Her Öğrenci için, öğrenci iş yükü Dönemlik 30 AKTS , Yıllık 60 AKTS Kredisi olmalıdır.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Sınıf : 1/Dönemi : 1
ATA-160
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Zorunlu 2 2 Yazdır
ENF-150
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim)
Zorunlu 3 3 Yazdır
FIZ-141
Fizik I
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-101
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-101
Genel Kimya l
Zorunlu 5 8 Yazdır
KIM-115
Kimyacılar için Mesleki İngilizce
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-127
Laboratuvar Güvenliği
Zorunlu 2 2 Yazdır
MAT-151
Kalkülüs I
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-170
Türk Dili I
Zorunlu 2 2 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı25,5030,00
Sınıf : 1/Dönemi : 2
ATA-260
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Zorunlu 2 2 Yazdır
FIZ-142
Fizik II
Zorunlu 4 4 Yazdır
ING-102
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin)
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-104
Genel Kimya Laboratuvarı
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-152
Genel Kimya II
Zorunlu 5 5 Yazdır
MAT-152
Kalkülüs II
Zorunlu 3,5 5 Yazdır
TUR-270
Türk Dili II
Zorunlu 2 2 Yazdır
KIM-106
Kimyacılar İçin Matematik
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-108
Kimyacılar İçin Bilgisayar Uygulamaları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-110
Atom Molekül Kimyası
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-112
Mesleki Vizyon
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-114
Toksik Maddeler
Seçmeli 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı24,5030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 1
KIM-201
Analitik Kimya l
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-203
Analitik Kimya Laboratuvarı l
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-205
Anorganik Kimya l
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-207
Anorganik Kimya Laboratuvarı l
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-209
Organik Kimya l
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-211
Organik Kimya Laboratuvarı l
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 2/Dönemi : 2
KIM-202
Analitik Kimya ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-204
Analitik Kimya Laboratuvarı ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-206
Anorganik Kimya ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-208
Anorganik Kimya Laboratuvarı ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-210
Organik Kimya ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-212
Organik Kimya Laboratuvarı ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 1
KIM-301
Fiziko Kimya l
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-303
Fiziko Kimya Laboratuvarı l
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-305
Biyokimya l
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-307
Biyokimya Laboratuvarı l
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-309
Enstrümantal Analiz
Zorunlu 4 4 Yazdır
KIM-311
Endüstriyel Kimya
Zorunlu 4 6 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı20,0030,00
Sınıf : 3/Dönemi : 2
KIM-302
Fizikokimya ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-304
Fizikokimya Laboratuvarı ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-306
Enstrumental Analiz Laboratuvarı
Zorunlu 2 4 Yazdır
KIM-308
Biyokimya ll
Zorunlu 4 6 Yazdır
KIM-310
Biyokimya Laboratuvarı ll
Zorunlu 2 4 Yazdır
UOS-801
Üniversite Ortak Seçmeli I
Zorunlu 2 3 Yazdır
UOS-802
Üniversite Ortak Seçmeli II
Zorunlu 2 3 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı18,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 1
FEF-403
Bitirme Ödevi I
Zorunlu 1 2 Yazdır
KIM-401
Kimyada Ayırma Yöntemleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-403
Biyosensörler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-405
Su Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-407
Gıda Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-409
Gıda Renk Maddeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-411
Analitik Kimyada İstatistik Yöntemler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-413
Kimyasal Analizde Yöntem Seçimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-415
Çevre Kirlilik Kontrolü
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-417
Bilim ve Etik
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-419
Koordinasyon Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-421
Molekül Simetri ve Kimyasal Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-423
Yakıt Pilleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-425
Biyoinorganik Kimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-427
Biyoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-429
Klinik Biyokimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-431
Analitik Biyokimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-433
Kimyasal Kinetik
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-435
Elektrokimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-437
Nanoteknoloji
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-439
Polimer Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-441
Tekstil Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-443
İleri Polimer Karakterizasyon Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-445
Organik Reaksiyonlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-447
Asimetrik Sentez
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-449
Tıbbi ve Bitkisel Etken Maddeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-451
Tutkallar ve Yapıştırma Tekniği
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-453
Biyoorganik Kimya
