Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
JEO-101
Jeoloji Mühendisliğinde Teknik Resim
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-103
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-109
Genel Mineraloji
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JEO-111
Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları I
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-608
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
JEO-106
Genel Jeoloji
Zorunlu 4 4 Yazdır
JEO-108
Sistematik Mineraloji
Zorunlu 3 4 Yazdır
JEO-110
Statik
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JEO-112
Topoğrafya
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,5032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
JEO-203
Mukavemet
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-205
Jeokimya
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-207
Stratigrafi İlkeleri
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-209
Optik Mineraloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-211
Yapısal Jeoloji
Zorunlu 4 4 Yazdır
JEO-213
Jeoistatistik
Zorunlu 2 2 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
JEO-219
Jeolojide Görüntü Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-221
Karst Jeolojisi ve Hidrojeolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-223
Jeomorfoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-225
Genel Jeofizik
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-227
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-229
Piroklastik Kayaçların Petrolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-231
Mesleki İngilizce I
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-233
İş Sağlığı ve Güvenliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-235
Kayaçların Jeokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-237
Kütle Hareketleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-239
Kil Mineralleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-241
Mühendislik Projelerinde Yer Seçimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı26,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
JEO-202
Jeoloji Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları II
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-204
Sedimantoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-206
Paleontoloji
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-208
Mağmatik Kayaç Petrografisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-210
Mühendislik Jeolojisine Giriş
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-240
Sedimanter Kayaç Petrografisi
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
JEO-218
Cevher Mikroskobisine Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-220
Mesleki İngilizce II
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-222
Mühendislik Ekonomisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-226
Yerbilimleri ve Doğal Afetler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-242
Petroloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-228
Yabancı Dilde Konuşma ve Yazma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-230
Jeolojide Coğrafi Bilgi Sistemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-232
Proje Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-234
Süs Taşları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-236
Jeolojik Harita ve Kesitlerin Yorumlanması
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-238
Paleocoğrafya
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
JEO-301
Jeolojik Harita Bilgisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-303
Zemin Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-305
Kaya Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-307
Metamorfik Kayaç Petrografisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-309
Maden Yatakları
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-311
Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama
Zorunlu 3 3 Yazdır
MUH-101
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
JEO-313
Stratigrafik Kesit Alma ve Korelasyon Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-315
Jeokimyasal termometreler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-317
Jeolojik Rapor Hazırlama Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-319
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Modelleme
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-321
Mühendislik Etiği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-335
Jeokimyada Prospeksiyon Yöntemler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-323
Ofiyolitler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-325
Yerbilimlerinde Yapay Zeka Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-327
Kayaç ve Mineral Analiz Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-329
Tarihsel Jeoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-331
Yapı Malzemesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-333
Mağmatizma ve Tektonizma
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı28,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
JEO-302
Saha Jeolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-306
Endüstriyel Hammaddeler
Zorunlu 3 4 Yazdır
JEO-308
Kaya Şev Mühendisliği
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-310
Zemin Mekaniği Uygulamaları
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-312
Staj I
Zorunlu 0 8 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
JEO-316
Kıyı Jeotekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-318
Yeraltı suyu Araştırma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-320
Mühendislik Jeolojisi Haritaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-322
Yitim Zonlarında Magmatik ve Metamorfik Prosesler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-324
Doğal Yapı Taşları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-326
Asit Maden Drenajı ve Çevresel Etkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-328
Kömür Jeolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-330
