Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ELE-101
Algoritma ve Programlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ELE-103
Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
ELE-105
Matris Teorisi
Zorunlu 4 6 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ELE-102
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Temelleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ELE-104
Elektrik ve Manyetizma
Zorunlu 4 5 Yazdır
ELE-106
Bilgisayar ve Programlama Dili 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
ELE-108
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ELE-110
Mühendisler için Kompleks Analiz
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0032,00
Toplam50,5064,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ  
e-mail : selcukcomlekci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 13 63  
Fax : 0 246 211 10 72  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi UFUK ÖZKAYA  
e-mail : ufukozkaya@sdu.edu.tr  
Telefon : 0 246 211 19 10  
Fax : 0 246 211 10 72  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Batı Kampüsü, 32260, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Daha önceden Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak hizmet veren Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Üniversitenin kuruluşundan 1 yıl sonra YÖK’ün 28/12/1993 tarihli kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Göller Bölgesinde Sanayi ve Teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak bölgede hizmet vermek amacıyla Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün açılması uygun görülmüştür. 1995-1996 Eğitim Öğretim yılından itibaren bölümümüz öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Daha sonra 8 Mart 2012/2793 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kapatılarak şu an için bünyesinde Bilgisayar, Çevre, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Gıda, İnşaat, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Maden, Makine, Otomotiv ve Tekstil Mühendisliği bölümlerini barındıran Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Program, Mühendislik Fakültesi bünyesinde lisans eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında Yüksek Lisans, 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Lisans, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Doktora düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. 2019 yılında ise ismini değiştirerek Elektrik-Elektronik Mühendisliği kurulmuştur ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri yetiştirmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde 7 anabilim dalı bulunmaktadır: 1. Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği 2. Telekomünikasyon 3. Devreler ve Sistemler Teorisi 4. Elektronik 5. Elektrik Tesisleri 6. Elektrik Makinaları 7. Kontrol ve Kumanda Sistemleri  
Edinilen Ünvan : Elektrik-Elektronik Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimine dört (4) farklı şekilde öğrenci kabul etmektedir. Bunlar: i) ÖSYM’nin yaptığı YGS ve LYS sınavlarına girerek aldıkları MF-4 puan türüyle merkezi yerleştirilme, ii )Ön lisans mezunu öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilme, iii) Üniversiteler arası Yatay Geçiş ya da bölümler arası Yatay Geçiş Şartlarımızı sağlayarak bölümümüze yerleştirilme, iv) Çift Anadal Programı ile Lisans Eğitimi için bölümümüze yerleştirilme olarak sıralanabilir.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Bölüm İntibak Komisyonunca Uygun Görülen Dersler 2. Matematik 3. Elektrik ve Manyetizma 4. Temel Bilgi Teknolojileri 5. Türk Dili 6. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri :  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Mezunlarımız: 1- Mühendis derecesi ile sanayi, kamu ve özel sektörde, 2- Lisans diploması ile akademide, 3- Mühendis derecesi ile girişimcilik ve kendi işini kurarak mühendislik kariyeri yapma seçeneklerine sahiplerdir.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezun öğrenciler yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik disiplinlerde Yandal ve Çift Anadal imkanları mevcuttur.  
Programın Amaçları : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü programının amacı mesleki ve ahlaki değerlere bağlı kalarak, bilim, teknolojik ve mühendislik yöntemlerini kullanarak elektronik tasarım, yazılım, Ar-Ge, bilişim ve telekomünikasyon, akademik ve eğitim sektörü, savunma, hizmet/kamu/özel sektör gibi alanlarda kariyerinde ilerleyebilen; çalıştığı kurumda, tasarım, test, araştırma ve geliştirme, üretim, kalite kontrol, satış ve pazarlama, bilgi işlem, bakım onarım birimlerinde görevlendirilebilen ve 3-5 yıl gibi kısa sürede yükselerek yönetici ve uzman pozisyonunda istihdam edilebilen; kendi önderliğinde veya ortaklığında ticari girişimlerde bulunarak katma değeri yüksek bilgi ve sistemler geliştirebilen; yaşam boyu öğrenme bilinci ile akademik ve kişisel gelişimin sürekli olduğunu kabul eden Elektrik-Elektronik Mühendisleri yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40) ve Final Sınavı(%60).  
Mezuniyet Koşulları : Öğretim planında öngörülen 240 AKTS (ECTS) karşılığı kadar dersi başarması ve GNO’nun en az 2.00 olması gerekir. Mezuniyet genel akademik not ortalaması 4.00 üzerinden hesap edilir. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 55 iş günü kurum stajını başarmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak, öğrencinin 7. yarıyıllarda Bitirme Ödevi ve 8. yarıyılda Tasarım Projesi çalışmasını hazırlayıp başarılı olması istenmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Tam zamanlı  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Laboratuvarı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar ve Programlama Dili 1 4 4 4 3 3 3 2 1 2 2 4 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendisler için Kompleks Analiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0