Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 0/Dönemi : 0
HAZ-001
Hazırlık Sınıfı
Seçmeli 0 0 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı0,000,00
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-145
Fizik I
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-147
Fizik Laboratuvarı I
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-608
Genel Kimya
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MDN-105
İstatistik
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-107
Teknik Resim
Zorunlu 3 5 Yazdır
MDN-109
Maden Mühendisliğine Giriş
Zorunlu 2 3 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı23,0030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-146
Fizik II
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-148
Fizik Laboratuvarı II
Zorunlu 1 2 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
ING-112
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MDN-104
Topoğrafya
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MDN-106
Genel Jeoloji ve Jeolojik Harita Değerlendirme
Zorunlu 3,5 4 Yazdır
MDN-110
Mühendislikte Fizikokimya
Zorunlu 2,5 3 Yazdır
MDN-112
Mühendislik Mekaniği
Zorunlu 3 3 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı27,0032,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
MAT-157
Diferansiyel Denklemler
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
MDN-205
Mineroloji- Petrografi
Zorunlu 2,5 5 Yazdır
MDN-207
Açık İşletme Madenciliği
Zorunlu 3 6 Yazdır
MDN-209
Mukavemet
Zorunlu 2 4 Yazdır
MDN-211
Akışkanlar Mekaniği
Zorunlu 2 5 Yazdır
MDN-213
Cevher Hazırlama I
Zorunlu 2 5 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
MAT-162
Sayısal Çözümleme
Zorunlu 2,5 4 Yazdır
MDN-204
Cevher Hazırlama II
Zorunlu 3 6 Yazdır
MDN-206
Maden Yatakları
Zorunlu 2 5 Yazdır
MDN-208
Kaya Mekaniği
Zorunlu 4 6 Yazdır
MDN-210
Yeraltı Madenciliği
Zorunlu 4 6 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,5030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
MDN-301
Cevher Zenginleştirme
Zorunlu 4 5 Yazdır
MDN-303
Madenlerde Havalandırma ve Emniyet
Zorunlu 3 4 Yazdır
MDN-305
Maden Makinaları
Zorunlu 3 4 Yazdır
MDN-307
Maden Ekonomisi
Zorunlu 2 2 Yazdır
MDN-321
Maden Arama ve Sondaj Tekniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-323
Mermer Madenciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-325
Kaya Mekaniği II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-327
Mesleki Teknik İngilizce I
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-329
Zemin Mekaniği ve Tasman
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-341
Cev. Hazırlamada Öğütme ve Benzetim
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-343
Metalurji
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-345
Kritik Hammaddeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-347
Sınıflandırma
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-349
Enerji Hamm. Haz. Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0027,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
MDN-302
Madenlerde Nakliyat ve Su Atımı
Zorunlu 3 3 Yazdır
MDN-304
Madencilik ve Çevre
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-306
Madenlerde Tahkimat
Zorunlu 3 4 Yazdır
MDN-308
Seminer
Zorunlu 1 2 Yazdır
MDN-310
Staj I
Zorunlu 0 6 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-322
Mermer Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-324
Patlatma Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-326
Maden Jeofiziği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-328
Şev Stabilitesi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-330
Kazı Mekaniği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-342
Kömür Hazırlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-344
Endüstriyel Ham. ve Zeng. Yönt.