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-455
Yakıtlar ve Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-457
Boyar Maddeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-459
Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-461
Girişimcilik
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı22,0030,00
Sınıf : 4/Dönemi : 2
FEF-410
Bitirme Ödevi II
Zorunlu 1 6 Yazdır
KIM-402
Titrasyonda İleri Kavramlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-404
Sıvı Kromografi Teknikleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-406
Kimyada Ölçme ve Değerlendirme
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-408
İlaç Analizleri için Yöntem Geliştirme ve Validasyon
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-410
Gıda Endüstrisinde Enstrümental Teknikler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-412
Spektrofotometride Kemometrik Uygulamalar
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-414
Elektro Analitik Yöntemler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-416
İnorganik Teknolojiler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-418
Malzeme Bilimi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-420
Bor Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-422
Hidrojen ve Enerji
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-424
Çevre ve Enerji
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-426
Deterjan Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-428
Enzim Teknolojisi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-430
Bitki Biyokimyası ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-432
Besin Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-434
Aminoasit ve Protein Analizleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-436
Kimyasal Termodinamik
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-438
Kuantum Kimyası
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-440
Kompleks Polimer Sistemlerin Endüstriyel Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-442
Polimer Kaplamalar ve Uygulamaları
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-444
Akıllı Polimer Malzemeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-446
Spektral Yapı Analizi
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-448
Endüstriyel Hijyen
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-450
Yakıtlar ve Madeni Yağlar
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-452
Bilimsel Araştırma İlkeleri
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-454
Moleküler Makineler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-456
Organik Boyar Maddeler
Seçmeli 3 4 Yazdır
KIM-458
İlaç Kimyası
Seçmeli 4 4 Yazdır
KIM-460
Bilimsel İngilizce
Seçmeli 3 4 Yazdır
Yarıyıl Akts Toplamı19,0030,00
Toplam165,00240,00
      
Üniversite Ortak Seçmeli Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Kredi AKTS Print
Fen - Edebiyat Fakültesi
ANT-803
Biyolojik Antropolojiye Giriş
Seçmeli 2 3 Yazdır
ANT-804
Çevresel Antropoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-803
Ekonomik Bitkiler
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-804
Kuş Gözlem Metodları
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-805
İnsan ve Çevre
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-806
Sosyal Bilimler için Biyoloji
Seçmeli 2 3 Yazdır
BIO-807
Türkiye'nin Çevre Sorunları
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-802
İngiliz Kültürü
Seçmeli 2 3 Yazdır
IDE-803
İngiliz Roman Yazarları
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-802
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Seçmeli 2 3 Yazdır
KIM-805
Bir Düşünce Sporu : Briç
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-801
Temel Sosyolojik Kavramlar
Seçmeli 2 3 Yazdır
SOS-802
Sosyolojik Paradigmalar
Seçmeli 2 3 Yazdır
TAR-802
Avrasya Tarihi
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-802
Osmanlı Sosyal Hayatının Şiire Yansıması
Seçmeli 2 3 Yazdır
TDE-807
Akademik Türkçe (Uluslararası Öğrenciler için)
Seçmeli 2 3 Yazdır
      
Bölüm Başkanı : Prof. Dr. A.Hakan AKTAŞ  
e-mail : hakanaktas@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462113811-4080  
Fax : 2462371106  
AKTS Koordinatörü : Doç. Dr. Fatime Mine BALCI  
e-mail : minebalci@sdu.edu.tr  
Telefon : 2462114263  
Fax :  
Adres : Suleyman Demirel Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü 32260, Isparta Türkiye Tel:(+ 90 246) 211 3811-4080 Faks :(+ 90 246) 2114399  
Genel Bilgi : Kimya Bölümü 1993 yılında kurulmuştur. 1993-1994 eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümün Ana Bilim Dalları; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya' dır. Kimya Lisans Programında zorunlu teorik, uygulamalı ve laboratuvar derslerinin yanısıra teknolojik ve bilimsel araştırma metodları hakkında 3. ve 4. sınıflarda seçmeli dersler de sunulmaktadır. Program Temel Kimya derslerini dört yıllık zaman süresince verip, teorik ve uygulama dersleri birlikte yürütülmektedir. Ayrıca, öğrenciler isteğe bağlı olarak da endüstride staj yapabilmektedirler. Son sınıfta öğrenciler, bir öğretim üyesinin danışmanlığında bitirme projesi hazırlayarak, bağımsız olarak bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmektedir  
Edinilen Ünvan : Kimyager  
Yeterlilik Düzeyi :  
Kabul Koşulları : Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, YÖK tarafından belirlenen sınavı başarmış olmak zorundadır. Bölümün belirlediği kontenjanlar dahilinde eşdeğer proğramda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay/dikey geçiş için başvurabilir. Bu durumdaki öğrencilerin kabulu bu amaçla bölüm öğretim elemanlarından kurulan komisyonun incelemesi ile belirlenir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Kimya Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar.  
Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel Düzenlemeler(Yatay Geçiş,Dikey Geçiş v.s.) : Yatay yada dikey geçişle gelen ögrencilere adaptasyon programı uygulanmaktadır.  
Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe Uygunluk : Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye’de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.  
Programın Hedefleri : Kimyanın anabilim dalları olan organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya ve biyokimya alanlarında yeterli bilgiye sahip ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen, Kimya laboratuvarlarında temel gerekli bilgiye sahip ve mevcut cihazları kullanabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim ve yabancı dil bilen, bilimsel olarak yaratıcı ve yenilikçi, kimyagerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
Örneklerle Mezunlar İş Profilleri : bölümden mezun olan öğrenciler; çevre, gıda, ilaç, tekstil, boya, sabun, deterjan, vb sanayie kuruluşları, demir,çelik fabrikaları, araştırma-geliştirme laboratuvarları, kalite kontrol laboratuvarlarında iş bulabilirler.  
Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı : Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans derecesine başvuruda bulunabilir.  
Programın Amaçları : Sağlam bir teorik ve deneysel altyapı kazandırarak, kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerdeki işletme üretim araştırma geliştirme kimya labaratuvarları ile eğitim ve öğretim alanlarında çalışabilecek ve görev alabilecek kimya lisans mezunu (kimyager) yetiştirmektir.  
Sınav Ve Değerlendirme Kuralları : Bu bölüm ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.  
Mezuniyet Koşulları : Dereceyi alabilmek için 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.  
Programın Türü(Tam zamanlı, Yarı zamanlı, Uzaktan Öğretim) : 1.Derse dayalı yöntem 2. Probleme dayalı yöntem 3. Görsel ve uygulamalı yöntem 4. Tartışmaya dayalı yöntem gibi ders işleme metodları uygulanmaktadır. Bu yöntemler kendi içlerinde laboratuar çalışmaları, proje çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir  
Ders-Program Öğrenme Çıktıları
Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Genel Kimya l 5 4 4 1 1 1 1 3 3 1 2 4 4 5 0
Laboratuvar Güvenliği 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kimyacılar için Mesleki İngilizce 5 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 2 5 5 0
Fizik I 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 0
Kalkülüs I 5 5 2 2 1 1 3 3 3 1 2 1 3 3 0
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (3+0 Lisans Öğrencileri İçin-Uzaktan Eğitim) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 0
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi Olmayan Öğrenciler İçin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
Türk Dili II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalkülüs II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Genel Kimya Laboratuvarı 4 5 4 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 0
Kimyacılar İçin Matematik 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 0
Kimyacılar İçin Bilgisayar Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analitik Kimya l 5 5 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 5 0
Analitik Kimya Laboratuvarı l 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 0
Anorganik Kimya l 4 4 4 5 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 0
Anorganik Kimya Laboratuvarı l 4 3 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 5 4 0
Organik Kimya l 5 4 4 4 4 5 3 2 4 1 4 4 5 3 0
Organik Kimya Laboratuvarı l 5 1 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 4 0
Organik Kimya Laboratuvarı ll 5 1 5 5 4 5 4 3 4 1 5 3 5 4 0
Organik Kimya ll 5 1 4 4 2 1 1 2 2 0 1 1 5 4 0
Anorganik Kimya Laboratuvarı ll 4 3 5 5 4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 0
Anorganik Kimya ll 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 0
Analitik Kimya Laboratuvarı ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Analitik Kimya ll 5 5 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 4 5 0
Fiziko Kimya l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Fiziko Kimya Laboratuvarı l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Biyokimya l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Biyokimya Laboratuvarı l 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0
Endüstriyel Kimya 4 2 5 4 4 4 2 4 4 1 1 4 5 4 0
Enstrümantal Analiz 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 0
Biyokimya ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biyokimya Laboratuvarı ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enstrumental Analiz Laboratuvarı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizikokimya Laboratuvarı ll 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Fizikokimya ll 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
Kimyasal Analizde Yöntem Seçimi 5 4 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 5 3 0
Elektrokimya 3 4 3 2 3 2 4 3 3 2 3 5 3 4 0
Nanoteknoloji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Klinik Biyokimya 3 3 4 3 5 3 4 4 4 2 3 2 4 3 0
Asimetrik Sentez 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 0
Bitirme Ödevi I 4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 0
Besin Kimyası 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 0
Polimer Kaplamalar ve Uygulamaları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akıllı Polimer Malzemeler 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İnorganik Teknolojiler 4 3 5 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 0
Enzim Teknolojisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0