Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ELE-101
Algoritma ve Programlama
Zorunlu 3 5 Yazdır
ELE-103
Kimya
Zorunlu 2 3 Yazdır
ELE-105
Matris Teorisi
Zorunlu 4 6 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-111
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5032,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
ELE-102
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Temelleri
Zorunlu 3 4 Yazdır
ELE-104
Elektrik ve Manyetizma
Zorunlu 4 5 Yazdır
ELE-106
Bilgisayar ve Programlama Dili 1
Zorunlu 3 4 Yazdır
ELE-108
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
ELE-110
Mühendisler için Kompleks Analiz
Zorunlu 2 3 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0032,00
Toplam50,5064,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Selçuk ÇÖMLEKÇİ  
e-mail : selcukcomlekci@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 2111363  
Fax : 0246 2370859  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi TURGAY KOÇ  
e-mail : turgaykoc@sdu.edu.tr  
Telefon : 0246 2111578  
Fax : 0246 2370859  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Batı Kampüsü, 32260, Çünür, Isparta.  
Genel Bilgi : Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Göller Bölgesinde Sanayi ve Teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak bölgede hizmet vermek amacıyla 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Lisans, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında doktora düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, elektronik sektöründeki hızlı teknolojik gelişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, sağlam bir bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. ANABİLİM DALLARI: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde 4 anabilim dalı bulunmaktadır: 1. Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği 2. Telekomünikasyon 3. Devreler ve Sistemler Teorisi 4. Elektronik EĞİTİM ÖĞRETİM: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde Türkçe eğitim uygulanmaktadır. Öğrenciler seçmeli olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda hazırlık sınıfına devam edebilirler. 1. sınıfta temel mühendislik bilimleri dersleri ile elektronik mühendisliğinin temelleri atılır. 2. sınıf eğitimi elektronik devreler, devre analizi ve elektromagnetik alanlar konularında yoğunlaşmaktadır. Son iki yılın eğitimi ise temel olarak, haberleşme sistemleri, dijital sistemler, kontrol sistemleri ve mikroişlemciler alanlarında dersleri içermektedir. Dördüncü sınıf öğrencileri kendi yaratıcılıklarını, bilgilerini ve mevcut teknolojiyi kullanarak bir mühendislik projesi hazırlamaktadırlar. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden mezun olabilmek için öğrencilerin 240 kredilik (AKTS) derslerini ve ayrıca 30 iş günlük elektronik ve 25 iş günlük haberleşme stajlarını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için gerekli olan staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmıştır. Kendi imkanları doğrultusunda staj yeri bulamayan öğrencilerin okulda faaliyet gösteren araştırma merkezlerinde staj yapmaları konusunda yardımcı olunmaktadır. ERASMUS ve MEVLANA Programları: Üniversitemizin ERASMUS ve MEVLANA değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerle yapmış oldukları anlaşmalar sayesinde bölümümüz lisans ve lisansüstü öğrencileri eğitimlerine bir bölümünü yurtdışındaki üniversitelerde devam etme imkanı bulabilmektedirler. PROJE: Yetenekli ve başarılı öğrencilerimiz için öğretim üyelerinin projelerinde çalışıp burs alma ve kendini geliştirebilme imkanı mevcuttur. KARİYER: Mezunlarımız Türk Telekom, Türk Kablo, TRT, Türk Hava Yolları, Askeri Elektronik Sanayi gibi kuruluşlarda, elektronik alet ve cihaz üreten firmaların yanı sıra haberleşme, tıp elektroniği, bilgisayar, tekstil, konularında faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. İşletmelerde otomasyon sürecinin başlaması ve üretimin olduğu her sektörde elektronik sistemlerinin kullanılması nedeniyle, bölüm mezunlarının çalışma alanları ve iş bulma olanakları fazladır. Mezunların iş bulma sıkıntılarının olmamasının yanı sıra, iyi maddi koşullarda çalışabilmektedirler.  
Edinilen Ünvan : Elektrik-Elektronik Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : 1-Lise Diploması 2-Merkezi Yerleştirme Sınav Sonuç Belgesi.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Bölüm İntibak Komisyonunca Uygun Görülen Dersler 2. Matematik 3. Elektrik ve Manyetizma 4. Temel Bilgi Teknolojileri 5. Türk Dili 6. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek, elde edilen bilgilerin insanlık hizmetine sunulmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda önde gelen araştırma kurumlarından biri olmak. Öğrenciler sanayi ve iş hayatına uyum sağlamaya yönelik 45 günlük staj yapmaktadır.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : 1- Mühendis derecesi ile sanayi, kamu ve özel sektörde, 2- Lisans diploması ile akademik kariyer başlangıcı, 3- Mühendis olarak kendi kurduğu işi yapabilme.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Mezun öğrenciler yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik disiplinlerde Yandal ve Çift Anadal imkanları mevcuttur.  
Programın Amaçları : Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, elektronik sektöründeki hızlı teknolojik gelişime uyum sağlayarak, yeni teknolojik gelişmeleri takip edebilen, tasarım geliştirme, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, sağlam  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40) ve Final(%60).  
Mezuniyet Koşulları : Tüm teorik ve uygulamalı dersleri ve zorunlu staj çalışmalarını başarı ile tamamlamak.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Teorik dersler, laboratuar çalışması, seminer, grup ödevi, grup projeleri, bağımsız ödev, Web tabanlı öğrenme, stajlar, teknik geziler.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Algoritma ve Programlama 5 4 5 2 4 3 3 1 2 3 5 4 0 0 0
Kimya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matris Teorisi 4 4 0 2 2 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0
Fizik I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik Laboratuvarı I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar ve Programlama Dili 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mühendisler için Kompleks Analiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik ve Manyetizma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Temelleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0