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-346
Susuzlandırma
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-348
Seramik Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-350
Cevher Hazırlamada Otomasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0033,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
MDN-401
Cevher Hazırlama Tesis Tasarımı
Zorunlu 2 4 Yazdır
MDN-403
Maden Mekanizasyonu
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-405
İş Sağlığı ve Güvenliği
Zorunlu 2 4 Yazdır
MDN-407
Bitirme Projesi
Zorunlu 1 4 Yazdır
MUH-103
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-421
Fizibilite ve Projelendirme
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-423
Tünel ve Kuyu Açma
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-425
Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-427
Enerji Kaynakları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-429
Maden Tasarımı
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-441
Kömür Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-443
Mineral Flotasyonu
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-445
Kimyasal Biyolojik Kazanım
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-447
Mesleki Teknik İngilizce II
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-449
Çimento Sektöründe Cevher Hazırlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı17,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
MDN-402
Meslek ve iş Hukuku
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-404
Mühendislik Etiği
Zorunlu 2 2 Yazdır
MDN-406
Tasarım Projesi
Zorunlu 1 4 Yazdır
MDN-408
Staj II
Zorunlu 0 6 Yazdır
MUH-104
Mühendislik Fakülte Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
MDN-422
Çimento ve Beton Teknolojisi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-424
Yeraltı Mühendislik Yapıları
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-426
Madenlerde Yönetim ve Organizasyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-428
Madenlerde Satış ve Pazarlama
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-430
Maden Sistem Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-442
Cevher Hazırlamada Süreç Analizi
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-444
Cözelti Madenciliği
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-446
Kimyasal Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-448
Flotasyon Uygulama Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
MDN-450
İkincil Kaynakların Atık Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı15,0030,00
Toplam153,50242,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Mühendislik Fakültesi
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
CEV-802
Çevre ve Enerji
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-801
Doğal Afetler ve Korunma Yöntemleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
INS-802
Trafik Düzenleme ve Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-801
Depremden Korunma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-802
Harita Okuma
Seçmeli 2 3 Yazdır
JFZ-803
Afet Yönetimi
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ata Utku AKÇIL  
e-mail : ataakcil@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 2111307  
Fax : 246 2370859  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. NAZMİ ŞENGÜN  
e-mail : nazmisengun@sdu.edu.tr  
Telefon : 246 2111305  
Fax : 246 2370859  
Adres : Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Isparta/Türkiye  
Genel Bilgi : Maden Mühendisliği Bölümü 1987 yılında Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi bünyesinde açılmış, aynı yıl eğitim ve öğretime başlamıştır. 1992 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinin kurulmasıyla, bu Üniversitenin Mühendislik Fakültesi çatısı altında faaliyetini devam ettirmektedir. Maden mühendisliği, madenlerin bulunması, çıkarılması, sektörlerin istedikleri koşullarda hazırlanması ve zenginleştirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapan mühendislik dalıdır.Maden Mühendisliği Bölümünde 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Maden İşletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, ve Cevher Hazırlama Anabilim Dalları. Maden İşletme Anabilim Dalı, madenlerin aranması, cevher yataklarının kazılarak yeryüzüne çıkarılması ile ilgili olan kazı, tahkimat, havalandırma, nakliyat, fizibilite gibi konuları kapsar. Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı kesme teorileri ve maden makinalarını konu alır. Cevher Hazırlama Anabilim Dalı ise, ham cevherlerin kalitelerinin yükseltilmesi ve ileri işlemlere hazırlanması çalışmaları ile ilgilenir.  
Edinilen Ünvan : Maden Mühendisi  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : 1.Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı 2. Matematik 3. Genel Fizik 4. Genel Kimya 5. Temel Bilgi Teknolojileri 6. Türk Dili 7. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Öğrencilere temel mühendislik kavramlarını aktarmak,sorunlara mühendisçe yaklaşma yeteneğini kazandırmak, araştırıcı, sorgulayıcı ve girişimci maden mühendisleri yetiştirmek,günümüzün çağdaş alet ve olanaklarını kullanabilme yetisini vermek,ülkemizin yeraltı zenginliklerini ulusal ekonomiye kazandırmada katkı koymak,yeraltı varlıkları ile ilgili konularda topluma rehberlik etmek,maden kaynaklarının aranması, bulunması, değerlendirilmesi ile ilgili bilgi üretmek,madencilik sektörüne teknik bilgi desteği sağlamak,uluslararası işbirliği yaparak bilimsel paylaşımı geliştirmek,disiplinlerarası çalışmalar yürüterek diğer disiplinlerdeki bilim insanları ile bilimsel işbirliğini geliştirmek.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : 1.Madenlerin çıkarılmasından sorumlu mühendis olarak açık ocak ve yeraltı ocaklarında 2.Çıkarılan cevherlerin zenginleştirilmesinde sorumlu mühendis olarak cevher zenginleştirme tesislerinde, 3. Ar-Ge den sorumlu mühendis olarak Araştırma geliştirme laboratuarlarında, 4.Kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında, su sondaj, temel sondajı ile ilgili sorumlu mühendis olarak mühendis ofislerinde, 5.Verilen temel mühendislik eğitimi nedeni ile finans ve pazarlamadan sorumlu mühendis olarak, finansal pazarlama ve leasing sektöründe .  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Yeterli şartları sağlamaları koşuluyla değişik displinlerde(Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği)Yandal ve Çift Anadal imkanları mevcuttur.  
Programın Amaçları : Maden Mühendisliği Bölümü, yeraltı kaynaklarının aranması, bulunması, işletilmesi ve yer kabuğundan çıkartılan cevherlerin zenginleştirilerek katma değerinin artırılmasına yönelik bilgi üretmeyi, teknoloji geliştirmeyi, bu konularda yapılan bilimsel araş  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)  
Mezuniyet Koşulları : Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 40 işgünü staj yapmak  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1. Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir.  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları