Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Hazırlık Sınıfı
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Zorunlu 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
1. Sınıf Güz Dönemi (1. Yarıyıl)
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-1101
Kimya I
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-1103
Introduction to Chemical Engineering
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-1105
Computer Applications
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-1107
Genel Kimya Laboratuvarı I
Zorunlu 1,5 4 Yazdır
KRY-001
Kariyer Planlama ve Çalışma Hayatına Giriş
Zorunlu 1 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,0032,00
1. Sınıf Bahar Dönemi (2. Yarıyıl)
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-1102
Kimya II
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-1104
Genel Kimya Laboratuvarı II
Zorunlu 2 4 Yazdır
KMB-1106
Computer Programming
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
KMB-1108
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
2. Sınıf Güz Dönemi (3. Yarıyıl)
KMB-2201
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-2203
Organik Kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-2205
Material and Energy Balances
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-2207
Fizikokimya
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-2213
Veri Analiz Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUH-101
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-2209
Microbiology
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-2211
Polimer Bilimine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-2215
Yüzey Aktif Maddeler ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-2217
Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0022,00
2. Sınıf Bahar Dönemi (4. Yarıyıl)
KMB-2202
Chemical Engineering Thermodynamics I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-2204
Fluid Mechanics
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-2206
Analitik Kimya ve Enstrümental Yöntemler
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-2208
Analitik Kimya Laboratuvarı
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
KMB-2210
Numeric Analysis
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-2212
MATLAB for Chemical Engineers
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2214
Mühendisler için Malzeme
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2216
Endüstriyel Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2218
Malzeme Bilimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2220
Nanokompozitler
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2222
Anorganik Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-2224
İleri Organik Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,5020,00
3. Sınıf Güz Dönemi (5. Yarıyıl)
KMB-3301
Heat Transfer
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-3303
Mass Transfer
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-3305
Mühendislik Ekonomisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-3307
Chemical Engineering Thermodynamics II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-3309
Chemical Reaction Engineering I
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-3311
Yakıtlar ve Yanma Prosesleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3313
Temel İşlemlerde Kütle ve Enerji Denklikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3315
Nanomalzeme Üretim Yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3317
Kurutma Metotları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3319
Super Critical Fluids
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0025,00
3. Sınıf Bahar Dönemi (6. Yarıyıl)
KMB-3302
Separation Processes
Zorunlu 4 5 Yazdır
KMB-3304
Chemical Reaction Engineering II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-3306
Mathematical Modelling in Chemical Engineering
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-3308
Staj I
Zorunlu 0 6 Yazdır
KMB-3310
Enzim ve Enzim Kinetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-3312
Biyomalzemeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-3314
Biyolojik Ayırma Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-3316
Nanomalzeme Karakterizasyon Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3318
Nanotechnology
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3320
Kristalizasyon
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3322
Ekstraksiyon ve Distilasyon Prosesleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-3324
Proses Optimizasyonu
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı10,0021,00
4. Sınıf Güz Dönemi (7. Yarıyıl)
KMB-4401
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-4403
Process Control
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-4405
Chemical Engineering Design I
Zorunlu 4 6 Yazdır
KMB-4407
Bitirme Çalışması I
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-4409
Kimya Teknolojileri
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-4411
Catalysts
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4413
Ekstraksiyon ve Distilasyon Proseslerinin Optimizasyonu
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4415
Heat Exchangers
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4417
Malzeme Karakterizasyon Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4419
İlaç Kimyası
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4421
Polimer Teknolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4423
