IT2-Isıl Sistemlerin Tasarımı ve Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-515
IT2-Yakıtlar ve Yanma
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-517
IT2-Isı Yalıtımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-519
IT2-Isıl Deformasyon ve Gerilme Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-521
IT2-Sıkıştırılabilir Akışkanlar Mekaniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-523
IT2-Motorlu Taşıtlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-527
MT2-Eklemeli İmalat
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,5030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MAK-402
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 5 Yazdır
MAK-404
Staj II
Zorunlu 0 4 Yazdır
MAK-408
Mühendislik Tasarımı II
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
MAK-410
MT3-Karma Malzemeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-412
MT3-Toz Metalurjisine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-414
MT3-Nano Malzeme Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-416
MT3-Faz Diyagramları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-418
MT3-Deneysel Çalışmada Sistematik Yaklaşımlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-420
MT3-Malzeme Muayenesi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-422
MT3-Alışılmamış İmal Usulleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-426
MT3-Endüstriyel Yağlama Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-428
MT3-Metallerde Aşınma Mekanizmaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-430
MT3-Taşıt Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-432
MT3-Bağlama Aparatları ve Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-434
MT3-Hassas Cihazlar Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-436
MT3-Hasar Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-438
MT3-Hasar Kriterleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-440
MT3-Mekanik Malzeme Deneyleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-442
MT3-Mekatronik
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-444
MT3-Akıllı Maddesel Sistemlerin Mühendislik Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-446
MT3-Bilgisayar Destekli Mühendislik Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-448
MT3-Endüstriyel Gürültü Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-450
MT3-Teknik İngilizce
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-452
MT3- Asansörler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-454
MT3-Piezoelektrik Motor Teknolojisi ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-456
MT3-Sürekli Transport Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-460
MT3-Korozyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-462
MT3-Mekanizmaların Kinetamatik Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-482
IT3-Mühendislikte Paket Program Uygulamaları II
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-484
IT3-Enerji Üretim Sistemlerinin Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-486
IT3-Hidrolik Makineler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-488
IT3-Gaz Türbinleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-490
IT3-Mekatronik Taşıt Güvenlik Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-492
IT3-Doğal Gaz Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-496
IT3-Isıl Sistemlerde Nano Teknolojiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-498
IT3-Kurutma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-500
IT3-Bilgisayar Destekli Termodinamik Analiz
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-502
IT3-Isıl Sistemlerde Proje Hazırlama Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-504
IT3-Endüstriyel Hava Kirliliği ve Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-506
IT3-Isıl Sistemlerde Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-508
IT3-Isı Depolama Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-510
IT3-Buhar Kazanları
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-512
IT3-Isı ve Kütle Transferi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-514
IT3-HVAC Sistemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-516
IT3-Uçuş Dinamiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-518
IT3-Uzak Mesafeli Isıtma
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-520
IT3-İklimlendirme Tasarımı
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-522
IT3-Bilgisayar Programlama II
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-526
IT3-Bilgisayar Destekli Problem Çözümü ve Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
MAK-530
MT3-Endüstriyel Otomasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,5030,00
Toplam158,00244,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Osman İPEK  
e-mail : osmanipek@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111258  
Fax : 02462370859  
AKTS Koordinatörü : Prof. Dr. Osman İPEK  
e-mail : osmanipek@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111258  
Fax : 02462370859  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Isparta  
Genel Bilgi : Makine Mühendisliği Bölümü, 1418 sayılı kanuna göre 21 Şubat 1976 tarihinde "Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi" bünyesinde kurulmuş olup, 1976-1977 Eğitim-Öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığına ait Gülkent Ortaokulu binasında eğitim ve öğretime başlamıştır. Isparta Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 sayılı Kanun hükmünde kararname ile Akdeniz Üniversitesi’ne bağlanarak "Isparta Mühendislik Fakültesi" adını almıştır. 11 Temmuz 1992 tarihinde, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurulmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Enerji, Konstrüksiyon ve İmalat, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Termodinamik Ana Bilim Dallarında toplamda 10 Profesör, 4 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi Doktor ve 4 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosuyla eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bölümde ayrıca Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Bölümümüzde ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinden öğrencilerin yanı sıra yabancı uyruklu olan öğrencilerimiz de eğitim görmektedir. Bölümümüzü kazanan öğrenciler isteğe bağlı 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı okuyabilmektedirler. Bölümümüz öğrencileri gerekli şartları yerine getirdiğinde Çift-Anadal ve Yandal programlarından yararlanabilmektedirler. Öğrencilerimiz Farabi programı ile bir ya da iki dönemlerini yurtiçinde başka bir üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü’nde devam eğitimlerine devam edebilmektedir. Yine bölümümüz öğrencileri lisans eğitimlerinin bir kısmını Erasmus programı kapsamında Almanya’da Schmalkalden University, Litvanya’da Klaipeda University, Vilnius Gediminas Technical University, Polonya’da Lodz University of Technology, Lublin University of Technology, Opole Universty of Technology, Portekiz’de University of Minho, Romanya’da Transilvania University of Brasov gibi yüksek öğretim kurumlarında sürdürebilmektedir. Her dönem ortalama 10 öğrencimiz Erasmus programından yararlanabilmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, ülkemizin farklı bölgelerinde ve farklı ülkelerde havacılık, otomotiv, savunma, ısıtma–havalandırma, enerji, imalat, konstrüksiyon, iklimlendirme, tesisat, otomasyon sektörleri gibi farklı alanlarda çalışma fırsatları yakalayabildikleri gibi kamu ve akademik kurumlarda da görev alabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Makine Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi süreci kapsamında YÖK tarafından belirlenen zorunluluklar ve yönetmelikler uygulanır.  
Kabul Koşulları : YKS Sınavı – ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen sayısal puan türü  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Makina Mühendisliği Bölümü kontenjan dahilinde Yatay ve Dikey geçişle öğrenci kabul etmektedir.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Ulusal ve Uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek bilgi ve deneyimle donanmış, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, çevre ve kültür değerlerine duyarlı, ülkesine ve insanlığa yararlı olan, toplumun yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilimsel araştırma yapan ve teknoloji üretebilen, evrensel düşünme yetkisine sahip, ufku geniş, makina mühendisleri yetiştirmektir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : İmalat mühendisi Ar-Ge mühendisi Tasarım mühendisi Proje mühendisi Bakım onarım mühendisi Kalite kontrol mühendisi Serbest mühendis Takım lideri Kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık ve uzman yardımcılığı Akademisyenlik  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları ve değişik disiplinlerde Yandal ve Çift Anadal programlarını tamamlamaları şartıyla, öğrencilerin Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Gemi Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği gibi farklı çalışma alanlarına geçiş imkanı bulunmaktadır.  
Programın Amaçları : Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün amacı; mesleki olarak tasarım, imalat, uygulama ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek bilgi ve donanım düzeyine ulaşmış, mühendislik hizmeti verebilen, sanayide teknik, idari ve Ar-Ge çalışmalarında görev alabilecek, sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, ekip çalışmasına yatkın, araştırma, sentez ve analiz becerisi kazanmış, girişimci, mesleki anlamda teknolojik gelişmeleri takip eden ve uyum sağlayan, sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilen, insani değerlere saygılı, bağımsız düşünebilen ve karar alabilen, konulara objektif ve eleştirel yaklaşabilen, mesleki ve etik bilincine sahip, edindiği bilgileri toplum yararına kullanan, ülkesine ve insanlığa faydalı olma bilincine sahip yetkin makine mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 45 işgünü staj yapmak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I 5 4 4 5 4 4 0 3 4 3 3 4 0 0 0
Fizik Laboratuvarı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Genel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makine Mühendisliğine Giriş 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Resim 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0
Kalkülüs I 5 3 2 4 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lineer Cebir 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0
Kalkülüs II 5 5 3 3 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0
Ölçme Tekniği 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 2 2 2 2 4 5 3 2 2 2 4 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Fizik Laboratuvarı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferansiyel Denklemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Programlama 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik-Elektronik Bilgisi 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 0 0 0 0
Malzeme Bilgisi 2 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Statik 0 4 0 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Termodinamik 5 3 1 4 2 2 2 2 1 2 3 0 0 0 0
Atölye Eğitimi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
İmal Usulleri 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Isı Transferi 5 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0
Mukavemet 5 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 0 0 0 0
Dinamik 5 3 0 3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Sayısal Çözümleme 4 2 5 2 2 1 1 3 2 2 5 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 5 4 5 4 5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Sistem Dinamiği ve Kontrolü 5 3 2 3 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Mühendislikte İstatistik 3 2 5 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Laboratuvar 4 3 2 5 4 4 3 2 3 3 4 0 0 0 0
Makine Elemanları I 3 2 0 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0
Enerji Teknolojileri I 4 2 0 3 3 3 3 0 2 3 3 0 0 0 0
Makine Teorisi ve Dinamiği 5 3 5 2 4 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0
Makine Elemanları II 3 2 0 3 3 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0
Enerji Teknolojileri II 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 0 0 0 0
Seminer 5 4 5 4 5 2 4 4 4 3 4 0 0 0 0
MT1-Malzeme Bilgisi II 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0
MT1-Sistematik Konstrüksiyon 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 0 0 0 0
MT1-Yapısal Deformasyon ve Gerilme Analizi 5 0 0 5 4 3 3 3 0 4 5 0 0 0 0
MT1-Sonlu Elemanlar Metoduna Giriş 5 4 5 5 5 3 4 1 1 2 4 0 0 0 0
MT1-Robotlar 5 3 2 3 2 2 3 1 1 2 3 0 0 0 0
IT1-Enerji Dönüşüm Sistemlerine Giriş 4 2 2 4 4 3 3 4 2 4 5 0 0 0 0
IT1-Jeotermal Isıtma Sistemleri 3 3 2 4 2 3 2 2 5 3 2 0 0 0 0
IT1-Isıtma Soğutma Sistemlerine Giriş 2 0 0 3 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
IT1-Termodinamikte Özel Konular 5 2 1 4 2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0
IT1-Akışkanlar Mekaniğinde Özel Konular 4 4 4 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0