Sayısal Arazi Modelleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-332
Uzaktan Algılama Yöntemi ile Maden Yatakları Uygulaması
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-334
Hidrojeokimya
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-336
Petrografide Örnek Hazırlama Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-338
Meslek Hukuku
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
JEO-401
Hidrojeoloji
Zorunlu 4 4 Yazdır
JEO-403
Yeraltı Jeolojisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
JEO-407
Jeoloji Mühendisliğinde Projelendirme
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-409
Yol ve Tünel Jeolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-411
Maden Arama
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-413
Jeolojik Harita Alımı Arazi Uygulamaları
Zorunlu 0 3 Yazdır
JEO-400
Maden Hukuku ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-415
Seramik Hammaddeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-417
Yerleşim Yeri Jeotekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-419
Jeoteknik Mühendisliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-421
Uygulamalı Jeolojide Bilgisayar Yazılımları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-423
Genel Madencilik Bilgisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-425
Volkanizma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-427
Hidrojeolojik Haritalama Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-429
Termal Mineralli Suların Kimyası, Kullanım Alanları ve Çevresel Etkileri
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-431
Granitoid Jeolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-433
Jeolojik Tasarım
Seçmeli 2 3 Yazdır
JEO-435
Bilimsel Anlatım İlkeleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
JEO-402
Sondaj Tekniği
Zorunlu 3 4 Yazdır
JEO-406
Baraj Jeolojisi
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-408
Fosil Yakıtlar
Zorunlu 3 3 Yazdır
JEO-410
Çevre Jeolojisi
Zorunlu 2 3 Yazdır
JEO-436
Staj II
Zorunlu 0 4 Yazdır
JEO-440
Bitirme Ödevi
Zorunlu 1,5 3 Yazdır
JEO-442
Tasarım ve Projelendirme
Zorunlu 1 2 Yazdır
JEO-412
Mermer Yatakları ve Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-414
Bazaltik Kayaçların Petrolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-416
Jeotermal Sistemler
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-418
Mühendislik Jeolojisinde Arazi Uygulamaları
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-420
Su Havzaları Yönetim Prensipleri
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-422
Jeomekanik
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-424
Manto Dinamiği ve Global Tektonik
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-426
Türkiye Jeolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-428
Su Kalitesi Analiz Yöntemleri ve Değerlendirilmesi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-430
Petrol Jeolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-432
Deniz Jeolojisi
Seçmeli 2 4 Yazdır
JEO-434
Duraylı İzotopların Kullanım Alanları
Seçmeli 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Toplam192,00242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ayşen DAVRAZ  
e-mail : aysendavraz@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111300  
Fax : 02462370859  
AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi ŞEHNAZ ŞENER  
e-mail : sehnazsener@sdu.edu.tr  
Telefon : 02462111324  
Fax : 02462370859  
Adres : S. Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 32260 Çünür-Isparta  
Genel Bilgi : Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılında Akdeniz Üniversitesi Isparta Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmıştır. 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne bağlanan bölümün Genel Jeoloji, Uygulamalı Jeoloji, M  
Edinilen Ünvan : Jeoloji Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi : detaylar için üniversite ve bölüm web sitelerine bakınız, www.sdu.edu.tr, www.geo.sdu.edu.tr  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi(Y-ÖSS,SAY-2 Puanı)  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 2. Matematik 3. Genel Fizik 4. Genel Kimya 5. Temel Bilgi Teknolojileri 6. Türk Dili 7. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Jeoloji Mühendisliği Bölümü; kurum olarak; güçlü eğitim- kadrosu, fiziki yeterlilikleri (laboratuarları) ve bilimsel, sosyal faaliyetleri (ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma, sempozyum vb. etkinlik, proje, yayınlar, arazi çalışmaları) ile; ulusal ve uluslar arası alanda bilinirliği yüksek ve konusunda söz sahibi, öğrencilerini modern eğitim ve öğretim yöntemlerine göre eğiten bilim ve jeoteknoloji merkezi olmayı; eğitim-öğretim amaçlı olarak; temel bilimleri bilen, temel meslek, mühendislik ve ekonomik jeoloji alanlarında yeterli, evrensel ve mesleki etik değerlere bağlı, araştıran, girişimci, çağdaş ve çözüm üreten lisans ve lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : Jeoloji Mühendislerinin çalışabileceği bazı alanlar Üniversiteler MTA TPAO Karayolları Bayındırlık İller Bankası Özel Sektör  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik displinlerde(Maden Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği)Yandal ve Çift Anadal imkanları mevcuttur.  
Programın Amaçları : Jeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altı (petrol, maden, su gibi) ve yer üstü (baraj, yol, köprü, tünel gibi) zenginliklerimizle ilgilenen, yaşam boyu öğrenme ve araştırma yapma yetenekleri kazanmış, girişimci ve çözüm üreten, yerbilimlerini ilgilendiren ul  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)  
Mezuniyet Koşulları : Jeoloji Mühendisi olabilmek için; 16 kredilik 6 YOK dersini; 144.5 kredilik 4'ü seçimlik olmak üzere toplam 57 meslek ve temel dersleri; Kredisiz Kamp stajını (15 gün) ve Kurum Stajını (45 iş günü) tamamlamak zorundadır.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : Power point sunumları Ders notları, Makaleler Kitaplar Raporlar  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları