Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-101
Kimya I
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-103
Kimya Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-105
Bilgisayar Uygulamaları
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-107
Genel Kimya Laboratuvarı I
Zorunlu 1,5 4 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0032,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-102
Kimya-II
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-104
Genel Kimya Labratuvarı-II
Zorunlu 2 4 Yazdır
KMB-106
Bilgisayar Programlama
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
KMB-108
Bilgisayar Destekli Teknik Resim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
KMB-201
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-203
Organik kimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-205
Kütle Enerji Denklikleri
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-207
Fizikokimya
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-213
Veri Analiz Teknikleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUH-101
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-209
Mikrobiyoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-211
Polimer Bilimine Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-215
Yüzey Aktif Maddeler ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-217
Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
KMB-202
Kimya Mühendisliği Termodinamiği I
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-204
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-206
Analitik Kimya ve Enstrümental Yöntemler
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-208
Analitik kimya laboratuarı
Zorunlu 1,5 2 Yazdır
KMB-210
Sayısal Yöntemler
Zorunlu 3 3 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-212
Kimya Mühendisleri için Matlab
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-214
Mühendisler için Malzeme
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-216
Endüstriyel Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-218
Malzeme Bilimi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-220
Nanokompozitler
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-222
Anorganik Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-224
ileri Organik Kimya
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı21,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
KMB-301
Isı Aktarımı
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-303
Kütle Aktarımı
Zorunlu 3 4 Yazdır
KMB-305
Mühendislik Ekonomisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-307
Kimya Mühendisliği Termodinamiği II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-309
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-I
Zorunlu 3 5 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
KMB-311
Yakıtlar ve Yanma Prosesleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-313
Temel İşlemlerde Kütle ve Enerji Denklikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-315
Nanomalzeme üretim yöntemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-317
Kurutma Metotları
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-319
Süper Kritik Akışkan Prosesleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
KMB-302
Ayırma İşlemleri
Zorunlu 4 5 Yazdır
KMB-304
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-II
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-306
Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-308
Staj I
Zorunlu 0 6 Yazdır
KMB-310
Enzim ve Enzim Kinetiği
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-312
Biyomalzemeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-314
Biyolojik ayırma teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-316
Nanomalzeme karakterizasyon teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-318
Nanoteknoloji
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-320
Kristalizasyon
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-322
Ekstraksiyon ve Distilasyon Prosesleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-324
Proses Optimizasyonu
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı16,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
KMB-401
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-403
Proses Kontrol
Zorunlu 3 5 Yazdır
KMB-405
Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Zorunlu 4 6 Yazdır
KMB-407
Bitirme çalışması I
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-409
Kimya Teknolojileri
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-411
Katalizörler
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-413
Ekstraksiyon ve Distilasyon Proseslerinin Optimizasyonu
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-415
Isı değiştirici tasarımı
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-417
Malzeme Karakterizasyon Teknikleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-419
İlaç Kimyası
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-421
Polimer Teknolojisi
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-423
Toksik maddeler ve etkileri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-425
Tekstil Lifleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
KMB-402
Tasarım projesi
Zorunlu 2 2 Yazdır
KMB-404
Kimya Mühendiliği Tasarımı II
Zorunlu 4 6 Yazdır
KMB-406
Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Quality
Zorunlu 3 3 Yazdır
KMB-408
Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
Zorunlu 4 4 Yazdır
KMB-414
Staj II
Zorunlu 0 6 Yazdır
KMB-410
Tekstil Boyarmadde ve Kimyasalları Textile Dyrs and Chemicals
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-412
Biyokimya mühendisliği
Seçmeli 3 4 Yazdır
KMB-416
Faz Dengeleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-418
Pompa tasarımı
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-420
Bilgisayar Destekli Tasarım
Seçmeli 3 5 Yazdır
KMB-424
Endüstriyel Reaktör Sistemleri
Seçmeli 3 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam175,00244,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. MEHMET GÖNEN  
e-mail : gonen19@gmail.com  
Telefon : 246 211 159  
Fax :  
AKTS Koordinatörü : Araştırma Görevlisi YAŞAR KEMAL ERDOĞAN  
e-mail : kerimyapici@sdu.edu.tr  
Telefon :  
Fax :  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Batı Kampüsü / ISPARTA 32260 Tel: +90 246 211 1595 - Fax: +90 246 237 0859 -  
Genel Bilgi : SDÜ Kimya Mühendisliği .bölümü 2008 yılında kurulmuş olup 2011 yılında lisand eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans v e doktoraa programları hazırlık aşamasındadır.  
Edinilen Ünvan : Kimya Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : -  
Kabul Koşulları : Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yat  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : -  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : 1. Kimya Mühendisliği alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış bir lisans eğitim-öğretim programı sunmak, 2. Mesleki alanda edindiği bilgiler ışığında sürdürülebilir kalkınma ve temiz üretim hedefleri doğrultusunda alternatif mühendislik tasarım ve uygulamaları yaparak problem çözme becerisine sahip mühendisler yetiştirmek, 3. Alanıyla ilgili temel deneysel çalışmaları yapabilen ve elde ettiği verileri değerlendirebilen, araştırıcı özelliklere sahip ve bilgiye ulaşmanın esaslarını öğrenmiş mezunlar yetiştirmek, 4. Disiplinler arası çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen, mesleki çözümlerde paydaşlarıyla işbirliği yaparak çözüm üretebilen, alanında kendini en iyi şekilde ifade edebilen, özgüveni olan mezunlar yetiştirmek, 5. Mesleki etkinliklerdeki sosyal, ekonomik, yasal içeriğin ve etik kuralların bilincinde olan lisans mezunları yetiştirmek 6. Alanındaki mesleki gelişmeleri takip edebilen, yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan ve/veya görev üstlenen mezunları yetiştirmek  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : -  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : -  
Programın Amaçları : -  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : -  
Mezuniyet Koşulları : -  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Ayrıntılar, ders içeriklerinde belirtilmiştir.v  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kimya I 4 3 2 2 4 4 2 3 4 3 2 0 0 0 0
Kimya Mühendisliğine Giriş 2 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 0 0 0 0
Genel Kimya Laboratuvarı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Uygulamaları 4 4 2 5 3 5 4 5 2 2 2 0 0 0 0
Fizik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Laboratuvarı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Laboratuvarı II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Programlama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Teknik Resim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya Labratuvarı-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diferansiyel Denklemler 5 1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Organik kimya 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0
Kütle Enerji Denklikleri 4 4 3 0 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0
Fizikokimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polimer Bilimine Giriş 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 0 0 0 0
Veri Analiz Teknikleri 2 3 1 3 1 3 3 4 2 2 1 0 0 0 0
Yüzey Aktif Maddeler ve Uygulamaları 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0
Mikrobiyoloji 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 0 0 0
Sayısal Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Endüstriyel Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malzeme Bilimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nanokompozitler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik kimya laboratuarı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik Kimya ve Enstrümental Yöntemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akışkanlar Mekaniği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Mühendisliği Termodinamiği I 5 4 3 3 3 4 0 4 3 0 2 0 0 0 0
Isı Aktarımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kütle Aktarımı 4 4 3 3 2 3 4 4 3 2 2 0 0 0 0
Kimya Mühendisliği Termodinamiği II 5 4 2 5 2 4 4 3 3 0 3 0 0 0 0
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-I 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 0 0 0 0
Yakıtlar ve Yanma Prosesleri 5 4 2 5 2 4 1 4 3 1 2 0 0 0 0
Mühendislik Ekonomisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Süper Kritik Akışkan Prosesleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme 2 5 5 2 2 4 0 4 3 3 2 0 0 0 0
Biyomalzemeler 5 4 5 2 2 2 2 5 2 4 3 0 0 0 0
Nanoteknoloji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayırma İşlemleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0