Toksik Maddeler ve Etkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4425
Tekstil Lifleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0020,00
4. Sınıf Bahar Dönemi (8. Yarıyıl)
KMB-4402
Tasarım Projesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-4404
Kimya Mühendisliği Tasarımı II
Zorunlu 4 6 Yazdır
KMB-4406
Kalite, Çevre ve İş Güvenliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-4408
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-4414
Staj II
Zorunlu 0 6 Yazdır
KMB-4410
Tekstil Boyarmadde ve Kimyasalları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-4412
Biochemical Engineering
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-4416
Faz Dengeleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4418
Pompa Tasarımı
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4420
Bilgisayar Destekli Tasarım
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-4424
Industrial Reactor Systems
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı13,0021,00
Toplam139,00191,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-801
Ekolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MAD-801
Enerji Hammaddelerinin Önemi ve Hazırlama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. MEHMET GÖNEN  
e-mail : kimyamuhendisligi@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 211 0898  
Fax : 246 211 1072  
AKTS Koordinatörü : Prof. KERİM YAPICI  
e-mail : kerimyapici@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 211 0906  
Fax : 246 211 1072  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Batı Kampüsü / ISPARTA 32260 Tel: +90 246 211 0898 - Fax: +90 246 211 1072-  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü 2008 yılında kurulmuştur. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılında lisans programı açılmıştır. Kimya Mühendisliği Anabilim dalında 2014-2015 eğitim-öğretim yılından bu yana Yüksek lisans eğitimi sunulmaktadır.Bölümümüzde 1 adet Kimya laboratuvarı, öğrencilerin projelerinde bölüm öğretim üyeleri eşliğinde çalışma imkanı bulabildiği Proses ve Reaktör Tasarımı Laboratuvarı, bunun yanısıra Kimyasal Teknolojiler ve Moleküler Araştırma Laboratuvarı olmak üzere 4 laboratuvar bulunmaktadır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle %30 İngilizce eğitime geçilmiştir. Bölümün akademik kadrosunda 1 profesör, 3 doçent ve 6 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi bulunmakta olup aşağıda listelenen üç anabilim dalından oluşmaktadır: Proses ve Reaktör Tasarımı Temel İşlemler ve Termodinamik Kimyasal Teknolojiler  
Edinilen Ünvan : Kimya Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bu programa kabul edilebilmek için ortaöğretim eğitimini tamamlamış ve ulusal üniversite giriş sınavında MF puan türünde yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. SDÜ ilgili yönetmelik ve yönergelerine http://www.oidb.sdu.edu.tr adresinden ve sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Bu programa yapılacak olan geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bölümümüz Erasmus+ programı çerçevesinde birçok üniversiteyle karşılıklı öğrenci değişiminde bulunmaktadır. Program kapsamında öğrencilerimiz öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında sürdürme olanağı bulmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1.Kimya Mühendisliği alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans eğitim programı sunarak disipin içi ve disiplinler arası takım çalışmalarına yatkın ve liderlik görevi üstlenebilme becerisine sahip kimya mühendisleri yetiştirmek 2.Mesleki alanda edindiği bilgiler ışığında sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefleri doğrultusunda alternatif mühendislik tasarımları yapabilme; yer aldığı çalışmalarda çevresel, ekonomik ve sosyal etkenlerle etik değerleri gözeterek toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı verme becerileri kazandırmak 3.Görsel, yazılı, sözel ve elektronik ortamda teknik iletişimi ileri derecede Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde gerçekleştirme becerisi kazandırmak 4.Hedef ve kısıtları tanımlayarak tasarımlar yapabilen ve sonucunda mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde mühendislik sorunlarına yenilikçi çözümler getirip öncelikli alanlarda sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilen ve/veya serbest mühendislik hizmeti verebilme yetkinliği kazandırmak 5.Kimya Mühendisliğinin ileri teknolojik alanlarında gerçekleştirilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönlendirilerek bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilme becerisi kazandırmak  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : Mühendislik problemlerine sürdürülebilir çözümler üretebilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayarak kendisini yenileyen, sosyal sorumluluklarının bilincinde, yaratıcı, girişimci, liderlik ve takım çalışmasına yatkın mühendis bireyler yetiştirebilmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : Kimya Mühendisliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış olmak, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre dörtlük not sisteminde en az 2,00 genel not ortalaması elde etmiş ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden başarılı olmak gerekmektedir.Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını, bitirme çalışması ve tasarım projelerini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Ayrıntılar, ders içeriklerinde belirtilmiştir.v